Testdag 19 september uitsluitend voor geluidsmetingen

Sinds dit jaar gelden op het Eurocircuit strengere eisen voor wat betreft de geluidsproductie. Naast de reglementaire stationaire geluidsmeting, wordt nu ook het drive-by geluid gemeten. Een aantal rijders blijkt nog steeds moeite te hebben om hun auto onder de 100 dB(A) te krijgen, laat staan onder de dit jaar vereiste 98 dB(A). Omdat het lastig is om zelf drive-by geluidmetingen te doen, wordt op zondag 19 september a.s. een speciale Geluidmeetdag georganiseerd. Uiteraard op het Eurocircuit. Het is nadrukkelijk géén gewone test- of trainingsdag en uitsluitend bedoeld voor geluidsmetingen. Je hoeft dan ook geen inschrijfgeld te betalen en kunt je inschrijven door een mailtje te sturen naar secretariaat@nrv.club. Zet wel duidelijk je naam en lidnummer in de mail, plus het merk en type auto of cross kart. Overigens gaat de poort om 09.00 uur open en sluiten we om 17.00 uur.

Tijdens deze speciale testdag zal er in principe steeds maar één auto tegelijk op de baan worden toegelaten. Daarvan wordt dan ter hoogte van de toren het passeergeluid gemeten. Met die informatie kunnen de teams dan aan het werk en waar nodig technische maatregelen nemen om de geluidsproductie omlaag te brengen. Na eventuele aanpassingen aan het in- en/of uitlaatsysteem, kan dan opnieuw worden gereden en gemeten. Voor advies zullen ook specialisten van ‘RODO limited handcrafted products’ uit Valkenswaard aanwezig zijn. Vader en zoon Van Liempt zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige in- en uitlaatsystemen voor motoren en auto’s, waaronder ook rallyauto’s. Zo hopen we samen ook de auto’s en crosskarts met de hoogste geluidsproductie binnen de norm van het Eurocircuit te krijgen. Een norm die overigens de komende paar jaar stapsgewijs nog wat verder wordt aangescherpt, om vervolgens ergens rond de 95 dB(A) uit te komen.

 

In stappen richting 95 dB(A)

Vanaf dit seizoen geldt een maximaal drive-by geluidsniveau op het Eurocircuit van 98 dB(A). Volgend jaar zal dit worden verlaagd naar 96 dB(A) om in 2023 nog een stap te maken naar 95 dB(A), een waarde waar nu veel gesloten rallycrossauto’s overigens al aardig in de buurt of onder zitten. NRV Eurocircuit ontkomt er nu eenmaal niet aan om de geluidsproductie op het circuit te reduceren, om de overlast voor de omgeving te beperken. En dat is uiteindelijk in het belang van het voortbestaan van onze sport. Er zal door de wedstrijdleiding dan ook strikt op worden gehandhaafd.

Dit jaar geldt dat bij overschrijding van de 98 dB(A) grens een waarschuwing volgt, terwijl de wedstrijdleiding bij overschrijding van 100 dB(A) de mogelijkheid heeft om de zwarte vlag te geven. Volgend jaar wordt dat dus een waarschuwing bij 96 dB(A) en een zwarte vlag bij 98 dB(A). En het jaar daarop is het streven op een maximale bovengrens van 95 dB(A) te hanteren. Tijd dus voor de tuners om niet langer alleen te focussen op het hoogst haalbare vermogen, maar ook op reductie van de geluidsproductie.