Toekomst van het Eurocircuit

Er gaan heel wat verhalen over de toekomst van het Eurocircuit. Zeker nu het terrein van de Motorcross er alweer langere verlaten bij ligt en de Motor GP noodgedwongen een andere locatie heeft moeten vinden, worden er ook vraagtekens gezet bij de toekomst van het rallycross circuit. En begrijpelijk. Toch hebben wij als Bestuur van NRV Eurocircuit goede hoop dat er een oplossing wordt gevonden, die onze sport én het Eurocircuit een mooie toekomst kan bieden. Zekerheid daarover hebben we natuurlijk niet. Maar de manier waarop de voorbereidingen voor een bestemmingsplan zijn aangepakt, stemt op z’n minst hoopvol.

Sinds vorig jaar werkt een aantal ambtenaren samen met externe adviseurs en adviesbureaus voortvarend en gedreven aan een aantal scenario’s voor een nieuw bestemmingsplan voor het Eurocircuit. Helemaal waar dat dat natuurlijk veel eerder had gekund en gemoeten, maar als Bestuur van NRV Eurocircuit kijken we liever vooruit. En dan zijn we zonder manier positief over de huidige aanpak en de inzet. Om te beginnen is een externe projectmanager aan het werk gegaan om invulling te geven aan de opdracht van de Raad om de korte termijn problemen aan te pakken, met name op gebied van veiligheid en milieu op het terrein. Bovendien wordt gewerkt aan nieuwe huurovereenkomsten voor de periode tot het nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast is een projectgroep een aantal scenario’s voor het gebied aan het uitwerken, waarbij alle belanghebbenden, dus ook wij als NRV, zeer nauw zijn betrokken. Samen met de andere gebruikers van het Eurocircuit, van de MVV tot de hondenclub, hebben we zeer regelmatig overleg met de projectgroep. Er zijn brainstormsessies gehouden, waarin ook omwonenden en andere belanghebbenden deelnamen. Jammer alleen dat de grootste tegenstanders van het Eurocircuit daar niet aan wilden deelnemen. . .

5 scenario’s
Oorspronkelijk zouden vier scenario’s worden uitgewerkt, aan de hand waarvan de Raad een keuze zou moeten maken als basis voor het uiteindelijke bestemmingsplan. Want uiteindelijk beslist de Raad en is het bestemmingsplan ook een politieke keuze. De vier oorspronkelijke scenario’s waren:

  • Het terrein omvormen tot natuur
  • Huidig ​​feitelijk legaal gebruik vastleggen in een nieuw bestemmingsplan
  • Terrein omvormen tot recreatiegebied
  • Maximaal faciliteren van motor- en autorallycross activiteiten

Gedurende het proces en in gesprekken met belanghebbenden, ontstond echter het inzicht dat er een vijfde scenario aan moest worden toegevoegd. Dit vijfde scenario is in feite een combinatiescenario: Behoud van de huidige verenigingen en activiteiten, aangevuld met verschillende functies op het terrein; natuur, sport en vrije tijd. Aandacht voor duurzaamheid en beperking geluidshinder. Nieuwe verenigingen, passend bij de huidige sportactiviteiten, zijn welkom.
Hoewel NRV Eurocircuit al blij zou zijn als wij in de toekomst kunnen blijven doen wat we nu mogen, zij het om praktische redenen wel wat aangepast, kunnen we ons als Bestuur helemaal vinden in het vijfde scenario. Dat scenario sluit naadloos aan op de Visie die wij als Vereniging hebben opgetekend in onze ‘Beleidsnotitie Rallycross 2030’. Het maakt het terrein breder recreatief bruikbaar, interessant voor meer doelgroepen en daarmee een verrijking voor de Gemeente Valkenswaard en voor de regio.

Uiteindelijk beslist de Raad
De vijf scenario’s worden op dit moment verder uitgewerkt en beoordeeld. Voor het onderdeel stikstof, geluid en luchtkwaliteit is een ingenieursbureau ingeschakeld. Daarnaast wordt ook nog een enquête gehouden onder zo’n drieduizend inwoners van Valkenswaard. Vervolgens wordt de inhoud van de 5 scenario’s en de inhoud van de rapportage in wording, op 22 april a.s. door de Projectgroep toegelicht aan de Gemeenteraad. Vervolgens is het aan de Raad om op basis van deze informatie een richting te bepalen voor het toekomstige bestemmingsplan. Zo ligt de toekomst van ons geliefde Eurocircuit uiteindelijk in handen van de Gemeenteraad van Valkenswaard. Maar die kunnen hun beslissing wel nemen op basis van een zorgvuldig ontwikkelingsproces, inclusief serieuze inbreng van alle betrokkenen én een enquête onder bewoners. Ongetwijfeld nog geen garantie voor een mooie toekomst van ons Eurocircuit, maar toch op z’n minst een stevige basis voor een goeddoordacht en voor ons goedgezind Raadsbesluit. Een mooier cadeau dan een zekere toekomst, kunnen wij ons niet wensen in het jaar dat het Eurocircuit precies 50 jaar bestaat.

Als Bestuur van de Nederlandse Rallycross Vereniging nodigen we op een gepast moment alle Raadsleden graag uit op het Eurocircuit, voor een presentatie over het verleden, het heden en vooral over de toekomstvisie van NRV Eurocircuit. Want als het aan ons ligt krijg het Eurocircuit een mooie toekomst met de internationale status die het verdient. Niet alleen voor de rallycross, de motorcross, de fietscross en alle andere bestaande activiteiten, maar als een fantastisch leisure gebied voor een brede doelgroep, met de huidige verenigingsactiviteiten als solide basis.

Wie meer wil lezen over de status van het proces en de enquête in wil vullen, kan via onderstaande link de hele Nieuwsbrief van het Projectteam van de Gemeente Valkenswaard lezen.

https://mailchi.mp/99f99ffa3591/nieuwsbrief-toekomst-eurocircuit-2850585