De waarde van camerabeelden voor Rallycross

Met ingang van 2023 zijn deelnemers aan het NK Rallycross verplicht om een on-boardcamera in hun voertuig te hebben. Binnen aangrenzende landen (België, Duitsland) geldt deze regel al langer. En nu dus ook in Nederland.  

Camerabeelden helpen de wedstrijdleiding en sportcommissarissen om incidenten te beoordelen. Op een baan als het Eurocircuit, zijn ze van grote waarde. 

Wedstrijdleiders Hans Heuvelmans en Ralph Koks: 

“Vanuit de wedstrijdleiderstoren is er een deel van de baan dat wij niet rechtstreeks kunnen overzien. Van de Per Eklundbocht (post 3) tot en met de Korte Knie (post 5) is het zicht beperkt. Met on-boardbeelden kunnen wij perfect reconstrueren of deelnemers elkaar hebben geraakt en hoe dat is gebeurd. Camerabeelden zijn voor ons een waardevolle aanvulling op de waarnemingen van onze officials.” 

Tijdens de eerste helft van het seizoen is gebleken dat niet iedereen een on-boardcamera in het voertuig heeft. Ook bleken deze camera’s regelmatig buiten werking te zijn. De sportcommissarissen hebben zich al genoodzaakt gezien om hiervoor straffen uit te delen. 

Om nog eens extra bij dit onderwerp stil te staan, hebben we een “vraag-en-antwoord” geschreven over de on-boardcamera.  

1. Moeten alle klassen een on-boardcamera hebben? 

Alle klassen behalve de 2CV Cross dienen over een on-boardcamera te beschikken. Voor de 2CV geldt deze regel niet, omdat zij geen NK rijden. 

2. Wat als de camera niet goed werkt, of niet was ingeschakeld tijdens het rijden? 

Dergelijke redenen vormen geen geldig excuus voor het niet kunnen tonen van beelden. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om te beschikken over een deugdelijke camera. Ook dient de deelnemer de camera tijdig in te schakelen. Situaties als een volle geheugenkaart of lege batterij komen voor rekening en risico van de deelnemer. De geheugenkaart dient voldoende capaciteit te hebben om alle trainingsritten en races te kunnen opnemen. 

3. Wat moet er te zien zijn op de camerabeelden? 

De baan, het stuur en de pedalen. De camera dient naar voren te zijn gericht. Een camera die tevens naar achteren filmt, wordt aanbevolen. 

4. Wanneer moet de camera opnemen? 

De camera moet alle activiteiten op de baan opnemen, inclusief de training. De camera moet in werking zijn vanaf het aankomen op de pre-grid (sluis, begin van pad richting de toren) tot de terugkeer in de paddock. 

5. Hoe worden de camerabeelden bekeken? 

De deelnemer dient zelf materiaal mee te brengen om de beelden te kunnen bekijken. Denk aan een laptop of tablet en eventueel benodigde adapters voor de geheugenkaart. 

6. Als ik niet bij een incident betrokken ben, kan ik dan ook worden gevraagd om camerabeelden te tonen? 

Zeker, het komt regelmatig voor dat beelden worden opgevraagd van een deelnemer die zich achter het incident bevindt. Die beelden zeggen soms meer dan de beelden van de direct bij het incident betrokken deelnemers. 

7. Wat als ik geen camerabeelden kan tonen? 

De sportcommissarissen kunnen straffen opleggen voor het niet kunnen tonen van camerabeelden. Dit kan zelfs leiden tot diskwalificatie van de wedstrijd. Ook deelnemers die niet betrokken zijn bij een incident, kunnen worden gestraft. 

Tot slot 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Zie artikel 5.7 van het Reglement Rallycross 2023. 

We vertrouwen erop dat alle deelnemers in de tweede helft van het seizoen in staat zullen zijn om desgevraagd hun beelden te tonen. Beelden kunnen immers ook in het voordeel van deelnemers worden gebruikt. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat een concurrent juist niet is geraakt