Eerste vrije trainingsdag prima verlopen

Eerste vrije trainingsdag prima verlopen

Compliment voor teams en vrijwilligers!

Al dik voor negen uur stonden de eerste teams afgelopen zaterdag opgesteld voor de poort van het Eurocircuit. Het was duidelijk dat iedereen ontzettend veel zin had om de baan op te gaan, na een veel te lange winterstop. 19 teams maakten dankbaar gebruik van de eerste vrije trainingsdag. Een dag die dankzij de inzet van 25 vrijwilligers en de geweldig positieve instelling en medewerking van de teams een groot succes werd.

De dagen voor de 11e was een groep vrijwilligers flink in de weer geweest om het circuit binnen de lijnen van Coronaprotocol in te richten. Met linten waren vakken uitgezet in het rennerskwartier, delen van het terrein waren met linten afgezet om samenscholing te voorkomen, voor de toiletten stonden hekken met pijlen op de grond. Verder was de inschrijving zorgvuldig georganiseerd, zodat precies bekend was wie de 11e zouden komen. Kortom, er was alles aan gedaan om de dag volgens het Coronaprotocol te organiseren en dat is prima gelukt. Een groot compliment aan de 25 vrijwilligers is dan ook zeker op zijn plaats. En dat geldt evengoed voor de rijders en hun teams, die zich stuk voor stuk netjes aan de regeltjes hielden.

Geweldige sfeer
Na een drivers briefing om 09.30 uur, waarin NRV voorzitter Walter van de Ven en trainingscoördinator Ralph Koks nog even de regeltjes van de dag doornamen, stonden de eerste auto’s al bij de geluidsmeting. Ook hier geen enkel probleem, waarna om klokslag tien uur de eerste auto’s de baan op konden. Eén voor één werd er gestart, want het was nadrukkelijk niet de bedoeling dat er wedstrijdjes gereden zouden worden. En hoewel een enkeling zich natuurlijk toch uitgedaagd voelde door de rijder voor hem, verliep het allemaal uitstekend en in een geweldige sfeer. De sleepwagen en de loader moesten er een enkele keer aan te pas komen voor een stilgevallen auto, een afgelopen wiel of een uitstapje in het grind. Het blijft tenslotte wel rallycross. En na het sproeien van de baan kwam Pim Garvelink ’s morgens nog even hard in de banden terecht. Het leek even game over voor de jonge coureur, maar dankzij de hulp van een paar maten stond hij na de lunchpauze alweer met een redelijk opgelapte Honda aan de start. En hij heeft, zoals de meesten, nog heel wat rondjes kunnen rijden. En daar was het allemaal om begonnen. Rijden, afstellen, nog eens rijden, sleutelen en weer de baan op . . . Een geweldige gelegenheid voor iedereen om zijn auto of cross car na vele maanden weer eens stevig over het Eurocircuit te jagen.

Op naar de volgende!
Op een enkele stevige regenbui na, werkten zelfs de weergoden mee om de eerste vrije trainingsdag van het jaar tot een succes te maken. En toen Ralph Koks en Paul van Houtum om vier uur ’s middags aan Clem Deneer opdracht gaven om de zwart-wit geblokte vlag voor de laatste keer te laten vallen, had iedereen ruim de tijd om alles in te pakken en op tijd te vertrekken. De dames van de EHBO konden naar huis, zonder iets te hebben hoeven doen. En dat is alleen maar prettig. De vrijwilligers keken terug op een geslaagde dag, toen precies om 17.00 uur de poort weer kon worden gesloten. En bijna alle teams riepen bij het verlaten van het Eurocircuit: ‘Tot de volgende’. Daar doen we het voor! Bovendien mogen wij volgende keer meer mensen op het circuit toelaten dus ook meer teams. En dat is goed nieuws. En wij gaan kijken of we voor een frietkar kunnen inzetten, zodat er eten en drinken te krijgen is op het circuit. De kantine blijft immers nog dicht.

Uitbreiding naar 40 auto’s!
Door de wat versoepelde Corona-maatregelen mogen wij voor de vrije trainingen tot maximaal 250 mensen toelaten op het Eurocircuit. Bovendien mag er ook weer publiek komen, zij het in beperkte aantallen. Dat betekent dat er ook meer mensen met één rijder mee kunnen komen. Tot nu toe konden wij maximaal 20 rijders met 3 monteurs toelaten, dat worden nu maximaal 40 rijders. En de beperking van 3 monteurs komt ook te vervallen. Wel moeten wij er op toezien dat er in totaal niet meer dan 250 mensen op het circuit komen, inclusief de organisatie. Wij moeten dus wel van tevoren weten hoeveel mensen er per team aanwezig zullen zijn. Het inschrijfformulier is daar op aangepast.

Voor de eerstvolgende vrije trainingsdag op 25 juli kunnen zich nog ruim 20 rijders inschrijven. Houdt er wel rekening mee dat je lid moet zijn van de NRV en contributie moet hebben betaald als je je wilt inschrijven. Heb je je nog niet ingeschreven voor de vrije trainingsdag op 25 juli, meld je dan snel aan.

Via de volgende link krijg je toegang tot het inschrijfformulier, waarop je ook het aantal teamleden moet invullen.

 

https://www.nrv.club/nrv-3/inschrijven/inschrijven-25-juli-2020/

 

Informatiebijeenkomst voor NRV rijders!

Informatiebijeenkomst voor NRV rijders!

Zaterdag 18 juli, in de kantine Eurocircuit:
– voor de Belgische NRV-leden van 15.00 tot 16.00 uur
– voor de Nederlandse NRV-leden van 17.00 tot 18.00 uur

Trainingsdagen juli
Zoals inmiddels bekend, starten we in juli de eerste rallycrossactiviteiten op het Eurocircuit weer voorzichtig op: twee vrije trainingsdagen voor maximaal 20 auto’s per dag, op zaterdag 11 en zaterdag 25 juli a.s. Inschrijving hiervoor is voltooid. Op zondag 19 juli zal de RST Cup bovendien een eigen trainingsdag organiseren.

Meer rallycrossactiviteiten
Verloopt alles goed, dan kunnen we in augustus ook weer een paar vrije trainingsdagen inplannen. Mogelijk kunnen we vanaf september zelfs weer wat clubwedstrijden organiseren, zij het waarschijnlijk nog zonder publiek. Natuurlijk met inachtneming van het Corona protocol voor NRV Eurocircuit.

Informatiebijeenkomst
Het liefst zouden wij een uitgebreide informatiebijeenkomst organiseren voor alle betrokkenen, zodat iedereen tegelijkertijd op de hoogte kan worden gebracht van de maatregelen en van onze plannen voor de komende maanden. In verband met de Corona-maatregelen mogen wij echter nog altijd niet met grote groepen bij elkaar komen. Daarom is vorige maand al voor een aantal vrijwilligers in de belangrijkste commissies een eerste informatiebijeenkomst gehouden. Binnenkort zal er ook een speciale informatiebijeenkomst worden gehouden voor de baancommissarissen.

Locatie en tijd bijeenkomst
Een speciale informatiebijeenkomst voor rijders worden georganiseerd op zaterdag 18 juli, in de kantine Eurocircuit.
Voor de Belgische NRV-leden van 15.00 tot 16.00 uur
Voor de Nederlandse NRV-leden van 17.00 tot 18.00 uur

Helaas moeten we de leden uit Nederland en België in twee groepen splitsen, omdat wij maar en beperkt aantal gasten in de kantine kunnen ontvangen met inachtname van de 1,5 meter regel.

Informatie over
Tijdens de meetings zal informatie worden gegeven over de plannen voor de komende maanden, de Corona-maatregelen op het Eurocircuit en over de grote behoefte aan vrijwilligers om de activiteiten die wij willen plannen mogelijk te maken. Ook volgt er nadere informatie over een aantal bestuurszaken, over de uitdagingen waar het bestuur voor staat en over de toekomstplannen. Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden
Meld je aan door een e-mail te sturen naar secretariaat@nrv.club en vermeld daarin je naam, klasse en type rallycross auto waarmee je rijdt en je GSM-nummer. Dit is belangrijk, omdat i.v.m. het Coronaprotocol uitsluitend mensen mogen worden toegelaten op het Eurocircuit die van tevoren zijn aangemeld! En nogmaals: deze bijeenkomst is in verband met de beperkte capaciteit in de kantine uitsluitend bedoeld voor rijders!

 

Tot ziens op zaterdag 18 juli!

Trainingsdagen: even geduld aub

Even geduld AUB

Het aantal aanmeldingen voor de vrije trainingsdagen is overweldigend en overstijgt ruim het aantal plaatsen dat beschikbaar is. Op dit moment hebben wij al meer dan 70 mailtjes ontvangen van mensen die een inschrijfformulier willen ontvangen.

Selectie voor de trainingsdagen
We zijn blij en begrijpen we dat iedereen staat te popelen om de baan weer op te gaan.
Wij hebben echter maar twintig plaatsen per trainingsdag beschikbaar. Dat betekent dat we alleen de eerste twintig leden die zich voor een bepaalde dag hebben gemeld blij kunnen maken. Wie kenbaar heeft gemaakt op beide trainingsdagen te willen komen, zal genoegen moeten nemen met één dag. Als je tenminste bij de eerste twintig inschrijvers van een dag behoort én als je lid bent van de NRV en contributie hebt betaald.

Iedereen krijgt antwoord via e-mail
De komende dagen zullen we alle mails controleren en beantwoorden. Ook als je nu niet bij de gelukkigen behoort, krijg je antwoord. Maar geef ons even de tijd, want alles moet handmatig verwerkt en gecontroleerd worden. Het is helaas even niet anders.

Snel meer vrije trainingsdagen
In de tussentijd proberen wij zo snel mogelijk meer vrije trainingsdagen in te plannen. Daar informeren wij jullie natuurlijk direct over. Vanzelfsprekend zullen daarvoor als eerste de leden in aanmerking komen, die nu buiten de boot vielen.

Wij hopen op jullie begrip en vragen je nadrukkelijk geen herinneringsmails te sturen, of FB berichtjes, want dan hebben we nog meer werk.

Groen licht: vrije trainingen in juli!

We gaan weer beginnen!

Goed nieuws: we gaan voorzichtig de NRV activiteiten op het Eurocircuit opstarten. We beginnen met twee vrije trainingsdagen voor maximaal 20 auto’s per dag: op zaterdag 11 en zaterdag 25 juli a.s. Op zondag 19 juli zal de RST Cup een trainingsdag organiseren. Verloopt alles goed, dan kunnen we in augustus ook weer een paar vrije trainingsdagen inplannen. Alles met inachtneming van het Corona protocol, dat op de website van de NRV  te vinden is.

Hoewel er de afgelopen maanden door de Corona problematiek niet gereden kon worden op het Eurocircuit, is er door bestuur en vrijwilligers heel wat werk verzet. Zo is een belangrijke aanzet gegeven met het opruimen van het terrein, waarbij al een aantal forse containers van Baetsen zijn gevuld. De aandachtspunten van de KNAF-controle op het circuit zijn inmiddels opgelost en de baan is er weer helemaal klaar voor.

Protocol
Op basis van input van de KNAF hebben wij een op het Eurocircuit toegesneden Corona-protocol gemaakt, dat inmiddels door de Gemeente is goedgekeurd. Het complete protocol is op de website te vinden. Iedere bezoeker van het Eurocircuit moet wel van tevoren aangemeld zijn en iedereen moet zich aan de regels van het protocol houden. Daar moet bovendien door het bestuur van de Vereniging nauwlettend op worden toegezien. Dat betekent dat we mensen zullen moeten aanspreken als ze zich niet aan het protocol houden. En bij herhaling, zullen we mensen van het terrein moeten sturen, hoe vervelend dat ook is. Beter is het natuurlijk als mensen elkaar er op attent maken als iemand de maatregelen even vergeet. Nog beter is het als we ons allemaal gewoon aan de regels houden. Dat moet echt wel het uitgangspunt zijn.
Geen wedstrijden, wel rijden! Tot die tijd mogen wij dus alleen trainen, waarbij uitsluitend de teams en mensen van de organisatie aanwezig mogen zijn. Dus ook bij de trainingen geldt: geen toeschouwers of bezoekers! Maar we mogen in ieder geval de baan weer op, zij het met een beperkt aantal auto’s.

Per vrije trainingsdag kunnen maximaal 20 teams meedoen. En daarvan mogen er dan niet meer dan 2 tot 4 auto’s tegelijk op de baan. Het totaal aantal mensen op het circuit mag maximaal 100 zijn en ieder team krijgt een vaste plaats in het rennerskwartier aangewezen, met voldoende ruimte om de bekende 1,5 meter norm in acht te nemen. Per team rekenen we met een rijder en maximaal drie monteurs. Dus iedere inschrijving geldt voor maximaal vier personen.


Inschrijven en tarieven

Omdat het de komende maanden nog om kleine aantallen gaat, zullen de inschrijvingen via e-mail gebeuren. Hoe werkt dit?

  • Mail ons op info@nrv.club
  • Vermeld op welke dag(en) jij gebruik wilt maken van de vrije training + naam vd coureur + type auto.
  • De eerste twintig inschrijvers krijgen een inschrijfformulier en instructies betreffende de Corona-maatregelen op het Eurocircuit, plus een factuur voor het inschrijfgeld.
  • Na betaling van het inschrijfgeld krijg je een bevestiging van de deelname en is de inschrijving rond. Wees er snel bij, want 20 auto’s per dag is voorlopig echt het maximum.

Per rijder of team met één auto geldt voor de vrije trainingsdagen een inschrijfgeld van 150 euro, dat op onze bankrekening (NL42 RABO 0144 7698 59) moet worden overgemaakt. Contant geld aannemen of betalen bij binnenkomst van het circuit is namelijk niet meer mogelijk. Overigens geldt het tarief van 150 euro per dag voor alle klassen, met uitzondering van de RST’s. Omdat wij dit als een soort jeugdklasse zien, wordt hiervoor een inschrijfgeld van 125 euro per dag gerekend.

Voor elke vrije trainingsdag geldt een maximum van 20 deelnemers en een minimum van 10 deelnemers, anders kunnen we het i.v.m. de kosten niet door laten gaan. Bovendien kunnen alleen leden van de NRV die hun contributie hebben betaald zich aanmelden. Heb je nog niet betaald, maak dan snel 60 euro over op rekening NL42 RABO 0144 7698 59, t.n.v. Nederlandse Rallycross Vereniging, o.v.v. lidmaatschap 2020.

Zoals al geschreven, moet iedereen die het Eurocircuit binnen gaat van tevoren zijn aangemeld. Op het inschrijfformulier dat je per e-mail ontvangt, zullen daarom behalve de naam van de rijder, ook de namen van de monteurs (max. 3) moeten worden ingevuld. Volgens protocol wordt dit bij binnenkomst van het circuit worden gecontroleerd. Daar zal in lijn met de RIVM-maatregelen ook gevraagd worden of iedereen gezond is. Want zoals overal, geldt ook op het Eurocircuit: ben je verkouden of heb je ziekteverschijnselen, blijf dan thuis.


Kantine blijft dicht

Omdat de horeca weer aparte coronamaatregelen en een eigen protocol vraagt, is besloten om de kantine dicht te laten. Ook de toiletten en wasgelegenheden zullen – zoals het er nu naar uitziet – gesloten moeten blijven. Alleen voor noodgevallen zal er één toilet beschikbaar zijn, die bovendien na ieder bezoek professioneel gereinigd moet worden. Verder zullen op het hele terrein desinfectiemiddelen beschikbaar zijn. Teams moeten zelf ook desinfectiemiddelen beschikbaar hebben. Zij moeten er bovendien voor zorgen dat binnen het team de anderhalve meter wordt gerespecteerd. Enige uitzondering daarop zijn familieleden die in hetzelfde huis wonen.

Verder gelden er nog tal van andere regels, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik en het schoonhouden van gereedschap en portofoons, bemannen van baanposten, hoeveel mensen er in de toren mogen, etc. etc. Het is allemaal te lezen in het protocol. En of dat nou leuk is of niet, iedereen zal het moeten lezen en zich er aan moeten houden. Dat kan niet genoeg worden benadrukt.

Ook al is het met een beperkt aantal auto’s en zijn het alleen vrije trainingen, en bovendien is alles omgeven met heel veel voorzorgsmaatregelen in het kader van het Corona protocol, de NRV en de rallycross komen in ieder geval weer tot leven.

Tot snel op het Eurocircuit!

Weer de baan op?!

Licht in de tunnel!

Voorzichtigheid blijft geboden als het om Corona gaat. Maar de maatregelen worden gelukkig wat versoepeld. Beetje bij beetje mag er meer. Vanaf 1 juni kunnen we weer wat makkelijker bij elkaar komen. Ook voor het Eurocircuit gloort er licht aan het einde van tunnel.

Weer de baan op!
Wedstrijden zijn voor 1 september 2020 nog niet toegestaan op het Eurocircuit. Maar binnenkort kan er wel weer gereden worden, zij het uitsluitend vrije trainingen. Een uitgebreid Coronaprotocol moet in acht worden genomen. Het NRV-Bestuur heeft inmiddels een Coronaprotocol geschreven en voorgelegd aan de Gemeente Valkenswaard. Doel is om zo snel mogelijk na die goedkeuring, maar uiterlijk vanaf 1 juli weer de baan op te kunnen. Uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen.

Met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen
Het aantal deelnemers zal vooralsnog beperkt zijn. De paddock moet zorgvuldig en ruim opgezet worden, om zoveel mogelijk onderlinge afstand te garanderen. Natuurlijk moet op het hele terrein de 1,5-meter regel in acht worden genomen. Vanzelfsprekend zijn er nog tal van andere maatregelen nodig, zoals vooraf inschrijven en betalen, duidelijke instructies, geen samenkomst van groepen, uitsluitend toegang tot het terrein voor mensen die zich hebben aangemeld, voldoende desinfectiemiddelen en speciale hygiënemaatregelen . . . Kortom, er komt nog heel wat voor kijken. Maar het is het bestuur ook wat waard om weer actie op het Eurocircuit te krijgen en de NRV-leden weer plezier aan hun sport te laten beleven.

Die actie zal overigens nog wel beperkt zijn. Publiek en bezoekers worden bijvoorbeeld niet toegestaan. Wedstrijden zijn voor 1 september helemaal niet toegestaan en zullen zich om praktische redenen waarschijnlijk beperken tot clubwedstrijden. Maar ook dat kan heel leuk worden.

Focus op NRV-leden
De focus zal dus vooral liggen op het mogelijk maken van vrije trainingen en testdagen voor leden van de NRV. En je moet lid zijn om je aan te kunnen melden voor een training of testdag. Let wel: je bent alleen lid als je tijdig contributie hebt betaald! En dat moeten er nog heel wat doen. Dus heb je je contributie nog niet betaald, doe dat dan zo snel mogelijk. Neem bij vragen contact op met Willemijn Heuvelmans, penningmeester van de NRV:  boekhouding@eurocircuit.nl.

Klussen op woensdagavond
Ook moet het circuit weer klaar worden gemaakt voor gebruik. Na de inmiddels wel heel lange winterstop was er best wat achterstallig onderhoud. De afgelopen weken heeft een groepje enthousiaste vrijwilligers al heel veel werk verzet. Maar er is nog genoeg te doen. In plaats van de bekende klusdagen, is daarom besloten om iedere woensdagavond vanaf 18.30 uur een klusavond te organiseren. Met in acht name van de speciaal voor de klussenavonden gemaakte Coronamaatregelen en de bekende anderhalve meter onderlinge afstand, worden in groepjes van maximaal twee vrijwilligers tal van klussen opgepakt. Het Coronaprotocol voor die klusavonden vraagt wel een goede registratie van wie er aanwezig is, dus vooraf aanmelden is beslist noodzakelijk.

Aanmelden klusavonden
Heb je zin om mee te helpen, meld je dan aan bij Johan Wijbenga, moparfun@hotmail.com. Johan neemt dan contact met je op en sluit je aan bij de speciale klussen WhatsApp groep.

Overleg met gemeente
In de tussentijd bekijkt het NRV Bestuur in nauw overleg met de Gemeente Valkenswaard wanneer en onder welke voorwaarden wij de baan weer op kunnen. Zodra daar meer van bekend is, zullen we dat natuurlijk direct melden. Maar alles lijkt er op dat de pk’s binnen niet al te lange termijn weer losgelaten mogen worden.

Tot 1 september geen evenementen

Corona update: tot 1 september geen evenementen

Ook voor de NRV en het Eurocircuit een uitermate vervelende mededeling, die wij uiteraard respecteren. Op 20 mei volgt meer informatie over een eventuele versoepeling of voortzetting van de Corona-maatregelen.

Hoe nu verder
Het bestuur beraadt zich de komende tijd over hoe nu verder. Een kampioenschap lijkt dit jaar al nauwelijks meer haalbaar. Zelfs als lukt om tijdig het ontstane achterstallig onderhoud op het circuit uit te voeren, dan nog wordt een compleet kampioenschap in het laatste kwartaal erg lastig.

Club-spirit
Mogelijk is het mogelijk later in het jaar wel weer training- en testdagen te organiseren. Misschien zelfs een aantal clubwedstrijden, zodat wij de club-spirit zo snel mogelijk weer terug kunnen brengen. Wij doen er alles aan om dit jaar nog rallycrossplezier te kunnen laten beleven op het Eurocircuit. Uiteraard zijn wij gebonden aan de beperkingen die de overheid in het kader van het Corona-virus oplegt.

Blik op de toekomst
Het NRV bestuur richt het vizier zeker ook op de toekomst van de rallycross in Nederland. En op een mooie toekomst voor het Eurocircuit, dat het komende jaar haar 50-jarig bestaan viert. 2020 lijkt een verloren rallycross-seizoen te gaan worden, maar dit jaar wordt wel volop benut om volgend jaar een fantastisch rallycrossseizoen voor te bereiden. Een rallycrossseizoen dat recht doet aan onze sport en aan de rijke halve eeuw historie van het Eurocircuit.

Corona effect op de financiën
Zoals voor veel verenigingen, zijn de effecten van het Corona-virus ook voor de NRV en het Eurocircuit bijzonder groot. Op onze contributies en een enkele sponsorbijdrage na zijn er (vooralsnog) geen inkomsten uit test- en trainingsdagen, of uit inschrijfgelden en catering. Vaste lasten (als elektra, abonnementen en verzekeringen) gaan gewoon door. Gelukkig heeft de Gemeente Valkenswaard bekendgemaakt dat verenigingen geen huur hoeven te betalen in de Corona-periode. Dat geeft de NRV als huurder van het Eurocircuit iets lucht. Wil je de Nederlandse rallycross steunen? Word dan NRV lid.

Rest ons tot slot een paar woorden ter relativering
Natuurlijk is het vervelend dat er niet gereden kan worden op het Eurocircuit. Het NK Rallycross is niet eens uit de startblokken is gekomen. Uitermate zuur voor alle teams, die de hele winter keihard hebben gewerkt om hun rallycross auto’s of RST’s in topvorm te brengen voor het nieuwe seizoen, dat maand na maand wordt uitgesteld.

Hoe jammer ook allemaal, het is ‘maar’ sport. Er zijn talrijke ondernemers, ook onder onze leden, die zware klappen krijgen door de Corona-crisis. Er zitten mensen thuis, omdat ze geen werk meer hebben. Niemand weet hoe diep het economisch dal hierna zal zijn en hoe lang het zal duren.

Waar veel mensen thuis zitten omdat ze geen werk hebben, werken de helden in de gezondheidszorg zich drie keer in de rondte. Mensen, dierbaren, overlijden door het virus. Zoals de premier dinsdag terecht benadrukte, zit achter die dagelijkse getallen van Corona-besmettingen van het RIVM, heel veel verdriet. Mensen die vechten voor hun leven op de IC. Families die dierbaren zijn verloren. En die vele ouderen in verzorgingstehuizen die geen bezoek mogen ontvangen.

Tegen deze achtergrond moeten we geduld hebben. Er komt weer een tijd dat er rallycross te beleven is op het Eurocircuit.

Tot die tijd wenst het NRV bestuur jullie en jullie dierbaren boven alles een goede gezondheid en draait alles om de slogan: ‘Alleen samen krijgen we Corona onder controle’.

Blijf gezond en pas goed op jezelf en elkaar.

 

Eurocircuit en NRV in Corona-tijd

Onzekere tijden i.v.m. Corona-virus, ook voor rallycrossactiviteiten op het Eurocircuit

De overheid heeft besloten om de maatregelen rond het Corona-virus in ieder geval tot 28 april te verlengen. Evenementen waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd, mogen zelfs tot 1 juni niet worden georganiseerd. Wat er daarna gebeurt is uiterst onzeker.
Dat geldt dus ook voor de rallycross activiteiten op het Eurocircuit. Gegeven alle onzekerheden hebben wij als bestuur van de NRV moeten besluiten om in ieder geval tot 1 juni a.s. de hekken van het Eurocircuit gesloten te houden.

Beraad op periode na Corona-maatregelen
Intussen beraden wij ons natuurlijk wel op de periode na de Corona-maatregelen. Kunnen we nog een Nederlands Kampioenschap organiseren in de maanden die resten? Is er een mogelijkheid om onze buitenlandse zusterclubs dit seizoen nog in te plannen?
Kunnen we de teams, onze leden, een alternatief rallycross programma bieden, zodat iedereen toch nog een aantal maanden van zijn sport kan genieten?

Maar niemand weet of we de draad in juni alweer kunnen oppakken. Voordat er weer gereden kan worden zal het circuit bovendien eerst weer in goede conditie moeten worden gebracht. Door alle maatregelen is er inmiddels namelijk ook sprake van behoorlijk wat achterstallig onderhoud. Geen wonder, want de klusdagen konden door de Corona-maatregelen ook niet doorgaan.

De KNAF heeft het circuit inmiddels wel gekeurd en geeft de noodzakelijke licentie af. Wel onder de voorwaarde dat het achterstallig onderhoud en een aantal veiligheidszaken moeten worden aangepakt. Voordat er weer gereden kan worden, zullen we dus eerst een aantal klusdagen moeten organiseren, waarvoor we een flink wat echte aanpakkers nodig hebben. Maar wanneer we dat kunnen plannen, weten we nu nog niet. Hopelijk in juni.

Financiële bodem in zicht
Daarbij hebben wij te maken met een kas, waarvan de bodem in zicht komt. Onder normale omstandigheden was dit al een hele uitdaging, zoals wij tijdens de ledenvergadering hebben gemeld. Zonder wedstrijden en trainingsdagen, missen wij nu ook nog eens de inkomsten uit inschrijfgelden. En alle vaste lasten, zoals de huur en verzekeringen, lopen gewoon door. Daarom hebben wij de Gemeente Valkenswaard verzocht om ons als vereniging tegemoet te komen in de huur en mogelijk een eenmalige subsidie te verlenen voor andere kosten. Wij hopen hierop binnenkort antwoord te krijgen.

Juridische procedures
Verder lopen er nog altijd de bekende juridische procedures in het kader van de milieu- en omgevingsvergunningen, die onze volle aandacht hebben. Het is onder de huidige omstandigheden alles behalve makkelijk, maar als Bestuur proberen we te doen wat we kunnen. Zij het dat de Bestuursvergaderingen per telefoon plaats vinden.

Vertrouwen
Als Bestuur van de NRV hebben wij er alle vertrouwen in dat we als Vereniging en Eurocircuit door deze bijzonder uitdagende periode komen. Wij doen er in ieder geval alles aan om te proberen een deel van het seizoen te redden. Er worden ook al plannen uitgewerkt voor het 50-jarig jubileum van het Eurocircuit, volgend jaar.

Op dit moment is echter nog niet te zeggen wanneer wij het circuit weer op kunnen om het noodzakelijke onderhoud te plegen. Laat staan dat we al met enige zekerheid kunnen zeggen wanneer de rallycross activiteiten kunnen worden hervat.

Wij houden u in ieder geval zoveel mogelijk op de hoogte via de NRV nieuwsbrief, FB en de nieuwspagina van de NRV en de Eurocircuit website. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met het bestuur (via e-mail: info@nrv.club).

Namens het gehele NRV bestuur wensen we u vóór alles een goede gezondheid en hopen u allemaal zo snel mogelijk weer te treffen op het Eurocircuit.

Wedstrijden geannuleerd tot 1 juni

Wedstrijden geannuleerd tot 1 juni

Gezien de aangescherpte maatregelen vanuit de Nederlandse overheid worden alle evenementen tot 1 juni geannuleerd. Concreet houdt dit in dat de geplande NK Rallycrosswedstrijden op 18/19 april en 23/34 mei niet doorgaan.

Over de wedstrijdagenda en het mogelijk inhalen van deze wedstrijden beraden wij ons steeds op basis van de beschikbare informatie en richtlijnen. Dit geldt ook voor het plannen van de vrijwilligersbijeenkomst.

Pas goed op jezelf en elkaar in deze tijd.
Daarna graag tot ziens in goede gezondheid op het Eurocircuit.

Evenementen opgeschort tot 6 april

Alle evenementen opgeschort tot 6 april

Conform de richtlijnen van het RIVM is besloten tot zeker 6 april a.s. alle evenementen en bijeenkomsten op het Eurocircuit op te schorten. Dit betekent dat de geplande klusdagen van 22 maart en van 4 april niet doorgaan.

Over de wedstrijdagenda en mogelijke aanpassingen hierop, beraden wij ons na 6 april op basis van de dan beschikbare informatie en richtlijnen.

Blijf op de hoogte via de website van de NRV/Eurocircuit en via FB en Instagram.
Heb je specifieke vragen, mail ons dan: info@nrv.club.

Testdag 22 maart uitgesteld

In verband met de aangekondigde maatregelen rondom het Coronavirus heeft het NRV bestuur besloten de testdag van 22 maart voorlopig uit te stellen. Een nieuwe datum wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.