Belangrijk bericht voor VAS-rijders / clubwedstrijden

Een besluit vanuit België is de NRV uiteraard ook ten gehore gekomen. Als rallycrossvereniging in Nederland hebben wij in de aanloop naar 16 april er alles aan gedaan om ook de Belgische rijders tegemoet te komen in hun stijgende kosten. Voor nu leek dat afdoende, maar de VAS heeft anders doen besluiten.

Wedstrijden geschrapt

Helaas ligt het buiten de macht van de NRV om te bepalen welke evenementen meetellen voor een Belgisch kampioenschap. Het officiële statement luidt:

Door omstandigheden werd beslist om de voorziene wedstrijden Rallycross, op het Circuit van Valkenswaard, van 16 april en 16 juli niet te laten meetellen voor het VAS kampioenschap .

Licenties

Het Belgische RACB laat niet toe om met een VAS-licentie in het buitenland te rijden. Alle VAS-rijders moesten een Nationaal RACB-licentie nemen om überhaupt deel te kunnen nemen aan de wedstrijden op het Eurocircuit. Om de rijders tegemoet te komen in de stijgende kosten werd het inschrijfgeld gereduceerd.

Op 2 april heeft de VAS een spoedbijeenkomst gehouden, aangezien er nog wel wat vragen waren die beantwoord moesten worden. Het moeilijke pad die de VAS moet bewandelen is helaas geen eenvoudige gebleken. Op korte termijn lijkt er geen passende oplossing te zijn voor het probleem van de Belgische rijders, waardoor het schrappen van de wedstrijden op het Eurocircuit onvermijdelijk is gebleken.

Reactie NRV

Op basis van de bovenstaande berichtgeving en de nieuwe ontwikkelingen heeft het bestuur van de NRV ook een besluit genomen aangaande 16 april en 16 juli.

De wedstrijden zullen gewoon doorgaan, mits er minimaal 15 deelnemers aan de start staan. VAS-licentiehouders dienen een RACB licentie erbij te hebben. Als we dit niet gaan vragen worden wij, de NRV, mogelijk als speelbal gebruikt tussen de RACB en de KNAF!

De NRV geeft dit jaar een korting op inschrijfgeld van € 50,- per wedstrijd. Daarmee worden VAS-rijders gecompenseerd. Het technische reglement van de VAS geldt dit seizoen ook voor de clubwedstrijd op Valkenswaard.

Toekomst

Voor 2023 lijkt het spel gespeeld te zijn op het Eurocircuit, terwijl het kampioenschap nog moet beginnen. Helaas moeten wij ons neerleggen bij het besluit van onze collega’s en kunnen wij enkel hun besluit respecteren.

Voor de VAS-rijders kijkt de organisatie zelf nog naar alternatieven voor dit jaar om de competitie op hoog peil te houden. De NRV houdt moed en wellicht dat 2024 weer met een positieve noot mag beginnen voor deze enthousiaste groep rijders.