Inwoners Valkenswaard staan achter Eurocircuit

In het kader van de ontwikkeling van een nieuw Bestemmingplan voor het Eurocircuit, is in de afgelopen maanden door de Gemeente Valkenswaard ook een uitgebreide enquête gehouden. Daarbij werd de bewoners onder meer gevraagd een voorkeur uit te spreken over de vijf scenario’s die zijn uitgewerkt en waarover wij op deze plaats als eerder berichtten. Inmiddels zijn de resultaten van de enquête beschikbaar en in te zien via de website van de Gemeenten. De resultaten zijn meer dan bemoedigend en het merendeel van de geënquêteerde inwoners staat achter behoud van gemotoriseerde sporten op het Eurocircuit!

De response op de enquête was erg hoog, ruim de helft meer dan gemiddeld. Hieruit blijkt maar weer dat het Eurocircuit belangrijk is voor de inwoners van Valkenswaard en dat het belangrijk is dat er duidelijkheid komt.

Een aantal samenvatting van de belangrijkste resultaten:

  • 54% van de respondenten geeft aan dat het Eurocircuit (zeer) belangrijk is voor Valkenswaard;
  • 94% geeft aan dat het een belangrijk thuishonk is voor de huidige verenigingen;
  • 74% ervaart geen knelpunten bij het Eurocircuit, 17% ervaart last van motorgeluid bij evenementen, 13% bij trainingen, 11% heeft last van het verkeer bij evenementen. 16% vindt de activiteiten slecht voor natuur en milieu.
  • 87% vindt het Eurocircuit belangrijk voor de bekendheid van Valkenswaard, 80% voor de economie. 9% vindt het Eurocircuit niet belangrijk voor Valkenswaard.
  • 85% vindt het belangrijk dat de gemotoriseerde sporten op het Eurocircuit blijven bestaan, 74% vindt het belangrijk voor Nederland dat deze sport blijft.

Kortom, als het aan de bewoners ligt, dan houden de gemotoriseerde sporten, dus de rallycross en de motorcross, ook in de toekomst hun thuishonk op het Eurocircuit. Om nog wat meer duidelijkheid te geven over verleden, heden en toekomstvisie van de NRV en MVV zijn alle leden van de Gemeenteraad voor zaterdag 19 juni nog een keer uitgenodigd voor een inloopochtend. Bovendien kunnen alle belanghebbenden hun zegje nog een keer doen tijdens de Raadsvergadering van 1 juli a.s. En dan is het woord aan de Raad.

De Gemeenteraad is dan aan zet, om zich tijdens de Raadsvergadering van 15 juli uit te spreken voor één van de vijf scenario’s, die door een groep van onafhankelijke experts zijn onderzocht en doorgerekend. De NRV heeft eerder al uitgesproken voor het combinatiescenario 5 te zijn. Dat scenario is ook positief beoordeeld in de enquête. Dit scenario, waarover wij eerder schreven, sluit bovendien naadloos aan op onze Visie Rallycross 2030. In juli is het woord aan de Politiek. Laten we hopen dat de meerderheid van de Raadsleden een besluit neemt dat recht doet aan de 50-jarige historie van het Eurocircuit én aan de geweldige toekomstkansen die het terrein biedt voor de Verenigingen, voor de Gemeente Valkenswaard en voor de regio.

Het volledige verslag van de enquête is te vinden op de website van de gemeente Valkenswaard.