Inschrijven

In principe kunnen uitsluitend leden van de NRV inschrijven voor trainingsdagen en wedstrijden. Alleen bij internationale wedstrijden kunnen leden van buitenlandse rallycrossverenigingen worden ingeschreven.

Alle inschrijvingen voor trainingsdagen, testdagen en (club)wedstrijden vinden plaats via de website. De inschrijfformulieren dienen volledig te worden ingevuld, inclusief een geldig NRV lidmaatschapsnummer. De betaling kunnen worden gedaan via de webshop van deze website, of door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening NL42 RABO 0144 7698 59, t.n.v.  de Nederlandse Rallycross Vereniging, onder vermelding van de datum van trainingsdag of wedstrijd.

Overigens is een inschrijving pas definitief wanneer het inschrijfgeld op de rekening van de NRV staat én de contributie voor het lopende verenigingsjaar op tijd is voldaan. De rijder ontvangt dan per e-mail een bevestiging van de inschrijving, eventueel met nadere informatie.