Berichten

Groen licht: vrije trainingen in juli!

We gaan weer beginnen!

Goed nieuws: we gaan voorzichtig de NRV activiteiten op het Eurocircuit opstarten. We beginnen met twee vrije trainingsdagen voor maximaal 20 auto’s per dag: op zaterdag 11 en zaterdag 25 juli a.s. Op zondag 19 juli zal de RST Cup een trainingsdag organiseren. Verloopt alles goed, dan kunnen we in augustus ook weer een paar vrije trainingsdagen inplannen. Alles met inachtneming van het Corona protocol, dat op de website van de NRV  te vinden is.

Hoewel er de afgelopen maanden door de Corona problematiek niet gereden kon worden op het Eurocircuit, is er door bestuur en vrijwilligers heel wat werk verzet. Zo is een belangrijke aanzet gegeven met het opruimen van het terrein, waarbij al een aantal forse containers van Baetsen zijn gevuld. De aandachtspunten van de KNAF-controle op het circuit zijn inmiddels opgelost en de baan is er weer helemaal klaar voor.

Protocol
Op basis van input van de KNAF hebben wij een op het Eurocircuit toegesneden Corona-protocol gemaakt, dat inmiddels door de Gemeente is goedgekeurd. Het complete protocol is op de website te vinden. Iedere bezoeker van het Eurocircuit moet wel van tevoren aangemeld zijn en iedereen moet zich aan de regels van het protocol houden. Daar moet bovendien door het bestuur van de Vereniging nauwlettend op worden toegezien. Dat betekent dat we mensen zullen moeten aanspreken als ze zich niet aan het protocol houden. En bij herhaling, zullen we mensen van het terrein moeten sturen, hoe vervelend dat ook is. Beter is het natuurlijk als mensen elkaar er op attent maken als iemand de maatregelen even vergeet. Nog beter is het als we ons allemaal gewoon aan de regels houden. Dat moet echt wel het uitgangspunt zijn.
Geen wedstrijden, wel rijden! Tot die tijd mogen wij dus alleen trainen, waarbij uitsluitend de teams en mensen van de organisatie aanwezig mogen zijn. Dus ook bij de trainingen geldt: geen toeschouwers of bezoekers! Maar we mogen in ieder geval de baan weer op, zij het met een beperkt aantal auto’s.

Per vrije trainingsdag kunnen maximaal 20 teams meedoen. En daarvan mogen er dan niet meer dan 2 tot 4 auto’s tegelijk op de baan. Het totaal aantal mensen op het circuit mag maximaal 100 zijn en ieder team krijgt een vaste plaats in het rennerskwartier aangewezen, met voldoende ruimte om de bekende 1,5 meter norm in acht te nemen. Per team rekenen we met een rijder en maximaal drie monteurs. Dus iedere inschrijving geldt voor maximaal vier personen.


Inschrijven en tarieven

Omdat het de komende maanden nog om kleine aantallen gaat, zullen de inschrijvingen via e-mail gebeuren. Hoe werkt dit?

  • Mail ons op info@nrv.club
  • Vermeld op welke dag(en) jij gebruik wilt maken van de vrije training + naam vd coureur + type auto.
  • De eerste twintig inschrijvers krijgen een inschrijfformulier en instructies betreffende de Corona-maatregelen op het Eurocircuit, plus een factuur voor het inschrijfgeld.
  • Na betaling van het inschrijfgeld krijg je een bevestiging van de deelname en is de inschrijving rond. Wees er snel bij, want 20 auto’s per dag is voorlopig echt het maximum.

Per rijder of team met één auto geldt voor de vrije trainingsdagen een inschrijfgeld van 150 euro, dat op onze bankrekening (NL42 RABO 0144 7698 59) moet worden overgemaakt. Contant geld aannemen of betalen bij binnenkomst van het circuit is namelijk niet meer mogelijk. Overigens geldt het tarief van 150 euro per dag voor alle klassen, met uitzondering van de RST’s. Omdat wij dit als een soort jeugdklasse zien, wordt hiervoor een inschrijfgeld van 125 euro per dag gerekend.

Voor elke vrije trainingsdag geldt een maximum van 20 deelnemers en een minimum van 10 deelnemers, anders kunnen we het i.v.m. de kosten niet door laten gaan. Bovendien kunnen alleen leden van de NRV die hun contributie hebben betaald zich aanmelden. Heb je nog niet betaald, maak dan snel 60 euro over op rekening NL42 RABO 0144 7698 59, t.n.v. Nederlandse Rallycross Vereniging, o.v.v. lidmaatschap 2020.

Zoals al geschreven, moet iedereen die het Eurocircuit binnen gaat van tevoren zijn aangemeld. Op het inschrijfformulier dat je per e-mail ontvangt, zullen daarom behalve de naam van de rijder, ook de namen van de monteurs (max. 3) moeten worden ingevuld. Volgens protocol wordt dit bij binnenkomst van het circuit worden gecontroleerd. Daar zal in lijn met de RIVM-maatregelen ook gevraagd worden of iedereen gezond is. Want zoals overal, geldt ook op het Eurocircuit: ben je verkouden of heb je ziekteverschijnselen, blijf dan thuis.


Kantine blijft dicht

Omdat de horeca weer aparte coronamaatregelen en een eigen protocol vraagt, is besloten om de kantine dicht te laten. Ook de toiletten en wasgelegenheden zullen – zoals het er nu naar uitziet – gesloten moeten blijven. Alleen voor noodgevallen zal er één toilet beschikbaar zijn, die bovendien na ieder bezoek professioneel gereinigd moet worden. Verder zullen op het hele terrein desinfectiemiddelen beschikbaar zijn. Teams moeten zelf ook desinfectiemiddelen beschikbaar hebben. Zij moeten er bovendien voor zorgen dat binnen het team de anderhalve meter wordt gerespecteerd. Enige uitzondering daarop zijn familieleden die in hetzelfde huis wonen.

Verder gelden er nog tal van andere regels, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik en het schoonhouden van gereedschap en portofoons, bemannen van baanposten, hoeveel mensen er in de toren mogen, etc. etc. Het is allemaal te lezen in het protocol. En of dat nou leuk is of niet, iedereen zal het moeten lezen en zich er aan moeten houden. Dat kan niet genoeg worden benadrukt.

Ook al is het met een beperkt aantal auto’s en zijn het alleen vrije trainingen, en bovendien is alles omgeven met heel veel voorzorgsmaatregelen in het kader van het Corona protocol, de NRV en de rallycross komen in ieder geval weer tot leven.

Tot snel op het Eurocircuit!

Eurocircuit en NRV in Corona-tijd

Onzekere tijden i.v.m. Corona-virus, ook voor rallycrossactiviteiten op het Eurocircuit

De overheid heeft besloten om de maatregelen rond het Corona-virus in ieder geval tot 28 april te verlengen. Evenementen waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd, mogen zelfs tot 1 juni niet worden georganiseerd. Wat er daarna gebeurt is uiterst onzeker.
Dat geldt dus ook voor de rallycross activiteiten op het Eurocircuit. Gegeven alle onzekerheden hebben wij als bestuur van de NRV moeten besluiten om in ieder geval tot 1 juni a.s. de hekken van het Eurocircuit gesloten te houden.

Beraad op periode na Corona-maatregelen
Intussen beraden wij ons natuurlijk wel op de periode na de Corona-maatregelen. Kunnen we nog een Nederlands Kampioenschap organiseren in de maanden die resten? Is er een mogelijkheid om onze buitenlandse zusterclubs dit seizoen nog in te plannen?
Kunnen we de teams, onze leden, een alternatief rallycross programma bieden, zodat iedereen toch nog een aantal maanden van zijn sport kan genieten?

Maar niemand weet of we de draad in juni alweer kunnen oppakken. Voordat er weer gereden kan worden zal het circuit bovendien eerst weer in goede conditie moeten worden gebracht. Door alle maatregelen is er inmiddels namelijk ook sprake van behoorlijk wat achterstallig onderhoud. Geen wonder, want de klusdagen konden door de Corona-maatregelen ook niet doorgaan.

De KNAF heeft het circuit inmiddels wel gekeurd en geeft de noodzakelijke licentie af. Wel onder de voorwaarde dat het achterstallig onderhoud en een aantal veiligheidszaken moeten worden aangepakt. Voordat er weer gereden kan worden, zullen we dus eerst een aantal klusdagen moeten organiseren, waarvoor we een flink wat echte aanpakkers nodig hebben. Maar wanneer we dat kunnen plannen, weten we nu nog niet. Hopelijk in juni.

Financiële bodem in zicht
Daarbij hebben wij te maken met een kas, waarvan de bodem in zicht komt. Onder normale omstandigheden was dit al een hele uitdaging, zoals wij tijdens de ledenvergadering hebben gemeld. Zonder wedstrijden en trainingsdagen, missen wij nu ook nog eens de inkomsten uit inschrijfgelden. En alle vaste lasten, zoals de huur en verzekeringen, lopen gewoon door. Daarom hebben wij de Gemeente Valkenswaard verzocht om ons als vereniging tegemoet te komen in de huur en mogelijk een eenmalige subsidie te verlenen voor andere kosten. Wij hopen hierop binnenkort antwoord te krijgen.

Juridische procedures
Verder lopen er nog altijd de bekende juridische procedures in het kader van de milieu- en omgevingsvergunningen, die onze volle aandacht hebben. Het is onder de huidige omstandigheden alles behalve makkelijk, maar als Bestuur proberen we te doen wat we kunnen. Zij het dat de Bestuursvergaderingen per telefoon plaats vinden.

Vertrouwen
Als Bestuur van de NRV hebben wij er alle vertrouwen in dat we als Vereniging en Eurocircuit door deze bijzonder uitdagende periode komen. Wij doen er in ieder geval alles aan om te proberen een deel van het seizoen te redden. Er worden ook al plannen uitgewerkt voor het 50-jarig jubileum van het Eurocircuit, volgend jaar.

Op dit moment is echter nog niet te zeggen wanneer wij het circuit weer op kunnen om het noodzakelijke onderhoud te plegen. Laat staan dat we al met enige zekerheid kunnen zeggen wanneer de rallycross activiteiten kunnen worden hervat.

Wij houden u in ieder geval zoveel mogelijk op de hoogte via de NRV nieuwsbrief, FB en de nieuwspagina van de NRV en de Eurocircuit website. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met het bestuur (via e-mail: info@nrv.club).

Namens het gehele NRV bestuur wensen we u vóór alles een goede gezondheid en hopen u allemaal zo snel mogelijk weer te treffen op het Eurocircuit.

Wedstrijden geannuleerd tot 1 juni

Wedstrijden geannuleerd tot 1 juni

Gezien de aangescherpte maatregelen vanuit de Nederlandse overheid worden alle evenementen tot 1 juni geannuleerd. Concreet houdt dit in dat de geplande NK Rallycrosswedstrijden op 18/19 april en 23/34 mei niet doorgaan.

Over de wedstrijdagenda en het mogelijk inhalen van deze wedstrijden beraden wij ons steeds op basis van de beschikbare informatie en richtlijnen. Dit geldt ook voor het plannen van de vrijwilligersbijeenkomst.

Pas goed op jezelf en elkaar in deze tijd.
Daarna graag tot ziens in goede gezondheid op het Eurocircuit.