Algemene Ledenvergadering opnieuw uitgesteld

Door de onzekerheid rond de Coronamaatregelen, heeft het NRV-Bestuur moeten besluiten om de voor 29 januari a.s. geplande Algemene Ledenvergadering opnieuw uit te stellen. Dit betekent dat ook de bestuursverkiezing nog even op zich moet laten wachten. Overigens hebben alle zittende bestuursleden zich bereid verklaard om aan te blijven totdat er een ledenvergadering met bestuursverkiezing kan worden gehouden. Bovendien zijn alle bestuursleden in principe herkiesbaar. De geplande activiteiten en alle andere bestuurszaken lopen dus gewoon door.

De onzekerheden rond de Coronamaatregelen hebben het Bestuur ook doen besluiten om de feestavond, die aansluitend op de Ledenvergadering zou worden gehouden, eveneens tot nader orde uit te stellen. Jammer, maar het is helaas niet anders. Belangrijkste is vooralsnog dat alle bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn ingevuld en NRV Eurocircuit zich inmiddels met vereende krachten voorbereidt op het rallycross-seizoen van 2022. De agenda daarvan is te hier te vinden.

Zodra de Coronamaatregelen het mogelijk maken om een Algemene Ledenvergadering te organiseren, zullen we dat zo spoedig mogelijk doen. U wordt daarvan zoals gebruikelijk via FB en de website op de hoogte gehouden. Hoewel het zittende bestuur in principe herkiesbaar is, roepen wij kandidaten die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie op, zich te melden bij het secretariaat van de NRV (secretariaat@nrv.club). Dit kan in principe tot 3 dagen voor de Ledenvergadering. Maar het is natuurlijk prettiger om dat eerder te doen, zodat er ook een kennismakingsgesprek met het zittende bestuur kan worden gepland. Overigens dienen kandidaat bestuursleden door minimaal tien gewone leden te worden voorgedragen, dan wel door het zittende Bestuur.

Overigens zijn alle handen welkom op het Eurocircuit. Dus als je geen Bestuursfunctie ambieert, maar je wilt op een andere manier als vrijwilligers een bijdrage aan de rallycross leveren, neem dan ook even contact op met het secretariaat of met een van de andere bestuursleden.