Groen licht: vrije trainingen in juli!

We gaan weer beginnen!

Goed nieuws: we gaan voorzichtig de NRV activiteiten op het Eurocircuit opstarten. We beginnen met twee vrije trainingsdagen voor maximaal 20 auto’s per dag: op zaterdag 11 en zaterdag 25 juli a.s. Op zondag 19 juli zal de RST Cup een trainingsdag organiseren. Verloopt alles goed, dan kunnen we in augustus ook weer een paar vrije trainingsdagen inplannen. Alles met inachtneming van het Corona protocol, dat op de website van de NRV  te vinden is.

Hoewel er de afgelopen maanden door de Corona problematiek niet gereden kon worden op het Eurocircuit, is er door bestuur en vrijwilligers heel wat werk verzet. Zo is een belangrijke aanzet gegeven met het opruimen van het terrein, waarbij al een aantal forse containers van Baetsen zijn gevuld. De aandachtspunten van de KNAF-controle op het circuit zijn inmiddels opgelost en de baan is er weer helemaal klaar voor.

Protocol
Op basis van input van de KNAF hebben wij een op het Eurocircuit toegesneden Corona-protocol gemaakt, dat inmiddels door de Gemeente is goedgekeurd. Het complete protocol is op de website te vinden. Iedere bezoeker van het Eurocircuit moet wel van tevoren aangemeld zijn en iedereen moet zich aan de regels van het protocol houden. Daar moet bovendien door het bestuur van de Vereniging nauwlettend op worden toegezien. Dat betekent dat we mensen zullen moeten aanspreken als ze zich niet aan het protocol houden. En bij herhaling, zullen we mensen van het terrein moeten sturen, hoe vervelend dat ook is. Beter is het natuurlijk als mensen elkaar er op attent maken als iemand de maatregelen even vergeet. Nog beter is het als we ons allemaal gewoon aan de regels houden. Dat moet echt wel het uitgangspunt zijn.
Geen wedstrijden, wel rijden! Tot die tijd mogen wij dus alleen trainen, waarbij uitsluitend de teams en mensen van de organisatie aanwezig mogen zijn. Dus ook bij de trainingen geldt: geen toeschouwers of bezoekers! Maar we mogen in ieder geval de baan weer op, zij het met een beperkt aantal auto’s.

Per vrije trainingsdag kunnen maximaal 20 teams meedoen. En daarvan mogen er dan niet meer dan 2 tot 4 auto’s tegelijk op de baan. Het totaal aantal mensen op het circuit mag maximaal 100 zijn en ieder team krijgt een vaste plaats in het rennerskwartier aangewezen, met voldoende ruimte om de bekende 1,5 meter norm in acht te nemen. Per team rekenen we met een rijder en maximaal drie monteurs. Dus iedere inschrijving geldt voor maximaal vier personen.


Inschrijven en tarieven

Omdat het de komende maanden nog om kleine aantallen gaat, zullen de inschrijvingen via e-mail gebeuren. Hoe werkt dit?

  • Mail ons op info@nrv.club
  • Vermeld op welke dag(en) jij gebruik wilt maken van de vrije training + naam vd coureur + type auto.
  • De eerste twintig inschrijvers krijgen een inschrijfformulier en instructies betreffende de Corona-maatregelen op het Eurocircuit, plus een factuur voor het inschrijfgeld.
  • Na betaling van het inschrijfgeld krijg je een bevestiging van de deelname en is de inschrijving rond. Wees er snel bij, want 20 auto’s per dag is voorlopig echt het maximum.

Per rijder of team met één auto geldt voor de vrije trainingsdagen een inschrijfgeld van 150 euro, dat op onze bankrekening (NL42 RABO 0144 7698 59) moet worden overgemaakt. Contant geld aannemen of betalen bij binnenkomst van het circuit is namelijk niet meer mogelijk. Overigens geldt het tarief van 150 euro per dag voor alle klassen, met uitzondering van de RST’s. Omdat wij dit als een soort jeugdklasse zien, wordt hiervoor een inschrijfgeld van 125 euro per dag gerekend.

Voor elke vrije trainingsdag geldt een maximum van 20 deelnemers en een minimum van 10 deelnemers, anders kunnen we het i.v.m. de kosten niet door laten gaan. Bovendien kunnen alleen leden van de NRV die hun contributie hebben betaald zich aanmelden. Heb je nog niet betaald, maak dan snel 60 euro over op rekening NL42 RABO 0144 7698 59, t.n.v. Nederlandse Rallycross Vereniging, o.v.v. lidmaatschap 2020.

Zoals al geschreven, moet iedereen die het Eurocircuit binnen gaat van tevoren zijn aangemeld. Op het inschrijfformulier dat je per e-mail ontvangt, zullen daarom behalve de naam van de rijder, ook de namen van de monteurs (max. 3) moeten worden ingevuld. Volgens protocol wordt dit bij binnenkomst van het circuit worden gecontroleerd. Daar zal in lijn met de RIVM-maatregelen ook gevraagd worden of iedereen gezond is. Want zoals overal, geldt ook op het Eurocircuit: ben je verkouden of heb je ziekteverschijnselen, blijf dan thuis.


Kantine blijft dicht

Omdat de horeca weer aparte coronamaatregelen en een eigen protocol vraagt, is besloten om de kantine dicht te laten. Ook de toiletten en wasgelegenheden zullen – zoals het er nu naar uitziet – gesloten moeten blijven. Alleen voor noodgevallen zal er één toilet beschikbaar zijn, die bovendien na ieder bezoek professioneel gereinigd moet worden. Verder zullen op het hele terrein desinfectiemiddelen beschikbaar zijn. Teams moeten zelf ook desinfectiemiddelen beschikbaar hebben. Zij moeten er bovendien voor zorgen dat binnen het team de anderhalve meter wordt gerespecteerd. Enige uitzondering daarop zijn familieleden die in hetzelfde huis wonen.

Verder gelden er nog tal van andere regels, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik en het schoonhouden van gereedschap en portofoons, bemannen van baanposten, hoeveel mensen er in de toren mogen, etc. etc. Het is allemaal te lezen in het protocol. En of dat nou leuk is of niet, iedereen zal het moeten lezen en zich er aan moeten houden. Dat kan niet genoeg worden benadrukt.

Ook al is het met een beperkt aantal auto’s en zijn het alleen vrije trainingen, en bovendien is alles omgeven met heel veel voorzorgsmaatregelen in het kader van het Corona protocol, de NRV en de rallycross komen in ieder geval weer tot leven.

Tot snel op het Eurocircuit!