Toekomst van het Eurocircuit

Er gaan heel wat verhalen over de toekomst van het Eurocircuit. Zeker nu het terrein van de Motorcross er alweer langere verlaten bij ligt en de Motor GP noodgedwongen een andere locatie heeft moeten vinden, worden er ook vraagtekens gezet bij de toekomst van het rallycross circuit. En begrijpelijk. Toch hebben wij als Bestuur van NRV Eurocircuit goede hoop dat er een oplossing wordt gevonden, die onze sport én het Eurocircuit een mooie toekomst kan bieden. Zekerheid daarover hebben we natuurlijk niet. Maar de manier waarop de voorbereidingen voor een bestemmingsplan zijn aangepakt, stemt op z’n minst hoopvol.

Sinds vorig jaar werkt een aantal ambtenaren samen met externe adviseurs en adviesbureaus voortvarend en gedreven aan een aantal scenario’s voor een nieuw bestemmingsplan voor het Eurocircuit. Helemaal waar dat dat natuurlijk veel eerder had gekund en gemoeten, maar als Bestuur van NRV Eurocircuit kijken we liever vooruit. En dan zijn we zonder manier positief over de huidige aanpak en de inzet. Om te beginnen is een externe projectmanager aan het werk gegaan om invulling te geven aan de opdracht van de Raad om de korte termijn problemen aan te pakken, met name op gebied van veiligheid en milieu op het terrein. Bovendien wordt gewerkt aan nieuwe huurovereenkomsten voor de periode tot het nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast is een projectgroep een aantal scenario’s voor het gebied aan het uitwerken, waarbij alle belanghebbenden, dus ook wij als NRV, zeer nauw zijn betrokken. Samen met de andere gebruikers van het Eurocircuit, van de MVV tot de hondenclub, hebben we zeer regelmatig overleg met de projectgroep. Er zijn brainstormsessies gehouden, waarin ook omwonenden en andere belanghebbenden deelnamen. Jammer alleen dat de grootste tegenstanders van het Eurocircuit daar niet aan wilden deelnemen. . .

5 scenario’s
Oorspronkelijk zouden vier scenario’s worden uitgewerkt, aan de hand waarvan de Raad een keuze zou moeten maken als basis voor het uiteindelijke bestemmingsplan. Want uiteindelijk beslist de Raad en is het bestemmingsplan ook een politieke keuze. De vier oorspronkelijke scenario’s waren:

  • Het terrein omvormen tot natuur
  • Huidig ​​feitelijk legaal gebruik vastleggen in een nieuw bestemmingsplan
  • Terrein omvormen tot recreatiegebied
  • Maximaal faciliteren van motor- en autorallycross activiteiten

Gedurende het proces en in gesprekken met belanghebbenden, ontstond echter het inzicht dat er een vijfde scenario aan moest worden toegevoegd. Dit vijfde scenario is in feite een combinatiescenario: Behoud van de huidige verenigingen en activiteiten, aangevuld met verschillende functies op het terrein; natuur, sport en vrije tijd. Aandacht voor duurzaamheid en beperking geluidshinder. Nieuwe verenigingen, passend bij de huidige sportactiviteiten, zijn welkom.
Hoewel NRV Eurocircuit al blij zou zijn als wij in de toekomst kunnen blijven doen wat we nu mogen, zij het om praktische redenen wel wat aangepast, kunnen we ons als Bestuur helemaal vinden in het vijfde scenario. Dat scenario sluit naadloos aan op de Visie die wij als Vereniging hebben opgetekend in onze ‘Beleidsnotitie Rallycross 2030’. Het maakt het terrein breder recreatief bruikbaar, interessant voor meer doelgroepen en daarmee een verrijking voor de Gemeente Valkenswaard en voor de regio.

Uiteindelijk beslist de Raad
De vijf scenario’s worden op dit moment verder uitgewerkt en beoordeeld. Voor het onderdeel stikstof, geluid en luchtkwaliteit is een ingenieursbureau ingeschakeld. Daarnaast wordt ook nog een enquête gehouden onder zo’n drieduizend inwoners van Valkenswaard. Vervolgens wordt de inhoud van de 5 scenario’s en de inhoud van de rapportage in wording, op 22 april a.s. door de Projectgroep toegelicht aan de Gemeenteraad. Vervolgens is het aan de Raad om op basis van deze informatie een richting te bepalen voor het toekomstige bestemmingsplan. Zo ligt de toekomst van ons geliefde Eurocircuit uiteindelijk in handen van de Gemeenteraad van Valkenswaard. Maar die kunnen hun beslissing wel nemen op basis van een zorgvuldig ontwikkelingsproces, inclusief serieuze inbreng van alle betrokkenen én een enquête onder bewoners. Ongetwijfeld nog geen garantie voor een mooie toekomst van ons Eurocircuit, maar toch op z’n minst een stevige basis voor een goeddoordacht en voor ons goedgezind Raadsbesluit. Een mooier cadeau dan een zekere toekomst, kunnen wij ons niet wensen in het jaar dat het Eurocircuit precies 50 jaar bestaat.

Als Bestuur van de Nederlandse Rallycross Vereniging nodigen we op een gepast moment alle Raadsleden graag uit op het Eurocircuit, voor een presentatie over het verleden, het heden en vooral over de toekomstvisie van NRV Eurocircuit. Want als het aan ons ligt krijg het Eurocircuit een mooie toekomst met de internationale status die het verdient. Niet alleen voor de rallycross, de motorcross, de fietscross en alle andere bestaande activiteiten, maar als een fantastisch leisure gebied voor een brede doelgroep, met de huidige verenigingsactiviteiten als solide basis.

Wie meer wil lezen over de status van het proces en de enquête in wil vullen, kan via onderstaande link de hele Nieuwsbrief van het Projectteam van de Gemeente Valkenswaard lezen.

https://mailchi.mp/99f99ffa3591/nieuwsbrief-toekomst-eurocircuit-2850585

Agenda aangepast door Coronabeperkingen

Op Eerste Paasdag stond voor NRV Eurocircuit wederom een vrije trainingsdag op het programma,  waar 23 teams dankbaar gebruik van maakten. Veel rijders reden in totaal meer dan zestig rondjes en hadden alle gelegenheid om hun auto of crosskart optimaal af te stellen en te testen. Maar het bleef natuurlijk bij testen, hoewel de tijdwaarneming het wel mogelijk maakte om de onderlinge posities te vergelijken. Dankzij de 300 geverfde en gekookte eieren die Ariane Vanlommel had meegebracht voor teams en organisatie, én de chocolade-eieren die de organisatie uitdeelde, was het wel een echte paassfeer op het Eurocircuit.

Alle rijders zijn blij dat er ondanks de Coronamaatregelen in ieder geval nog gereden ka worden. Maar als je door de paddock loopt, hoor je toch wel dat iedereen uitkijkt naar het moment dat er weer wedstrijden verreden mogen worden. Afgelopen dagen hebben wij als bestuur wederom met de Gemeente overlegd. Maar voorlopig zit het er niet in dat we meer mogen en kunnen organiseren dan vrije trainingen. Dat betekent dat de voor april en mei geplande clubwedstrijden en ook het eerste NK-weekend moeten worden geschrapt. Als het meezit kunnen we in de tweede helft van het jaar een inhaalslag maken met club- en NK-wedstrijden, maar voorlopig blijft het nog even bij vrije trainingen.

Aangepaste agenda!
Om de organisatie wat te ontlasten én omdat het aantal inschrijvingen voor 25 april nog gering is, hebben wij besloten om deze vrije trainingsdag te laten vervallen. De teams die al hadden ingeschreven voor de 25e zullen bericht krijgen dat zij op de 18e april terecht kunnen, of op een latere datum als de 18e hen niet uitkomt.
Omdat het NK weekend op 8 en 9 mei helaas ook niet door kan gaan, is besloten om op zondag 9 mei een vrije trainingsdag in te plannen. De reeds geplande vrije trainingsdag van 29 mei blijft gewoon staan. In mei zijn er dus alleen twee vrije trainingdagen.

Vanzelfsprekend blijven wij voortdurend in contact met de Gemeente en zodra er meer mag en kan, zullen we de agenda daar direct op aanpassen. Hou de website en Facebook goed in de gaten, dan ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws rond NRV Eurocircuit en eventuele wijzigingen in de agenda.

 

NRV Eurocircuit maakt kennis met elektrische aandrijving

In het jaar dat het Eurocircuit precies een halve eeuw bestaat, kijkt de Nederlandse Rallycross Vereniging niet alleen terug op een roemrijke historie, maar vooral ook vooruit. Zoals iedere zichzelf respecterende autosportorganisatie, kijkt ook NRV Eurocircuit naar mogelijkheden om de sport te verduurzamen en daarmee uiteindelijk een toekomst te bieden. In dit kader werd tijdens de eerste vrije trainingsdag van het seizoen in samenwerking met Peters Autosport een eerste ervaring opgedaan met een elektrische cross kart. Een interessante kennismaking> Lees het hele verhaal in het nieuwste nummer van het KNAF magazine: https://magazine.knaf.nl/knaf-magazine-editie-37-april/elektrische-cross-kart

Hulp gezocht voor nieuwe media

Om Marcel Lambrechts te ontlasten en Ron den Engelsen bij te staan, zoekt NRV Eurocircuit met spoed iemand die handig is met nieuwe media. Het gaat met name om het bijwerken en bijhouden van de website, mails versturen via MailChimp, berichten plaatsen op Faceboek, eventueel de Nieuwsbrief opmaken, etc.

Redactioneel is het niet zo’n probleem, dat kan de secretaris er als oud-journalist nog wel bij doen. Maar het gaat met name om het plaatsen van de berichten en het updaten van de website. Handigheid in het opmaken van webpagina’s en het aanpassen van de website, zijn dus wel belangrijk. Vaak moeten berichten ook snel worden geplaatst, dus de vrijwilliger die zich hiervoor in wil zetten moet wel redelijk beschikbaar en flexibel zijn. Als je denkt dat je ons op dit gebied kunt helpen, of je kent iemand die dat kan en wil, stuur dan even een berichtje aan secretariaat@nrv.club. Wij nemen dan snel contact op.

Clubwedstrijden vooralsnog uitgesteld

In verband met de Coronamaatregelen heeft de Gemeente Valkenswaard tot nu toe uitsluitend toestemming gegeven om vrije trainingen te organiseren. En dan ook nog met een beperkt aantal rijders. Zolang er in dit beleid geen versoepeling komt, zullen wij nog geen wedstrijden kunnen organiseren. De voor de clubwedstrijden gereserveerde data in april zullen daarom vooralsnog worden omgezet in vrije trainingen voor maximaal 25 voertuigen. Wel zullen wij in samenwerking met Rallycross Timing voor tijdwaarneming zorgen, zodat je toch kunt zien hoe competitief je met de auto bent.

Natuurlijk zullen wij samen met de Gemeente blijven bekijken wat er mogelijk is. Zodra er wel weer wedstrijden mogen worden georganiseerd, zullen we de evenementenkalender van NRV Eurocircuit daar uiteraard direct op aanpassen. En hopelijk mag er dan ook weer publiek worden toegelaten, dat maakt het wel zo leuk voor iedereen.

Alleen voor leden
Overigens blijft het net als voorheen alleen voor leden van NRV Eurocircuit mogelijk om in te schrijven en deel te nemen aan de vrije trainingen. En hopelijk later weer aan de clubwedstrijden. Tot eind maart kan iedereen die dat nog niet heeft gedaan – leden, nieuwe leden en oud-leden – zich nog inschrijven zonder dat er 60 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Ga voor betaling van de contributie en om lid te worden naar onze website: www.nrv.club

Tijdwaarneming beschikbaar !

Tijdwaarneming beschikbaar!

Dankzij de medewerking met Rallycross Timing zijn er ook bij de vrije trainingen rondetijden beschikbaar.
Rijders moeten dan uiteraard wel een transponder in hun voertuig hebben.
Heb je geen transponders, dan kun je er voor
25 euro per dag een huren bij NRV Eurocircuit.

Scan onderstaande QR Code om toegang tot de tijden te krijgen of ga naar www.rallycrosstiming.com

 

 

Eerste Vrije Training in ons jubileumjaar

Zondag 7 maart kon voor het eerst worden gereden in dit jubileumjaar van het Eurocircuit. Door de Coronamaatregelen mogen er alleen nog maar vrije trainingen worden georganiseerd, met maximaal 20 rijders en helaas zonder publiek, maar de sfeer en het plezier waren er niet minder om.

De afgelopen weken was door een groep enthousiaste vrijwilligers hard gewerkt om het circuit na de winterstop weer op orde te brengen. De baan lag er mede dankzij de medewerking van Johan Kwinten keurig bij. De paddock was opgeruimd en de oude caravans op de parking zijn ook verwijderd. Met de vlaggen in top en de borden van een aantal bestaande en een groep nieuwe sponsors op de hekken, zag het er allemaal weer heel professioneel en feestelijk uit. Het jubileum wordt benadrukt door de spandoeken met 50-jaar Eurocircuit er op. De komende weken staat het schoonmaken van de starttoren nog op de planning, waarna ook daar nieuwe sponsorborden op kunnen worden aangebracht.

Elektrische cross kart
Onder de 19 auto’s en cross karts die zich zondag meldden {1 team had helaas i.v.m. Corona moeten afzeggen), was ook een elektrische kart van Peters Autosport. Hiermee wordt ervaring opgedaan, om zo een eerste stap te kunnen zetten in de verduurzaming van de rallycross. Tussen het gebrul van de BMW’s en andere auto’s, en het gejank van motorfietsmotoren in de karts, was het wel een vreemde ervaring om de elektrisch kart voorbij te horen gaan. Maar qua snelheid komt de elektrisch kart niets te kort, om het maar niet te hebben over de geweldige trekkracht door het vlakke koppelverloop van de elektromotor. Er is best nog wat ontwikkelingswerk te doen, maar als het aan Peters Autosport ligt, duurt het niet lang meer voordat we een elektrische klasse in het leven kunnen roepen.

Op naar 27 maart
Terugkijkend op een geslaagde eerste vrije training, werkt NRV Eurocircuit alweer toe naar 27 maart. Ook dan kunnen er weer 20 teams meedoen aan de vrije trainingsdag. Heb je je nog niet ingeschreven, doe dat dan snel, want vol is vol. We mogen nu eenmaal niet meer auto’s inschrijven dan 20. En ook voor 27 maart geldt nog maximaal één rijder met één monteur. Alleen als de rijder of rijdster jonger is dan 18 jaar, mag er ook nog een begeleider of begeleidster meekomen. En helaas geldt ook voor 27 maart weer dat er nog geen publiek of gasten kunnen worden toegelaten. Laten we hopen dat dat snel verandert, want niets is mooier dan rallycross met veel publiek langs de baan.

 

Overigens is de foto van Remond Verloop, die ook weer present was.

 

 

Terugblik op 50 jaar Eurocircuit

In het kader van het 50-jarig bestaan van het Eurocircuit in Valkenswaard, blikken wij in KNAF magazine terug op een halve eeuw rallycross in Nederland. Aan de hand van foto’s, krantenknipsels en complete plakboeken laten we de geschiedenis van het Eurocircuit herleven. Dat doen we natuurlijk met de mensen die in die halve eeuw hun naam voor altijd aan de thuishaven van de Nederlandse Rallycross Vereniging hebben verbonden, zoals de kampioen van het allereerste jaar: rallycrosslegende Jan de Rooij. Lees het hele verhaal dat onze secretaris schreef na een gezellige ontmoeting met Jan op https://magazine.knaf.nl/knaf-magazine-editie-36-maart/50-jaar-terug-in-de-tijd-met-jan-de-rooij

 

KNAF Digital en Rallycross

De NRV heeft nagedacht over mogelijkheden om toch iets te organiseren op het gebied van rallycross – ondanks deze lastige tijd gezien de lockdown, waardoor het organiseren van trainingsdagen en wedstrijden voorlopig helaas niet mogelijk is.
 
Met KNAF Digital is het mogelijk om als alternatief een erkende virtuele rallycrosscompetitie op te zetten, eveneens in DiRT Rally 2.0. Deze game is hiertoe eerder al succesvol ingezet door de promotor van het World Rallycross Championship, met deelname van grote namen, waaronder de gebroeders Hansen.
Middels deze korte enquête willen we bij jullie de interesse voor dit initiatief polsen en vragen hoe dergelijke evenementen eruit zouden moeten zien.
Ken je iemand anders die (ook) geïnteresseerd is? Stuur deze enquête dan gerust door.
 

Trainingscapaciteit eerlijk verdelen

Zoals eerder deze week bekendgemaakt, kunnen wij door de Coronamaatregelen helaas niet meer dan 20 rijders per dag toelaten op een vrije trainingsdag. Om die beperkte capaciteit eerlijk onder de leden te kunnen verdelen, is besloten om de trainingsdagen op de website één voor één open te zetten voor inschrijvingen. Pas als de eerste trainingsdag van 7 maart is volgeboekt, zetten wij op de website 27 maart open voor aanmeldingen. Daarbij willen wij voor de tweede trainingsdag voorrang geven aan rijders die op 7 maart niet zijn geweest. En dat herhalen we voor 4 april. Zo hopen we beperkte capaciteit eerlijk te verdelen. Ondertussen kijken we of wij in de tussenliggende weken extra vrije trainingen kunnen worden ingepland. Maar dat hangt ook af van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Zodra we daar meer over weten, zullen we het via de gebruikelijke kanalen melden.