Wedstrijdkalender 2022 en nieuws over de reglementen

In goed overleg met onze Belgische collega’s hebben wij de Wedstrijdkalender voor de Nederlandse Rallycross Vereniging vastgesteld. In totaal zullen in 2022 voor elke klasse 5 NK-wedstrijden op het Eurocircuit worden verreden, waaronder drie Kampioenschapsweekenden. Daarnaast kunnen 3 wedstrijden op Arendonk worden ingebracht in het kampioenschap en de twee wedstrijddagen van het weekend op Mettet, in november. Totaal tien wedstrijden dus die voor het NK mogen tellen en waarvan twee resultaten mogen worden geschrapt. Naast het officiële NK zullen ook nog vijf clubwedstrijden voor gesloten auto’s worden georganiseerd, waaraan ook rijders met de VAS-licentie kunnen deelnemen, zij het met een wat aangescherpt technisch reglement. Maar daarover later meer.

 

Al met al hebben we een mooie, volle wedstrijdagenda kunnen samenstellen, die bovendien in het seizoen zal worden aangevuld met gemiddeld één vrije trainingsdag per maand en een geluidmeetdag op 19 februari, aan het begin van het seizoen. Niet onbelangrijk, want het maximale drive-by geluidsniveau op het Eurocircuit zal voor 2022 verder worden gereduceerd tot 96 dB(A). Bij overschrijding van die waarde volgt een waarschuwing. Bij meer dan 98 dB(A) kan de wedstrijdleiding de zwarte vlag geven. Voor sommigen is er dus nog wat werk aan de winkel, maar veel rijders hebben het geluidsniveau het afgelopen seizoen al binnen acceptabele grenzen gebracht.

 

Meer vrijwilligers nodig
Hoewel wij het als Bestuur prachtig vinden dat wij onze leden een mooie, volle kalender voor het komende rallycross-seizoen kunnen bieden, vraagt dit natuurlijk heel veel van de organisatie en dus van onze vrijwilligers, waaronder wedstrijdleiding en -organisatie, technische keuring en baanposten.
Om onze vrijwilligers een beetje te ontzien, is de kalender zo samengesteld dat er met Pasen en Pinksteren geen evenementen zijn. Ook Vaderdag en Moederdag zijn vrijgehouden. Maar dan blijven er nog genoeg dagen over, waarop wij een beroep moeten doen op onze vrijwilligers, waarvan wij er eigenlijk nooit genoeg hebben. Dus ken je mensen die het leuk vinden om ook als vrijwilligers actief te worden op het Eurocircuit, laat het ons weten. Alle hulp is welkom!

 

Aanpassingen reglement
De Sectie Rallycross van de KNAF streeft ernaar om de reglementen zoveel mogelijk gelijk te trekken met die van België. In de eerste plaats natuurlijk omdat de NRV veel leden uit België heeft, maar ook omdat onze leden eveneens deelnemen aan Belgische wedstrijden. En dan is het wel zo duidelijk als het Technisch Reglement en het Wedstrijd- of Sportief Regelement niet te veel afwijken. Een aantal zaken kan al vanaf komend wedstrijdseizoen worden ingevoerd, zoals een minimum gewicht van 425 kg incl. rijder en helm van de Cross Karts (410 kg voor de junioren) en de startprocedures. Voor meer complexe technische zaken, zoals chassis en motoren van de Cross Karts, zal een overgangsperiode in acht worden genomen, om uiteindelijk de Nederlandse reglementen gelijk te trekken met die van de FIA voor de cross karts. Zodra de voorgestelde wijzigingen in de Reglementen door de Sectie zijn aangenomen en bekrachtigd, zullen deze uiteraard op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd. Zie dit bericht daarom als een vooraankondiging. Dat geldt ook voor de reglementen van de Clubwedstrijden. Rijders met een VAS-licentie blijven hiervoor van harte welkom, maar zij zullen wel goedgekeurde gordels en brandvertragende onderkleding moetend dragen, terwijl ook een katalysator verplicht wordt, evenals een stoflamp. Maar ook hierover binnenkort meer.

Alles onder voorbehoud
Met onderstaande wedstrijdkalender staan wij als NRV Eurocircuit goed gesteld om van 2022 een prachtig rallycrossjaar te maken. Uiteraard onder voorbehoud dat nieuwe Coronamaatregelen geen roet in het eten gooien. Zo weten wij op dit moment ook nog niet of wij de voor 29 januari a.s. geplande Algemene Ledenvergadering wel kunnen houden onder de dan geldende Coronamaatregelen. En dat geldt ook voor de gezellige feestavond die wij daar aan vast hadden willen knopen. Hou de website en onze Facebook pagina dus goed in de gaten voor het laatste nieuws.
Rest ons tot slot om onze leden, vrienden, sponsors, fans en relaties namens het Bestuur en de vele enthousiaste Vrijwilligers die onze sport mogelijk maken, een sportief en vooral gezond 2022 toe te wensen!

Wedstrijdkalender NRV 2022
NK Wedstrijdkalender NRV Eurocircuit
Weekend 9 en 10 april NK / BK alle klassen Eurocircuit
Zondag 29 mei NK gesloten wagens Eurocircuit
Weekend 11 en 12 juni NK alle klassen Eurocircuit
Zondag 26 juni NK open wagens Eurocircuit
Weekend 13 en 14 augustus NK / DRX alle klassen Eurocircuit
Zondag 11 september NK / BK open klassen Eurocircuit
Zondag 2 oktober NK / BK gesloten wagens Eurocircuit
In het NK in te brengen wedstrijden in België
Zondag 22 mei NK / BK Arendonk
Weekend 9 en 10 juli NK / BK Arendonk
Zondag 7 augustus NK / BK Arendonk
Zaterdag 19 november NK / BK Mettet
Zondag 2o november NK / BK Mettet
NRV Clubcompetitie ‘gesloten auto’s’
Zondag 24 april Gesloten auto’s Eurocircuit
Zondag 15 mei Gesloten auto’s Eurocircuit
Zondag 24 juli Gesloten auto’s Eurocircuit
Zondag 18 september Gesloten auto’s Eurocircuit
Zondag 13 november Gesloten auto’s Eurocircuit

 

Trainingsdagen NRV Eurocircuit
Zaterdag 19 februari Geluidmeetdag NRV leden
Zaterdag 5 maart Vrije Training NRV leden
Zondag 20 maart Vrije Training NRV leden
Zondag 3 april Vrije Training NRV leden
Zaterdag 7 mei Vrije Training NRV leden
Zaterdag 18 juni Vrije Training NRV leden
Zondag 17 juli Vrije Training NRV leden
Zondag 28 augustus Vrije Training NRV leden
Zaterdag 24 september Vrije Training NRV leden
Zondag 23 oktober Vrije Training NRV leden
Zaterdag 26 november Vrije Training NRV leden
Zondag 11 december Vrije Training NRV leden