Goedbezochte algemene ledenvergadering

De kantine van het Eurocircuit vulde zich goed op de avond van 31 januari. Zo’n kleine zestig leden en vrijwilligers bezochten de Algemene Ledenvergadering van de NRV, waarmee de betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging maar weer eens duidelijk werd. Natuurlijk was men ook bijzonder geïnteresseerd in de uitdagingen die er liggen op gebied van vergunningen en stikstof-problematiek, waarvoor het Bestuur Rien Jonkers bereid had gevonden een nadere toelichting te geven. Als vereniging zijn wij via de KNAF met Rien in contact gekomen, die ons nu juridisch bijstaat naar de Gemeente en naar de Provincie.

Bestuur uitgebreid
Belangrijk onderdeel van de Algemene Ledenvergadering was de verkiezing van een drietal nieuwe bestuursleden, waarmee het bestuur meteen is uitgebreid. Willemijn Heuvelmans, Ron den Engelsen en Wil Teurlings zijn met algemene stemmen door de vergadering als nieuwe Bestuursleden gekozen. Willemijn is bovendien door het Bestuur aangesteld als Penningmeester, Ron neemt de functie van Secretaris van de NRV voor zijn rekening en Wil Teurlings is lid van het NRV bestuur en tevens voorzitter van de Rijderscommissie. Samen met Walter van de Ven (Voorzitter), Johan Wijbenga, Dirk Garvelink en Marcel Lambrechts telt het NRV-bestuur nu dus 7 leden.

Houdoe en tot morgen . . .
Leo Balmer had te kennen gegeven dat hij gezien zijn leeftijd geen Bestuursfunctie meer ambieerde. Hij was dan ook niet herkiesbaar. Namens het Bestuur heeft de Voorzitter hem op passende wijze bedankt en hem officieel benoemd tot ‘Erelid van de Nederlandse Rallycross Vereniging’. Walter van de Ven overhandigde Leo een mooie oorkonde als dank voor bijna een halve eeuw inzet voor het Eurocircuit en de NRV, plus een mooi kistje wijn. Vanuit de zaal werd Leo natuurlijk met een daverend applaus bedankt voor zijn decennialange inzet voor de vereniging en het Eurocircuit.

Maar Leo zou Leo niet zijn als hij meteen aan iedereen duidelijk maakte dat hij nog wel voor de NRV beschikbaar blijft en natuurlijk ook voor het Eurocircuit. Bovendien blijft Leo samen met Marcel Lambrechts nog bestuurslid van de Stichting Exploitatie Eurocircuit. Afscheid nemen van Leo als Bestuurslid is dus geen vaarwel, maar meer ‘Houdoe en tot morgen!’

Nieuwe Bestuursstructuur
Tijdens de vergadering werd aan de hand van een aantal slides de nieuwe bestuursstructuur van de NRV gepresenteerd. Uitgangspunt van de nieuwe Bestuursstructuur is dat niet langer alle operationele taken bij het Bestuur liggen, maar dat een structuur wordt opgezet met Commissies voor een aantal hoofdtaken en verantwoordelijkheden. Iedere Commissie heeft een voorzitter met een sterke voortrekkersrol, die samen met zijn team van vrijwilligers verantwoordelijk is voor de taken van de betreffende commissie. Verder kent de nieuwe opzet een dagelijks bestuur (DB) van de NRV van 5 mensen en eveneens een dagelijks bestuur voor de dagelijkse gang van zaken op het Eurocircuit, het DB Eurocircuit. Dit laatste staat onder voorzitterschap van Dirk Garvelink en is verantwoordelijk voor de hele operatie van het Eurocircuit. Daaronder vallen o.m. de administratie van het Eurocircuit, waar Willemijn natuurlijk een rol in heeft, de Inkoop, de Horeca (Frans Kaiser), Orde en Veiligheid en de baan en faciliteiten, zeg maar het complete beheer van het terrein, de baan en de gebouwen. Dit laatste nemen Dirk en Johan Wijbenga samen voor hun rekening, maar de drijvende krachten voor Orde en Veiligheid en voor Inkoop worden nog gezocht.

De verantwoordlijkheden van het Dagelijks Bestuur van de NRV richten zich met name op de organisatie van de wedstrijden. Hieronder vallen dan ook het Wedstrijdsecretariaat (Marcel Lambrechts), de Wedstrijdcommissie (Hans Heuvelmans), de Technische Commissie (Johan Wijbenga) en de rijderscommissie (Wil Teurlings). Alle overige NRV-bestuurstaken, inclusief de algehele verantwoordelijkheid voor de NRV en het Eurocircuit, liggen vanzelfsprekend bij het voltallige NRV-bestuur.

Grote behoefte aan vrijwilligers
Niet alleen om de vacatures in de hoofdstructuur in te vullen, maar vooral ook om de commissies te bemannen, is grote behoefte aan vrijwilligers. Het Eurocircuit kan zich gelukkig prijzen dat het al jaren over een flinke club vrijwilligers kan beschikken, maar veel werk komt toch op de schouders van een klein team aan. En eerlijk is eerlijk, dat zijn niet altijd de jongsten meer. Daarom willen we, nee moeten we het team van vrijwilligers flink uitbreiden en as het even kan ook verjongen. Er zijn mensen nodig voor baanonderhoud en faciliteiten, voor orde en veiligheid (incl. parkeren) en bijvoorbeeld voor de horeca. Hans Heuvelmans heeft een heel team nodig om de wedstrijden in goede banen te leiden, en ook Johan Wijbenga en Wil Teurlings hebben enthousiaste mannen en vrouwen nodig om hun teams in te vullen. Kortom, als je zin hebt om je in te zetten voor een NRV en het Eurocircuit, neem contact op met een van de Bestuursleden of direct met de voorzitters van de verschillende commissies. Want één ding is zeker: zonder een grote groep enthousiaste vrijwilligers, kunnen we onze plannen om de NRV en het Eurocircuit weer te laten bloeien en groeien niet waarmaken!

Baan vaker open
Een van de zaken waar het nieuwe Bestuur zich hard voor wil maken en wat ook onderdeel is van de Beleidsvisie Rallycross 2030’, is ervoor te zorgen dat de baan van het Eurocircuit vaker open is. De baan mag wekelijks maximaal 8 uur gebruikt worden, maar daar komen we lang niet aan toe met vijf wedstrijden en één of twee testdagen. Dat moet anders en daarom wordt momenteel onderzocht of het Eurocircuit vaker open kan zijn voor NRV-leden, om te trainen en te testen. Daarbij willen we ook kijken of het mogelijk is om interne opleidingen voor nieuwe leden te organiseren, zodat het aantal leden – en vooral het aantal actieve rijders – weer kan groeien. Verder wordt gekeken naar een mogelijke nieuwe klasse-indeling voor de toekomst en wellicht uitbreiding met nieuwe klassen, zoals Mercedes SLK, Side-by-side karts en mogelijk op termijn ook elektrische voertuigen. Daarnaast studeren we ook op een nieuw contributiesysteem, dat beter is afgestemd op de behoeften van de teams en het gebruik van de baan. Alles met het doel om de rallycrosssport een nieuwe impuls te geven.

Maar nogmaals, wij kunnen de vereniging en de activiteiten alleen laten groeien, als er voldoende vrijwilligers zijn om mee te helpen. Dus we rekenen op jullie!