We gaan beginnen!

We mogen weer starten! NA overleg met de Gemeente kunnen de voor zondag 7 en zaterdag 27 maart a.s. geplande vrije trainingsdagen doorgaan. Wel met een aantal aanvullingen op het bestaande Coronaprotocol. Zo mogen er maximaal 20 rijders per dag worden toegelaten. En iedere rijder mag maar één monteur meenemen. Alleen als de rijder of rijdster jonger is dan 18 jaar, mag er één extra volwassen begeleider of begeleidster meekomen. Ook de organisatie zal zo klein mogelijk worden gehouden en er zijn geen catering faciliteiten. De toiletten zijn wel beschikbaar. Ook zal EHBO aanwezig zijn.

De aanvullende Coronamaatregelen zijn te vinden op de website van NRV Eurocircuit, evenals de bestaande maatregelen, die gewoon van kracht blijven. Dat betekent dat wij alleen leden en hun monteurs mogen toelaten die vooraf zijn aangemeld en dat geldt ook voor de vrijwilligers. Publiek is absoluut nog niet toegestaan binnen de huidige Coronamaatregelen die in Nederland gelden. En hou er rekening mee dat wij streng moeten controleren en handhaven.

Alleen voor leden
Je kunt je alléén inschrijven voor de vrije trainingen als je lid bent én op tijd je contributie hebt betaald. De lidmaatschapspassen zijn nog in de maak, maar via de ledenadministratie wordt gecontroleerd of rijders die zich inschrijven de contributie hebben voldaan. Wie nog niet heeft betaald, zal niet worden ingeschreven. Overigens is het teleurstellend dat een groot deel van de leden nog altijd geen contributie heeft betaald. Wij wijzen er daarom nog maar een keer op dat de contributie voor 1 maart betaald moet zijn.

Klusdagen
Om het Eurocircuit na de winterstop weer in orde te brengen, worden op zaterdag 27 februari en zaterdag 6 maart van 09.30 uur tot 12.30 uur klusochtenden georganiseerd. Wie op een van die dagen, of op beide dagen de handen uit de mouwen wil steken, kan contact opnemen met Johan Wijbenga, via moparfun@hotmail.com. Er is genoeg te doen, dus alle hulp is welkom.

Aanvullend Coronaprotocol vrije trainingen NRV Eurocircuit

Nieuwsbrief NRV Eurocircuit – 25 januari 2021

NIEUWSBRIEF NRV Eurocircuit
25 JANUARI 2021

In deze nieuwsbrief:

 • Sponsors en Vrienden van NRV Eurocircuit
 • Vrije training van 7 februari afgelast
 • Individuele Teamtrainingen
 • Contributieverhoging aangenomen
 • Bestuur blijft voorlopig in functie!
 • Constructieve samenwerking met de Gemeente
 • Drive-by geluidsniveau op het Eurocircuit in stappen naar 95 dB(A)
 • Volg je Vereniging in het KNAF Magazine

Veel onderwerpen in deze uitgebreide Nieuwsbrief, maar de moeite van het lezen meer dan waard, als je volledig op de hoogte wilt zijn van de laatste ontwikkelingen rond NRV Eurocircuit.

Sponsors en ‘Vrienden van NRV Eurocircuit’
In het jaar dat het Eurocircuit 50 jaar bestaat, zijn we ook weer gestart met het actief werven van sponsors. Een aantal bekende namen heeft inmiddels toegezegd, waaronder internationaal  transportbedrijf G.M. De Rooy & Zonen uit Son, Van Deijne Japanse auto-onderdelen, Collé Rental & Sales, Becx Verhuur uit Vessem en AluShutter (TDS). Maar ook nieuwe namen, zoals BE-Trans van de familie Vranckx uit België, geen onbekende in de rallycross, Wegenbouwbedrijf Roos Groep uit Bladel, Bestronics uit Veldhoven, producent van hightech elektronica componenten, TwinOil van rallyrijder Hans Stacey uit Best, Van Loon Group van veelzijdig coureur Erik van Loon,
Den Engelsen Bedrijfswagens, VW bedrijfswagens en MAN truckdealer voor Zuidoost Nederland, en het Bladelse Recreatiepark De Achterste Hoef van de familie Garvelink, ook geen onbekenden . . .  En met een aantal potentiële sponsors worden nog gesprekken gevoerd. Daarnaast wordt op dit moment een mailing verstuurd naar tientallen mensen en bedrijven om voor een bedrag van 250 euro per jaar ‘Vriend van NRV Eurocircuit’ te worden. Mocht je iemand kennen waarvan je denkt, dat zou wel eens een sponsor of ‘Vriend’ van NRV Eurocircuit kunnen worden, verwijs hem of haar naar de website of naar het secretariaat van de NRV. Wij kunnen de steun hard gebruiken!

De NRV Eurocircuit Sponsorclub tot nu toe . . .

 

 

Vrije trainingsdag 7 februari afgelast
Zoals eerder op de website gemeld, is de eerste vrije trainingsdag van 7 februari door de Coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Een eerste tegenvaller voor de organisatie en zeker ook voor de rijders, die na de winterstop het gaspedaal wel weer eens willen intrappen. Helaas hebben we geen keus, er mogen gewoon nog geen evenementen worden georganiseerd. Wij houden uiteraard nauw contact met de betrokken instanties van de Gemeente en zodra we weer iets kunnen en mogen organiseren, zullen we dat direct via de bekende kanalen communiceren.

Individuele Teamtrainingen
Voor zover capaciteit van het circuit (max 8 uur per week), de NRV activiteitenkalender en de Coronamaatregelen ruimte bieden, kunnen leden en sponsors van NRV Eurocircuit het Eurocircuit ook boeken voor individuele teamtrainingen. Uitgangspunt is dat, behalve het gebruik van paddock en baan, geen verdere diensten worden geboden dan twee vrijwilligers voor toezicht, gebruik van bestaande elektrische aansluitingen en in overleg gebruik van de werkplaats en kantine. Er worden voor een individuele team trainingsdag maximaal 4 auto’s toegelaten, die in principe niet tegelijk op de baan mogen. Alle kosten voor aanvullende services en voor eventuele schade en het opknappen van de baan, indien nodig, komen vanzelfsprekend voor rekening van de gebruiker. De kosten om een dag het circuit te gebruiken liggen rond de 2.000 euro. Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met Ron den Engelsen of met Marcel Lambrechts.

Contributieverhoging aangenomen
Van de meer dan 200 leden die een e-mail hebben ontvangen over de voorgenomen contributieverhoging, hebben slechts zes mensen officieel bezwaar aangetekend. De bezwaren hadden niet alleen betrekking op de hoogte van de contributie, maar ook op het feit dat al begin van het jaar betaald moet worden én op de éénmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden.

Gezien het belang van een gezonde financiële positie voor het voortbestaan van de vereniging en van de sport, heeft het Bestuur unaniem besloten het gepresenteerde voorstel toch integraal aan te nemen. Dat betekent dat de contributie voor rijders boven de 18 jaar naar 120 euro per jaar gaat. Voor niet-rijders en voor rijders tot en met 18 jaar blijft de contributie 60 euro per jaar. De contributiebrieven zullen binnenkort verstuurd worden, waarna de contributie voor 1 maart 2021 moet worden overgemaakt. Van nieuwe leden zal bovendien éénmalig 60 euro inschrijfgeld worden gevraagd, met uitzondering van niet-rijders en jeugdleden. Oud-leden die in 2020 geen lidmaatschap hebben betaald, hoeven geen éénmalig inschrijfgeld te betalen, als zij zich voor 1 maart 2021 opnieuw als lid aanmelden en voor 31 maart hun contributie overmaken.

Bestuur blijft voorlopig in functie
Aangezien het Bestuur van NRV Eurocircuit van mening is dat een Bestuursverkiezing een fysieke ledenvergadering vraagt, is tijdens de laatste Bestuursvergadering besloten dat het huidige Bestuur in functie blijft totdat er een jaarvergadering kan worden gehouden met een ordentelijke bestuursverkiezing. Concreet betekent dit dat het NRV-Bestuur uit de vijf overgebleven bestuursleden zal bestaan, te weten Walter van de Ven als voorzitter, Ron den Engelsen als secretaris, Johan Wijbenga met als hoofdtaak het terrein en de technische commissie, Marcel Lambrechts voor o.m. de wedstrijdorganisatie, en een penningmeester. Bovendien blijft Leo Balmer met raad en daad beschikbaar. Willemijn Heuvelmans had al aangegeven dat zij haar functie beschikbaar wilde stellen en het verheugt ons te kunnen melden dat Sander Derikx de functie van Penningmeester van Willemijn tijdelijk wil overnemen. Het Bestuur bedankt Willemijn voor haar inzet en draagt Sander bij deze officieel voor als Bestuurslid. Wij gaan ervan uit dat er weinig bezwaar tegen deze benoeming bestaat. Sander is onder meer actief rallycrosser en graag gezien lid op het Eurocircuit. Bovendien hebben zich verder voor deze positie geen andere geschikte kandidaten aangemeld. Als Bestuur realiseren wij ons dat de hierboven beschreven gang van zaken afwijkt van wat de statuten voorschrijven. Maar nood breekt wet en wij vinden dat de voorbereidingen van een goed rallycrossseizoen op dit moment deze gang van zaken rechtvaardigt. Desalniettemin kunnen leden die hier bezwaar tegen hebben, dat officieel kenbaar maken door een e-mail met reden te sturen naar secretariaat@nrv.club

Sander Derikx . . . en zijn buggy  

 

Constructieve samenwerking met de Gemeente
Na jaren gedoe over het bestemmingsplan, dat mogen we rustig stellen, heeft de Gemeente vorig jaar een aantal constructieve stappen gezet om weloverwogen tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Er zijn enkele externe consultants aangetrokken, waaronder één om een aantal scenario’s voor een nieuw bestemmingsplan uit te werken en één om de veiligheid van de installaties op het terrein en in de gebouwen te coördineren. Met beide teams, én met de verantwoordelijken binnen de Gemeente zelf, werken wij al maanden heel constructief samen. Natuurlijk is er nog geen enkele zekerheid te geven over de toekomst van het Eurocircuit zolang er nog geen goedgekeurd nieuw bestemmingsplan is, maar als Bestuur van NRV Eurocircuit hebben wij er alle vertrouwen in dat de wil er is om de Verenigingen op het Eurocircuit een toekomst te bieden. Inmiddels zijn de elektrische installaties en de watervoorziening van NRV Eurocircuit helemaal in orde gebracht en is het terrein met hulp van een aantal vrijwilligers flink opgeruimd. Binnenkort wordt de baan klaar gemaakt voor het seizoen en worden de nieuwe sponsorborden en vlaggen geplaatst, zodat alles klaar is voor de start van het seizoen, zodra de Coronamaatregelen dat toe laten.

Drive-by geluidsniveau op het Eurocircuit in stappen naar 95 dB(A)
Direct toegegeven dat autosport het mooiste is met luid schreeuwende motoren en de geur van rubber en uitlaatgassen. Maar wij leven in 2021 en dat betekent dat ook wij rekening moeten houden met het milieu en met de omwonenden van het Eurocircuit. In lijn met de vorig jaar ontwikkelde ‘Beleidsvisie Rallycross 2030’ is daarom besloten om het drive-by geluidsniveau op het Eurocircuit de komende jaren stapsgewijs terug te brengen naar maximaal 95 dB(A). Metingen in het afgelopen seizoen hebben aangetoond dat er nu uitschieters tot 105 dB(A) zijn en dat is echt te veel. Daarom zal vanaf komend seizoen een maximaal drive-by geluidsniveau gelden van 98 dB(A). In 2022 zal dit worden verlaagd naar 96 dB(A) om in 2023 een verdere stap te maken naar 95 dB(A), een getal waar nu veel gesloten rallycrossauto’s overigens al aardig in de buurt zitten.

Door de onzekerheden in dit Coronajaar willen wij nog geen grote investeringen doen in een geluidmeetinstallatie zoals bijvoorbeeld Zandvoort en Assen die hebben. De Technische Commissie zal daarom dit seizoen nog steekproefsgewijs handmatige metingen uitvoeren. Daarbij ligt het voor de hand om dit na de start en bij de chicane te doen, plaatsen waar het gas diep wordt ingetrapt. Wie meer 100 dB(A) produceert krijgt meteen een zwarte vlag en kan pas weer de baan op als hij of zij maatregelen heeft genomen. Wie een drive-by geluidsniveau produceert tussen de 98 en 100 dB(A) krijgt een waarschuwing en het dringende verzoek om bij een volgend bezoek aan het Eurocircuit maatregelen te hebben genomen.

Als Bestuur snappen we dat niemand dit een populaire maatregel vindt, maar wij rekenen toch op jullie begrip. Onze sport heeft alleen een toekomst als wij zelf proactief zorgen dat we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Volg NRV Eurocircuit in KNAF Magazine
NRV Eurocircuit heeft geen clubblad en dat komt er dit jaar ook niet. We zijn zuinig en besteden ons schaarse budget liever aan het opknappen van de baan en de rest van het Eurocircuit. En later in het jaar aan activiteiten in het kader van het 50-jarig jubileum van het circuit. Bovendien communiceren wij met onze leden via Nieuwsbrieven zoals deze en is alle relevante informatie te vinden op de website, www.nrv.club.
Daarnaast besteedt het autosportmagazine Start’84 regelmatig aandacht aan de rallycross en aan de NRV. En de KNAF biedt ons, zoals alle aangesloten autosportclubs in Nederland, in principe iedere maand ruimte in KNAF Magazine, het digitale automagazine van de autosport federatie.
Volg NRV Eurocircuit dus ook op https://magazine.knaf.nl.

 

Vrije trainingsdag 7 februari afgelast

De eerste vrije trainingsdag, die voor 7 februari in de agenda staat, kan door de Coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Een eerste tegenvaller voor de organisatie en zeker ook voor de rijders, die na de winterstop het gaspedaal wel weer eens willen intrappen. Helaas hebben we geen keus, er mogen gewoon nog geen evenementen worden georganiseerd. Wij houden uiteraard nauw contact met de betrokken instanties van de Gemeente en zodra we weer iets kunnen en mogen organiseren, zullen we dat direct via de bekende kanalen communiceren.

Contributieverhoging NRV Eurocircuit

Contributieverhoging NRV Eurocircuit

Uit de dit jaar gehouden enquête onder rijders van de NRV, is duidelijk geworden dat de voorkeur wordt gegeven aan een contributiebedrag van rond de 100 euro per jaar, plus een bedrag aan inschrijfgeld per training of wedstrijd. Het Bestuur van NRV Eurocircuit heeft daarom besloten om geen heel nieuw contributiesysteem in te voeren, zoals voorgesteld in ‘Beleidsvisie Rallycross 2030’, maar het bestaande systeem door te zetten. Om een sluitende begroting te kunnen garanderen zal de jaarlijkse contributie wel moeten worden verhoogd.

Het Bestuur stelt voor om de contributie voor ‘actieve leden’ met ingang van 2021 te verhogen tot 120 euro per jaar. De contributie moet bovendien in januari van het nieuwe verenigingsjaar worden voldaan, en niet zoals vroeger bij de eerste wedstrijd waaraan werd meegedaan. Bovendien zal voor nieuwe leden met ingang van 2021 bovenop de jaarcontributie éénmalig 60 euro aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit geldt dus ook voor iedereen die eerder lid is geweest, maar in 2020 geen contributie heeft betaald.

Voor jeugdleden (tot en met 18 jaar) en voor leden die geen rijder zijn, geldt een lagere jaarcontributie van 60 Euro per jaar en 30 Euro éénmalige administratiekosten voor nieuwe leden.

Verder zal het inschrijfgeld voor wedstrijden en vrije trainingsdagen net als het afgelopen jaar 150 euro per team bedragen. Er gelden geen gereduceerde inschrijftarieven voor NRV-leden, zoals vroeger het geval was, om de eenvoudige reden dat in principe alleen NRV-leden zich kunnen inschrijven voor Clubwedstrijden en vrije trainingen. Voor wedstrijden binnen het NK- of voor internationale kampioenschappen kan voor niet-NRV leden een hoger inschrijfgeld worden bepaald dan voor NRV-leden.

Toestemming van de leden nodig
Volgens de statuten moet de Algemene Ledenvergadering officieel akkoord gaan met een verhoging van de contributie. Omdat het onder de huidige Corona-omstandigheden nagenoeg onmogelijk is om een ledenvergadering te houden, zullen de leden eerdaags een e-mail ontvangen met de vraag of zij akkoord gaan met de voorgestelde contributieverhoging. Wie akkoord is hoeft niets te doen. Wie tegen deze contributieverhoging is, kan dat met redenen kenbaar maken via een antwoordmail. Op deze wijze geeft het Bestuur invulling aan Artikel 11 van de Statuten van de NRV.

NRV Bestuursverkiezingen in Coronatijd . . .

NRV Bestuursverkiezingen in Coronatijd . . .
En andere zaken die de aandacht verdienen

Ook verenigingen hebben specifieke uitdagingen in Coronatijd, zo ook NRV Eurocircuit. Nog los van het feit dat wij sinds half oktober geen evenementen meer kunnen organiseren, staan we ook voor de statutair noodzakelijk Algemene Ledenvergadering. Bovendien moet er een Bestuursverkiezing worden gehouden, waarvoor zich echt de nodige kandidaten moeten aanmelden. Hoe pakken we dat allemaal aan, in een tijd dat we maximaal 30 mensen in de kantine mogen ontvangen en eigenlijk helemaal geen samenkomsten zouden moeten organiseren?

Deze week heeft het Bestuur van NRV Eurocircuit zich beraden over hoe hiermee om te gaan. Omdat er nog weinig tot niets bekend is over de Coronamaatregelen in januari, is besloten om geen fysieke Algemene Ledenvergadering te houden, maar alles via internet en e-mail te regelen. We bekijken of we in plaats van de gebruikelijke Algemene Ledenvergadering in januari een Teams meeting kunnen organiseren, inclusief de mogelijkheid om te stemmen. Zodra we daarover meer weten, zullen wij onze leden uiteraard een officiële uitnodiging sturen met de noodzakelijke stukken voor de vergadering.

Bestuursverkiezing
Zeker is wel, dat wij hoe dan ook in januari een Bestuursverkiezing zullen moeten organiseren. Daarbij zijn in principe alle bestuursfuncties beschikbaar, aangezien de meeste zittende Bestuursleden niet meer verkiesbaar zijn. Zo heeft Marcel Lambrechts vorig jaar al aangegeven nog maar één jaar in het bestuur te willen zitten, hoewel hij wel beschikbaar blijft voor de sport en voor NRV Eurocircuit. Wil Teurlings heeft dit najaar het Bestuur verlaten door verschil van inzichten over het te voeren beleid. Dirk Garvelink heeft door privéomstandigheden moeten besluiten dat hij niet meer verkiesbaar is. En datzelfde geldt voor Willemijn Heuvelmans, onze penningmeester. Ook Ron den Engelsen draagt zijn functie van Secretaris met liefde over aan iemand anders. Johan Wijbenga stelt zich wel verkiesbaar voor een Bestuursfunctie. En ook Walter van de Ven wil best nog een jaar Voorzitter blijven, maar heeft er evenmin een probleem mee als iemand anders zich voor die positie verkiesbaar stelt. Het mooiste zou zijn als zich voldoende jonge, enthousiaste mensen zouden aanmelden, die actief zijn in de rallycross. Dan valt er voor de leden ook echt iets te kiezen.

Vijf Bestuursleden
De ervaring van het afgelopen jaar heeft geleerd dat een bestuur van 5 leden meer dan voldoende is. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, plus twee leden met een speciale taak: één met als verantwoordelijkheid het wedstrijdsecretariaat en de organisatie van trainingen, de andere als verantwoordelijk bestuurslid voor het circuit en het terrein.
Onderstaand zijn de belangrijkste taken voor ieder bestuurslid samengevat, waarbij duidelijk is dat er ook wat van je wordt verwacht. Maar daar staat dan ook veel voldoening tegenover, want NRV Eurocircuit wil en kan de komende jaren groeien door de juiste stappen te zetten. Wil je daar een bijdrage aan leveren, meld je dan voor 24 december 2020 aan als kandidaat bestuurslid door een mailtje te sturen naar secretariaat@nrv.club. Zet daar even kort in wat je achtergrond is, waarom je een bestuursfunctie wilt vervullen en vooral ook welke.

De vijf functies samengevat
Onderstaand de vijf bestuursfuncties waarvoor wij enthousiaste kandidaten zoeken.

 1. Voorzitter (Statutair als enige in functie gekozen door de Ledenvergadering)
  Naast een verbindende rol (in- en extern), zal de voorzitter vooral visie moeten hebben op de uitoefening en toekomst van de rallycross in Nederland. Hij of zij zal een natuurlijke autoriteit en senioriteit moeten hebben en vanzelfsprekend affiniteit met de sport. Enkele van de voor de hand liggende hooftaken van de voorzitter zijn: leiding en richting geven aan de vereniging, vergaderingen effectief en professioneel voorzitten, zorgen dat besluiten worden genomen en uitgevoerd, plus natuurlijk het beleid mede vormgeven en presenteren aan leden en andere belanghebbenden. De Voorzitter is verder het boegbeeld van NRV Eurocircuit en onderhoudt contacten met externe partijen, zoals overheden, de KNAF en m.n. de Sectie Rallycross, zusterclubs in binnen- en buitenland, andere gebruikers van het Eurocircuit en de omgeving en belangengroeperingen.
 2. Secretaris
  De secretaris van de Vereniging is in feite de rechter hand van de Voorzitter en heeft in de praktijk over het algemeen ook een aantal nader te bepalen uitvoerende taken. Binnen het Bestuur is de Secretaris van de Vereniging verantwoordelijk voor de organisatie en goede verslaglegging van de vergaderingen van de Vereniging, de in- en externe correspondentie, het ordentelijk archiveren van alle relevante stukken en het up-to-date houden van alle relevante inschrijvingen (zoals KvK). De secretaris is bovendien verantwoordelijk voor de communicatie in algemene zin en meer specifiek, zoals externe brieven, de website, het content beheer van FB en andere media.
 3. Penningmeester
  De Penningmeester is binnen het Bestuur primair verantwoordelijk voor de financiële administratie en het beheer van de fondsen en rekeningen van NRV Eurocircuit. Hij/zij heeft geeft bovendien goedkeuring op uitgaven van de Vereniging, is verantwoordelijk voor de samenstelling en het beheer van het jaarbudget van de vereniging, de OPEX en CAPEX planning en uitgaven, alsmede voor het verzorgen van de noodzakelijke verzekeringen. De Penningmeester legt verantwoording over het te voeren en gevoerde financiële beleid af aan zowel het Bestuur als aan de Algemene Ledenvergadering en wordt gecontroleerd door de Kascommissie. Samen met de externe accountant is de Penningmeester verantwoordelijk voor het opstellen van de Jaarstukken.
 4. Bestuurslid Activiteitenorganisatie
  Naast zijn of haar algemene verantwoordelijkheid als lid van het Bestuur van NRV Eurocircuit, is dit Bestuurslid in het bijzonder verantwoordelijk voor de planning, voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van alle onder de vlag van de Nederlandse Rallycross Vereniging georganiseerde, alsmede andere op het Eurocircuit te organiseren activiteiten. Daarbij legt het Bestuurslid verantwoording af aan het Bestuur van NRV Eurocircuit. Voor de uitvoering van zijn/haar uitgebreide taak stelt dit Bestuurslid een eigen organisatie samen en stuurt deze aan, zoals een wedstrijdsecretariaat, wedstrijdleiding en officials organisatie, etc. Afhankelijk van de beschikbare vrijwilligerscapaciteit kan – in overleg met het bestuur en binnen de financiële mogelijkheden van de Vereniging – externe capaciteit, kennis en ervaring worden ingehuurd om de overeengekomen activiteiten te organiseren.
 5. Bestuurslid Circuitbeheer
  Naast zijn of haar algemene verantwoordelijkheid als lid van het Bestuur van NRV Eurocircuit, is dit Bestuurslid in het bijzonder verantwoordelijk voor het beheer van het terrein en het circuit van NRV Eurocircuit. Hij/zij is verantwoordelijk voor het onderhoud en reparaties en het daarbij behorende budget, dat jaarlijks door het Bestuur wordt vastgesteld. Verder is dit Bestuurslid verantwoordelijk voor orde en netheid van het terrein en de gebouwen, veiligheid, inbraakpreventie, catering, sanitaire voorzieningen, etc. Het Bestuurslid Circuitbeheer is tevens de primaire sleutelhouder en tevens verantwoordelijk voor de overige sleutelhouders. Hij/zij stelt in overleg met het Bestuur zijn/haar eigen organisatie samen, die deels zal bestaan uit vrijwilligers en deels uit ingehuurde mankracht of leveranciers, en stuurt deze aan.

Wil je meer informatie over bovengenoemde functies en wat het betekent om Bestuurslid van NRV Eurocircuit te zijn, neem dan contact op met Walter van de Ven (Voorzitter) of Ron den Engelsen (Secretaris). De contactgegevens vind je op de website.

Terugblik en focus op komend jaar

Terugblik en focus op komend jaar

‘NRV Eurocircuit heeft ondanks de coronaperikelen nog best een actief verenigingsjaar achter de rug, zij het dat de rallycross-activiteiten beperkt bleven tot de maanden juli, augustus, september en begin oktober. In die korte periode werden echter voldoende activiteiten georganiseerd om de sport na de eerste Corona-lockdown weer tot leven te brengen. Verder werden er in 2020 zowel in bestuurlijke als in organisatorische zin heel veel activiteiten ontplooid, om de toekomst van het circuit, van de NRV en van rallycross in het algemeen zeker te stellen. Ondanks de inspanningen van Bestuur en Gemeente blijft de toekomst van het Eurocircuit onzeker, maar dat neemt niet weg dat NRV en de Sectie Rallycross vol ambitie het jaar in gaan dat het Eurocircuit het 50 jarig jubileum viert.’

Met deze woorden openen de Sectie Rallycross en NRV Eurocircuit de terugblik op 2020 en een vooruitblik op het komende jaar in KNAF Magazine. Lees het complete verhaal op https://magazine.knaf.nl/knaf-magazine-editie-33-december/nrv-eurocircuit

De komende dagen en weken zal op de NRV-website meer informatie worden gegeven over de plannen voor 2021, de nieuwe contributiestructuur, de uitkomsten van de dit jaar gehouden rijders-enquête en hoe wij in Corona-tijden omgaan met de Jaarvergadering en de Bestuursverkiezing. Hou de komende dagen en weken de NRV website dus goed in de gaten.

Activiteiten on hold

Beste rallycrossers,

In het kader van de aangescherpte coronamaatregelen hebben wij goed overleg gehad met de gemeente.
Helaas hebben we hierop als bestuur moeten besluiten om vooralsnog alle geplande evenementen voor de rest van dit jaar on hold te zetten.

De reeds betaalde inschrijfgelden zullen in de komende weken worden terugbetaald. Ondertussen zullen wij in nauw overleg met de gemeente en de veiligheidsregio
blijven bekijken welke mogelijkheden er nog zijn.

Zodra we weer trainingen en club-wedstrijden kunnen organsieren zullen wij deze op de bekende wijze communiceren.

Het spijt ons dat wij geen beter bericht hebben maar wij rekenen op begrip voor deze beslissing van het bestuur.

Met vriendelijke groet,
Bestuur NRV Eurocircuit

NRV Eurocircuit in Coronatijd

NRV Eurocircuit in Coronatijd

NRV Eurocircuit doet er alles aan om ook in Coronatijd, zo lang het kan, trainingen en Clubwedstrijden te blijven organiseren. Met respect voor de richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio uiteraard. Vandaag weer een wedstrijddag voor open auto’s, Sprinters en Superklasse, Sprintcars, RST’s en 2CV’s. Met een aangescherpt Corona-protocol voor rijders en organisatie. En helaas zonder gasten, zonder publiek en zonder catering. Maar wel met vers gezette warme koffie voor de baan officials. Corona-proof uiteraard, dankzij Den Engelsen Bedrijfswagens, MAN en VW Bedrijfswagendealer voor Zuidoost Nederland. Overigens mogen wij met de aangescherpte maatregelen ook geen pers meer toelaten tijdens de wedstrijden en trainingen. Maar er kunnen gelukkig wel video-opnamen worden gemaakt door onze vaste NRV cameraman Peter Leemans, die in de loop van volgende week te zien zullen zijn op zijn youtube kanaal: https://www.youtube.com/carfrequency.

Clubwedstrijd 11 oktober gaat door met aangescherpte maatregelen!

Clubwedstrijd 11 oktober gaat door met aangescherpte maatregelen!

Na uitvoerig overleg heeft het bestuur van NRV Eurocircuit vandaag besloten om de Clubwedstrijd voor open auto’s op zondag 11 oktober a.s. door te laten gaan. Met de aangescherpte Coronamaatregelen hebben we wel een aantal extra beperkingen. Belangrijkste verandering is dat wij alleen nog de rijders en 2, maximaal 3 monteurs per team mogen toelaten. Dus geen publiek, geen gasten, geen pers, geen catering en helaas ook geen NRV-leden die niet aan de wedstrijd deelnemen. Ook vrijwilligers die zondag geen taak binnen de organisatie hebben, mogen wij geen toegang geven. Voorkom dus teleurstellingen en kom niet naar het Eurocircuit als je geen voor de wedstrijd ingeschreven rijder of monteur bent en ook geen taak binnen de organisatie hebt!

Verder mogen alleen rijders onder de 18 jaar een begeleider meenemen, bijvoorbeeld vader of moeder. Het totaal aantal leden per team mag echter nooit meer dan vier zijn, inclusief de rijder.
En daar zal goed op worden gecontroleerd bij aankomst op het circuit. Bovendien zullen we gedurende de hele dag nog strikter op de naleving van ons protocol toezien. Waar de anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd worden mondkapjes gedragen, bij de technische keuring en de geluidmeting krijgt alleen de rijder of de monteur met de auto toegang. En ook hier moeten mondkapjes worden gedragen. Op en rond de baan zal de hele dag worden gecontroleerd of de anderhalve meter afstand wordt gerespecteerd. En ook bij de tribune zal regelmatig worden gecontroleerd of er voldoende afstand wordt gehouden.

Niet leuk . . .
Dat is natuurlijk allemaal niet leuk. Maar het Coronavirus is helemaal niet leuk. Wij zullen er dus samen alles aan moeten doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Alleen als wij ons daar optimaal voor inspannen, kunnen we voorlopig ook blijven rallycrossen op het Eurocircuit.
Als verantwoordelijke organisatie zullen we daarom ook streng moeten zijn als de regeltjes niet worden opgevolgd. Daarbij hebben we afgesproken dat wij als organisatie één keer zullen waarschuwen, maar bij een tweede waarschuwing het hele team naar huis kunnen sturen. Wij hopen echter dat het zover niet zal komen en dat de teams elkaar er ook op aan zullen spreken als het nodig is. Ook dit zullen we samen moeten doen.

Om de rallycross liefhebbers die niet kunnen komen kijken toch iets van het evenement te laten zien, hebben we binnen de organisatie de beschikking over een fotograaf en een video-man. Hun beelden zullen volgende week op internet te zien zijn. Meer kunnen we op dit moment helaas niet doen voor onze leden en fans.