Eerste vrije trainingsdag prima verlopen

Eerste vrije trainingsdag prima verlopen

Compliment voor teams en vrijwilligers!

Al dik voor negen uur stonden de eerste teams afgelopen zaterdag opgesteld voor de poort van het Eurocircuit. Het was duidelijk dat iedereen ontzettend veel zin had om de baan op te gaan, na een veel te lange winterstop. 19 teams maakten dankbaar gebruik van de eerste vrije trainingsdag. Een dag die dankzij de inzet van 25 vrijwilligers en de geweldig positieve instelling en medewerking van de teams een groot succes werd.

De dagen voor de 11e was een groep vrijwilligers flink in de weer geweest om het circuit binnen de lijnen van Coronaprotocol in te richten. Met linten waren vakken uitgezet in het rennerskwartier, delen van het terrein waren met linten afgezet om samenscholing te voorkomen, voor de toiletten stonden hekken met pijlen op de grond. Verder was de inschrijving zorgvuldig georganiseerd, zodat precies bekend was wie de 11e zouden komen. Kortom, er was alles aan gedaan om de dag volgens het Coronaprotocol te organiseren en dat is prima gelukt. Een groot compliment aan de 25 vrijwilligers is dan ook zeker op zijn plaats. En dat geldt evengoed voor de rijders en hun teams, die zich stuk voor stuk netjes aan de regeltjes hielden.

Geweldige sfeer
Na een drivers briefing om 09.30 uur, waarin NRV voorzitter Walter van de Ven en trainingscoördinator Ralph Koks nog even de regeltjes van de dag doornamen, stonden de eerste auto’s al bij de geluidsmeting. Ook hier geen enkel probleem, waarna om klokslag tien uur de eerste auto’s de baan op konden. Eén voor één werd er gestart, want het was nadrukkelijk niet de bedoeling dat er wedstrijdjes gereden zouden worden. En hoewel een enkeling zich natuurlijk toch uitgedaagd voelde door de rijder voor hem, verliep het allemaal uitstekend en in een geweldige sfeer. De sleepwagen en de loader moesten er een enkele keer aan te pas komen voor een stilgevallen auto, een afgelopen wiel of een uitstapje in het grind. Het blijft tenslotte wel rallycross. En na het sproeien van de baan kwam Pim Garvelink ’s morgens nog even hard in de banden terecht. Het leek even game over voor de jonge coureur, maar dankzij de hulp van een paar maten stond hij na de lunchpauze alweer met een redelijk opgelapte Honda aan de start. En hij heeft, zoals de meesten, nog heel wat rondjes kunnen rijden. En daar was het allemaal om begonnen. Rijden, afstellen, nog eens rijden, sleutelen en weer de baan op . . . Een geweldige gelegenheid voor iedereen om zijn auto of cross car na vele maanden weer eens stevig over het Eurocircuit te jagen.

Op naar de volgende!
Op een enkele stevige regenbui na, werkten zelfs de weergoden mee om de eerste vrije trainingsdag van het jaar tot een succes te maken. En toen Ralph Koks en Paul van Houtum om vier uur ’s middags aan Clem Deneer opdracht gaven om de zwart-wit geblokte vlag voor de laatste keer te laten vallen, had iedereen ruim de tijd om alles in te pakken en op tijd te vertrekken. De dames van de EHBO konden naar huis, zonder iets te hebben hoeven doen. En dat is alleen maar prettig. De vrijwilligers keken terug op een geslaagde dag, toen precies om 17.00 uur de poort weer kon worden gesloten. En bijna alle teams riepen bij het verlaten van het Eurocircuit: ‘Tot de volgende’. Daar doen we het voor! Bovendien mogen wij volgende keer meer mensen op het circuit toelaten dus ook meer teams. En dat is goed nieuws. En wij gaan kijken of we voor een frietkar kunnen inzetten, zodat er eten en drinken te krijgen is op het circuit. De kantine blijft immers nog dicht.

Uitbreiding naar 40 auto’s!
Door de wat versoepelde Corona-maatregelen mogen wij voor de vrije trainingen tot maximaal 250 mensen toelaten op het Eurocircuit. Bovendien mag er ook weer publiek komen, zij het in beperkte aantallen. Dat betekent dat er ook meer mensen met één rijder mee kunnen komen. Tot nu toe konden wij maximaal 20 rijders met 3 monteurs toelaten, dat worden nu maximaal 40 rijders. En de beperking van 3 monteurs komt ook te vervallen. Wel moeten wij er op toezien dat er in totaal niet meer dan 250 mensen op het circuit komen, inclusief de organisatie. Wij moeten dus wel van tevoren weten hoeveel mensen er per team aanwezig zullen zijn. Het inschrijfformulier is daar op aangepast.

Voor de eerstvolgende vrije trainingsdag op 25 juli kunnen zich nog ruim 20 rijders inschrijven. Houdt er wel rekening mee dat je lid moet zijn van de NRV en contributie moet hebben betaald als je je wilt inschrijven. Heb je je nog niet ingeschreven voor de vrije trainingsdag op 25 juli, meld je dan snel aan.

Via de volgende link krijg je toegang tot het inschrijfformulier, waarop je ook het aantal teamleden moet invullen.

 

https://www.nrv.club/nrv-3/inschrijven/inschrijven-25-juli-2020/

 

Informatiebijeenkomst voor NRV rijders!

Informatiebijeenkomst voor NRV rijders!

Zaterdag 18 juli, in de kantine Eurocircuit:
– voor de Belgische NRV-leden van 15.00 tot 16.00 uur
– voor de Nederlandse NRV-leden van 17.00 tot 18.00 uur

Trainingsdagen juli
Zoals inmiddels bekend, starten we in juli de eerste rallycrossactiviteiten op het Eurocircuit weer voorzichtig op: twee vrije trainingsdagen voor maximaal 20 auto’s per dag, op zaterdag 11 en zaterdag 25 juli a.s. Inschrijving hiervoor is voltooid. Op zondag 19 juli zal de RST Cup bovendien een eigen trainingsdag organiseren.

Meer rallycrossactiviteiten
Verloopt alles goed, dan kunnen we in augustus ook weer een paar vrije trainingsdagen inplannen. Mogelijk kunnen we vanaf september zelfs weer wat clubwedstrijden organiseren, zij het waarschijnlijk nog zonder publiek. Natuurlijk met inachtneming van het Corona protocol voor NRV Eurocircuit.

Informatiebijeenkomst
Het liefst zouden wij een uitgebreide informatiebijeenkomst organiseren voor alle betrokkenen, zodat iedereen tegelijkertijd op de hoogte kan worden gebracht van de maatregelen en van onze plannen voor de komende maanden. In verband met de Corona-maatregelen mogen wij echter nog altijd niet met grote groepen bij elkaar komen. Daarom is vorige maand al voor een aantal vrijwilligers in de belangrijkste commissies een eerste informatiebijeenkomst gehouden. Binnenkort zal er ook een speciale informatiebijeenkomst worden gehouden voor de baancommissarissen.

Locatie en tijd bijeenkomst
Een speciale informatiebijeenkomst voor rijders worden georganiseerd op zaterdag 18 juli, in de kantine Eurocircuit.
Voor de Belgische NRV-leden van 15.00 tot 16.00 uur
Voor de Nederlandse NRV-leden van 17.00 tot 18.00 uur

Helaas moeten we de leden uit Nederland en België in twee groepen splitsen, omdat wij maar en beperkt aantal gasten in de kantine kunnen ontvangen met inachtname van de 1,5 meter regel.

Informatie over
Tijdens de meetings zal informatie worden gegeven over de plannen voor de komende maanden, de Corona-maatregelen op het Eurocircuit en over de grote behoefte aan vrijwilligers om de activiteiten die wij willen plannen mogelijk te maken. Ook volgt er nadere informatie over een aantal bestuurszaken, over de uitdagingen waar het bestuur voor staat en over de toekomstplannen. Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden
Meld je aan door een e-mail te sturen naar secretariaat@nrv.club en vermeld daarin je naam, klasse en type rallycross auto waarmee je rijdt en je GSM-nummer. Dit is belangrijk, omdat i.v.m. het Coronaprotocol uitsluitend mensen mogen worden toegelaten op het Eurocircuit die van tevoren zijn aangemeld! En nogmaals: deze bijeenkomst is in verband met de beperkte capaciteit in de kantine uitsluitend bedoeld voor rijders!

 

Tot ziens op zaterdag 18 juli!

Weer de baan op?!

Licht in de tunnel!

Voorzichtigheid blijft geboden als het om Corona gaat. Maar de maatregelen worden gelukkig wat versoepeld. Beetje bij beetje mag er meer. Vanaf 1 juni kunnen we weer wat makkelijker bij elkaar komen. Ook voor het Eurocircuit gloort er licht aan het einde van tunnel.

Weer de baan op!
Wedstrijden zijn voor 1 september 2020 nog niet toegestaan op het Eurocircuit. Maar binnenkort kan er wel weer gereden worden, zij het uitsluitend vrije trainingen. Een uitgebreid Coronaprotocol moet in acht worden genomen. Het NRV-Bestuur heeft inmiddels een Coronaprotocol geschreven en voorgelegd aan de Gemeente Valkenswaard. Doel is om zo snel mogelijk na die goedkeuring, maar uiterlijk vanaf 1 juli weer de baan op te kunnen. Uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen.

Met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen
Het aantal deelnemers zal vooralsnog beperkt zijn. De paddock moet zorgvuldig en ruim opgezet worden, om zoveel mogelijk onderlinge afstand te garanderen. Natuurlijk moet op het hele terrein de 1,5-meter regel in acht worden genomen. Vanzelfsprekend zijn er nog tal van andere maatregelen nodig, zoals vooraf inschrijven en betalen, duidelijke instructies, geen samenkomst van groepen, uitsluitend toegang tot het terrein voor mensen die zich hebben aangemeld, voldoende desinfectiemiddelen en speciale hygiënemaatregelen . . . Kortom, er komt nog heel wat voor kijken. Maar het is het bestuur ook wat waard om weer actie op het Eurocircuit te krijgen en de NRV-leden weer plezier aan hun sport te laten beleven.

Die actie zal overigens nog wel beperkt zijn. Publiek en bezoekers worden bijvoorbeeld niet toegestaan. Wedstrijden zijn voor 1 september helemaal niet toegestaan en zullen zich om praktische redenen waarschijnlijk beperken tot clubwedstrijden. Maar ook dat kan heel leuk worden.

Focus op NRV-leden
De focus zal dus vooral liggen op het mogelijk maken van vrije trainingen en testdagen voor leden van de NRV. En je moet lid zijn om je aan te kunnen melden voor een training of testdag. Let wel: je bent alleen lid als je tijdig contributie hebt betaald! En dat moeten er nog heel wat doen. Dus heb je je contributie nog niet betaald, doe dat dan zo snel mogelijk. Neem bij vragen contact op met Willemijn Heuvelmans, penningmeester van de NRV:  boekhouding@eurocircuit.nl.

Klussen op woensdagavond
Ook moet het circuit weer klaar worden gemaakt voor gebruik. Na de inmiddels wel heel lange winterstop was er best wat achterstallig onderhoud. De afgelopen weken heeft een groepje enthousiaste vrijwilligers al heel veel werk verzet. Maar er is nog genoeg te doen. In plaats van de bekende klusdagen, is daarom besloten om iedere woensdagavond vanaf 18.30 uur een klusavond te organiseren. Met in acht name van de speciaal voor de klussenavonden gemaakte Coronamaatregelen en de bekende anderhalve meter onderlinge afstand, worden in groepjes van maximaal twee vrijwilligers tal van klussen opgepakt. Het Coronaprotocol voor die klusavonden vraagt wel een goede registratie van wie er aanwezig is, dus vooraf aanmelden is beslist noodzakelijk.

Aanmelden klusavonden
Heb je zin om mee te helpen, meld je dan aan bij Johan Wijbenga, moparfun@hotmail.com. Johan neemt dan contact met je op en sluit je aan bij de speciale klussen WhatsApp groep.

Overleg met gemeente
In de tussentijd bekijkt het NRV Bestuur in nauw overleg met de Gemeente Valkenswaard wanneer en onder welke voorwaarden wij de baan weer op kunnen. Zodra daar meer van bekend is, zullen we dat natuurlijk direct melden. Maar alles lijkt er op dat de pk’s binnen niet al te lange termijn weer losgelaten mogen worden.

Goedbezochte algemene ledenvergadering

De kantine van het Eurocircuit vulde zich goed op de avond van 31 januari. Zo’n kleine zestig leden en vrijwilligers bezochten de Algemene Ledenvergadering van de NRV, waarmee de betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging maar weer eens duidelijk werd. Natuurlijk was men ook bijzonder geïnteresseerd in de uitdagingen die er liggen op gebied van vergunningen en stikstof-problematiek, waarvoor het Bestuur Rien Jonkers bereid had gevonden een nadere toelichting te geven. Als vereniging zijn wij via de KNAF met Rien in contact gekomen, die ons nu juridisch bijstaat naar de Gemeente en naar de Provincie.

Bestuur uitgebreid
Belangrijk onderdeel van de Algemene Ledenvergadering was de verkiezing van een drietal nieuwe bestuursleden, waarmee het bestuur meteen is uitgebreid. Willemijn Heuvelmans, Ron den Engelsen en Wil Teurlings zijn met algemene stemmen door de vergadering als nieuwe Bestuursleden gekozen. Willemijn is bovendien door het Bestuur aangesteld als Penningmeester, Ron neemt de functie van Secretaris van de NRV voor zijn rekening en Wil Teurlings is lid van het NRV bestuur en tevens voorzitter van de Rijderscommissie. Samen met Walter van de Ven (Voorzitter), Johan Wijbenga, Dirk Garvelink en Marcel Lambrechts telt het NRV-bestuur nu dus 7 leden.

Houdoe en tot morgen . . .
Leo Balmer had te kennen gegeven dat hij gezien zijn leeftijd geen Bestuursfunctie meer ambieerde. Hij was dan ook niet herkiesbaar. Namens het Bestuur heeft de Voorzitter hem op passende wijze bedankt en hem officieel benoemd tot ‘Erelid van de Nederlandse Rallycross Vereniging’. Walter van de Ven overhandigde Leo een mooie oorkonde als dank voor bijna een halve eeuw inzet voor het Eurocircuit en de NRV, plus een mooi kistje wijn. Vanuit de zaal werd Leo natuurlijk met een daverend applaus bedankt voor zijn decennialange inzet voor de vereniging en het Eurocircuit.

Maar Leo zou Leo niet zijn als hij meteen aan iedereen duidelijk maakte dat hij nog wel voor de NRV beschikbaar blijft en natuurlijk ook voor het Eurocircuit. Bovendien blijft Leo samen met Marcel Lambrechts nog bestuurslid van de Stichting Exploitatie Eurocircuit. Afscheid nemen van Leo als Bestuurslid is dus geen vaarwel, maar meer ‘Houdoe en tot morgen!’

Nieuwe Bestuursstructuur
Tijdens de vergadering werd aan de hand van een aantal slides de nieuwe bestuursstructuur van de NRV gepresenteerd. Uitgangspunt van de nieuwe Bestuursstructuur is dat niet langer alle operationele taken bij het Bestuur liggen, maar dat een structuur wordt opgezet met Commissies voor een aantal hoofdtaken en verantwoordelijkheden. Iedere Commissie heeft een voorzitter met een sterke voortrekkersrol, die samen met zijn team van vrijwilligers verantwoordelijk is voor de taken van de betreffende commissie. Verder kent de nieuwe opzet een dagelijks bestuur (DB) van de NRV van 5 mensen en eveneens een dagelijks bestuur voor de dagelijkse gang van zaken op het Eurocircuit, het DB Eurocircuit. Dit laatste staat onder voorzitterschap van Dirk Garvelink en is verantwoordelijk voor de hele operatie van het Eurocircuit. Daaronder vallen o.m. de administratie van het Eurocircuit, waar Willemijn natuurlijk een rol in heeft, de Inkoop, de Horeca (Frans Kaiser), Orde en Veiligheid en de baan en faciliteiten, zeg maar het complete beheer van het terrein, de baan en de gebouwen. Dit laatste nemen Dirk en Johan Wijbenga samen voor hun rekening, maar de drijvende krachten voor Orde en Veiligheid en voor Inkoop worden nog gezocht.

De verantwoordlijkheden van het Dagelijks Bestuur van de NRV richten zich met name op de organisatie van de wedstrijden. Hieronder vallen dan ook het Wedstrijdsecretariaat (Marcel Lambrechts), de Wedstrijdcommissie (Hans Heuvelmans), de Technische Commissie (Johan Wijbenga) en de rijderscommissie (Wil Teurlings). Alle overige NRV-bestuurstaken, inclusief de algehele verantwoordelijkheid voor de NRV en het Eurocircuit, liggen vanzelfsprekend bij het voltallige NRV-bestuur.

Grote behoefte aan vrijwilligers
Niet alleen om de vacatures in de hoofdstructuur in te vullen, maar vooral ook om de commissies te bemannen, is grote behoefte aan vrijwilligers. Het Eurocircuit kan zich gelukkig prijzen dat het al jaren over een flinke club vrijwilligers kan beschikken, maar veel werk komt toch op de schouders van een klein team aan. En eerlijk is eerlijk, dat zijn niet altijd de jongsten meer. Daarom willen we, nee moeten we het team van vrijwilligers flink uitbreiden en as het even kan ook verjongen. Er zijn mensen nodig voor baanonderhoud en faciliteiten, voor orde en veiligheid (incl. parkeren) en bijvoorbeeld voor de horeca. Hans Heuvelmans heeft een heel team nodig om de wedstrijden in goede banen te leiden, en ook Johan Wijbenga en Wil Teurlings hebben enthousiaste mannen en vrouwen nodig om hun teams in te vullen. Kortom, als je zin hebt om je in te zetten voor een NRV en het Eurocircuit, neem contact op met een van de Bestuursleden of direct met de voorzitters van de verschillende commissies. Want één ding is zeker: zonder een grote groep enthousiaste vrijwilligers, kunnen we onze plannen om de NRV en het Eurocircuit weer te laten bloeien en groeien niet waarmaken!

Baan vaker open
Een van de zaken waar het nieuwe Bestuur zich hard voor wil maken en wat ook onderdeel is van de Beleidsvisie Rallycross 2030’, is ervoor te zorgen dat de baan van het Eurocircuit vaker open is. De baan mag wekelijks maximaal 8 uur gebruikt worden, maar daar komen we lang niet aan toe met vijf wedstrijden en één of twee testdagen. Dat moet anders en daarom wordt momenteel onderzocht of het Eurocircuit vaker open kan zijn voor NRV-leden, om te trainen en te testen. Daarbij willen we ook kijken of het mogelijk is om interne opleidingen voor nieuwe leden te organiseren, zodat het aantal leden – en vooral het aantal actieve rijders – weer kan groeien. Verder wordt gekeken naar een mogelijke nieuwe klasse-indeling voor de toekomst en wellicht uitbreiding met nieuwe klassen, zoals Mercedes SLK, Side-by-side karts en mogelijk op termijn ook elektrische voertuigen. Daarnaast studeren we ook op een nieuw contributiesysteem, dat beter is afgestemd op de behoeften van de teams en het gebruik van de baan. Alles met het doel om de rallycrosssport een nieuwe impuls te geven.

Maar nogmaals, wij kunnen de vereniging en de activiteiten alleen laten groeien, als er voldoende vrijwilligers zijn om mee te helpen. Dus we rekenen op jullie!