Corona protocol Eurocircuit Valkenswaard

Versie juni 2021

Dit protocol is geschreven voor de rallycross activiteiten van NRV Eurocircuit op basis van de stap 4 van de versoepeling van de Corona-maatregelen. Dit protocol gaat uit van de maatregelen zoals deze per 26 juni 2021 in Nederland van kracht zijn geworden voor publiek toegankelijke locaties.

De belangrijkste regels zijn:

 • Iedereen houdt zich aan de basisregels: 
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Was vaak je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen.
 • De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
 • De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven, zodat het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden. 
 • Dit laatste geldt ook in de sanitaire voorzieningen, waar in de dames- en herentoilet en douches elk maar één persoon tegelijk gebruik van mag maken.

 

Verder betekenen de versoepelingen:

 • Dat er geen maximum aantal bezoekers meer geldt voor het terrein, mits er voor iedere bezoeker minimaal 5 m² beschikbaar is. En dat is geen probleem op het Eurocircuit.
 • Dat het maximum aantal leden per team is vrij, maar wordt vooralsnog om organisatorische redenen per evenement bepaald.
 • Dat er geen mondkapjesplicht meer is, met uitzondering van situaties waar geen anderhalve meter afstand kan worden aangehouden.
 • Dat mensen uit één gezin of ‘bouble’ geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden.
 • Dat er vanuit de Coronamaatregelen geen beperkingen meer zijn t.a.v. het aantal voertuigen dat gelijktijdig op de baan mag worden toegelaten;
 • Dat afhaalcatering is toegestaan.

 

Alle activiteiten van NRV Eurocircuit mogen weer worden hervat, dus naast vrije trainingen, ook weer clubwedstrijden en wedstrijden in het kader van kampioenschappen. Uitgangspunt blijft wel dat de activiteiten uitsluitend worden georganiseerd voor leden van de Nederlandse Rallycross Vereniging of gasten van buitenlandse zusterclubs.

Uitgangspunten:

 • De actuele richtlijnen RIVM zijn te allen tijde leidend.
 • Basisregels voor fasering aanpak COVID-19 Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport.
 • De norm van 1,5m wordt in acht genomen.
 • Hygiëne van organisatie, deelnemers en officials staat voorop.
 • De organisator van de activiteiten en beheerder van het circuit zullen de maatregelen opgelegd door de overheid naleven.
 • Strikte controle en handhaving zijn van essentieel belang om een succesvolle implementatie van de code te garanderen.

 

Het rallycrossterrein van het Eurocircuit is een afgesloten gebied en de feitelijke beoefening van de sport, het rijden op het circuit, kan als individuele activiteit worden gezien. Immers een coureur zit doorgaans alleen in een auto en komt niet direct met andere coureurs in aanraking. In voorbereiding tot het kunnen deelnemen aan een activiteit, alsmede in de organisatie om het organiseren van een activiteit op het circuit mogelijk te maken, zijn er wel momenten waar personen met elkaar in aanraking zouden kunnen komen en waarvoor richtlijnen zijn opgesteld om dit te voorkomen. 

 

Voor het beoefenen van de Rallycrosssport is geen behoefte tot fysiek contact tussen de deelnemers. 

In voorbereiding tot het kunnen deelnemen en uitvoeren van een rally evenement, evenals in de organisatie om het organiseren van een evenement goed te laten verlopen, zijn er wel momenten waar personen met elkaar in aanraking zouden kunnen komen en waarvoor richtlijnen zijn opgesteld om dit te voorkomen.

 

 1. Organisatie circuit

De NRV als beheerder en gebruiker van het rallycross-gedeelte van het Eurocircuit zal de volgende maatregelen nemen en acties implementeren: 

 

 1. Het doorlopend toezicht houden op toegang van mensen tot het terrein. Uitsluitend vooraf aangemelde rijders (met naam en contactgegevens), teamleden en gasten (aantallen melden bij inschrijving), vooraf aangemelde bezoekers (vnl. vrijwilligers en leden van de NRV) en personen die nodig zijn voor de organisatie (met naam en contactgegevens geregistreerd) krijgen toegang tot het terrein.
 2. Publiek/toeschouwers/passanten mogen weer worden toegelaten. Om organisatorisch redenen zal NRV Eurocircuit echter pas weer publiek toelaten met ingang van juli 2021;
 3. Bij binnenkomst van het terrein zal door een medewerker worden gevraagd of men corona- of meer algemene verkoudheidsklachten heeft. In dat geval wordt de toegang tot het terrein geweigerd.
 4. Op het terrein zijn op voldoende locaties faciliteiten aanwezig waar aanwezigen hun handen kunnen wassen en/of desinfecteren.
 5. Het sanitair wordt regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd (paddock en gebouwen). De toegang tot het sanitair tot 1 persoon per keer en per dames en heren toilet. Bij de deur hangt bovendien een instructie m.b.t. het maximum aantal mensen in de faciliteit.
 6. De algemene hygiëne voorschriften zijn bij de ingang van het terrein en alle toegankelijke gebouwen duidelijk zichtbaar. Eveneens bij de ingang van het terrein en op de paddock wordt iedereen geattendeerd op de van toepassing zijnde voorschriften. 
 7. In de toegankelijke ruimtes wordt door middel van belijning en pictogrammen de 1,5m onderlinge afstand aangegeven.
 8. Alle contactoppervlakken worden dagelijks gedurende de activiteit vakkundig gereinigd.
 9. Voor de horeca-faciliteiten zullen de actuele RIVM- en brancherichtlijnen worden toegepast.
 10. Voor het gebruikmaken van en het verblijven op de camping zullen de actuele RIVM- en brancherichtlijnen worden toegepast. Dit is voor het Eurocircuit alleen van toepassing bij grote evenementen en wedstrijden. In die gevallen wordt bij de Gemeente separaat een kampeervergunning aangevraagd.
 11. Er zijn geen centrale ruimtes waar deelnemers zich kunnen verzamelen, anders dan omschreven voor rallycross cursussen.  Voor de kantine gelden de actuele RIVM-richtlijnen;
 12. Het Eurocircuit maakt gebruik van een open paddock-terrein. De deelnemers krijgen per team een vaste en duidelijk aangegeven ruimte toegewezen van minimaal 100 m2. Hierop kan het team zich installeren in de open lucht of met een minimaal twee zijden open tent.
  Per aangewezen teamlocatie mogen maximaal twee auto’s staan. Binnen deze ruimte dient men zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht moeten nemen, tenzij het personen betreft die aantoonbaar uit één gezin/huishouden komen. 
 13. Ale teams zijn ook individueel verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van desinfecterende gel; 
 14. Incidenteel kan een vertegenwoordiger van de verantwoordelijke organisatie (NRV, KNAF of gast-organisatie) voor een beperkte tijd toegang krijgen tot de teamlocatie in de paddock, bijvoorbeeld voor technische kleuringen of overleg. Ook hierbij wordt de 1,5 meter regel in acht genomen.
 15. De organisatie draagt er zorg voor dat tussen de teamlocaties in de paddock voldoende ruimte wordt vrijgehouden.
 16. Het doen van contante betalingen op het Eurocircuit is niet mogelijk. Faciliteiten en inschrijfgelden dienen vooraf te zijn betaald, dan wel per pin (zoveel als mogelijk contactloos) of directe bankoverschrijving te worden gedaan. De PIN-betaalterminal wordt dagelijks gedurende de activiteit vakkundig gereinigd.

 

A1.  Organisatie officials en vrijwilligers  
Om circuit-activiteiten op een veilige en ordelijke manier te kunnen organiseren is de inzet van verschillende officials en vrijwilligers noodzakelijk. Ook voor deze groep medewerkers, die afhankelijk van de specifieke activiteit op het circuit worden ingezet, zijn richtlijnen noodzakelijk, die deels afwijken van reguliere procedures. 

 

 Algemeen: 

 1. Alle officials/vrijwilligers die tijdens een activiteit op het Eurocircuit werkzaam zijn, dienen van tevoren aangemeld en geregistreerd te zijn.
 2. Ruimtes ter verzameling van kleine groepen kunnen ingericht worden met inachtneming van de 1,5m voor organisatorische doeleinden. Tevens voorzien van desinfecterende hand-gel en papieren tissues voor persoonlijke hygiëne. Het betreft hier bijvoorbeeld:
 • Organisatie van het evenement (NRV, KNAF of gast-organisatie)
 • Wedstrijdleiding
 • Tijdwaarneming
 • Sportcommissarissen / technische commissarissen
 • Persruimte
 1. Uitgifte van lunchpakketten, portofoons, sleutels etc. vindt op individuele basis plaats. De uitgifte hiervan is dusdanig georganiseerd dat iedereen altijd op minimaal 1,5m afstand van elkaar staat. 
 2. Portofoons, sleutels, vlaggen etc. die gebruikt zijn, worden aan het einde van de dag gereinigd en gedesinfecteerd. Met name portofoons mogen niet onderling worden uitgewisseld gedurende de dag.
 3. Na het afhalen van portofoons, sleutels, vlaggen etc. zullen officials direct naar hun werkplek gaan. Er is geen centrale samenkomst binnen. Eventuele briefings zullen zoveel mogelijk in de buitenlucht plaats vinden.

 

A2.  Baanposten 

 1. Baanposten die niet tot hetzelfde huishouden behoren zullen de 1,5 meter in acht nemen genomen; indien dit niet mogelijk is, zullen wij direct rond de baanpost mondkapjes dragen;
 2. Bij werkzaamheden die officials langs de baan moeten doen, zal altijd een minimale onderlinge afstand van 1,5m worden aangehouden. Indien dit om technische redenen niet mogelijk is, is het dragen van mondkapjes verplicht.

 

A3.  Interventievoertuigen (Rescue, Medical Car, berging etc.) 

 1. Interventievoertuigen worden ingezet om (gespecialiseerde) ondersteuning te bieden aan baanofficials. Per interventievoertuig wordt het aantal inzittenden beperkt. Rescuevoertuigen en Medical Cars worden door maximaal 2 personen bemand. Voor bergingsvoertuigen geldt dat alleen de bestuurder in het voertuig aanwezig zal zijn.  
 2. Bij alle werkzaamheden zal doorlopend minimaal 1,5m afstand tussen de medewerkers worden aangehouden. Daar waar dit om praktische reden en in het kader van de interventie niet mogelijk is, zullen mondkapjes en handschoenen worden gedragen;
 3. Deurgrepen, stuurwiel, versnellingspook en andere contactvlakken van de gebruikte voertuigen worden aan het einde van de dag of bij wisseling van de bemanning gereinigd en gedesinfecteerd. 

 

 A4.  Wedstrijdleiding en trainingscoördionatie

 1. Bij wedstrijden en trainingen zullen alle activiteiten op het circuit door de wedstrijdleiding of trainingsleiding vanaf de wedstrijdtoren worden gemonitord en aangestuurd. In de wedstrijdtoren zal de inzet van medewerkers en het aantal aanwezigen worden geminimaliseerd en zal de 1,5 meter onderlinge afstand in acht worden genomen.
 2. De werkplekken in de wedstrijdtoren zijn dusdanig ingericht dat er minimaal 1,5m afstand tussen de medewerkers bestaat.
 3. Uitsluitend medewerkers van de wedstrijdleiding hebben toegang tot de daartoe bestemde sectie van de wedstrijdtoren. 
 4. Voor deelnemers en andere personen is indien nodig een loket ingericht met inachtneming van de 1,5m afstand ten opzichte van personen.
 5. Dagelijks zal de ruimte geheel worden gereinigd en zal alle aanwezige apparatuur waar mensen mee werken worden gedesinfecteerd. 

 

A5.  Tijdwaarneming 

 1. Tijdwaarneming wordt ingezet voor het opnemen van rondetijden en eventueel monitoren van de geluidsproductie. Op tijdwaarneming zal de inzet van medewerkers en het aantal aanwezigen worden geminimaliseerd.
 2. Maximaal 2 medewerkers worden tot tijdwaarneming toegelaten. Daarnaast heeft alleen de wedstrijdleider toegang tot tijdwaarneming. Voor deelnemers en andere personen is een loket ingericht met inachtneming van de 1,5m afstand ten opzichte van elkaar.
 3. De werkplekken op tijdwaarneming zijn dusdanig ingericht dat er minimaal 1,5m afstand tussen de medewerkers bestaat, of de werkplekken zijn afgescheiden door een kuchscherm;
 4. Dagelijks zal de ruimte geheel worden gereinigd en zal alle aanwezige apparatuur waar mensen mee werken worden gedesinfecteerd. 
 5. Uitslagen van sessies worden niet fysiek verspreid, maar zullen uitsluitend digitaal beschikbaar worden gesteld.

 

A6.  Medische Dienst 

 1. Medewerkers van de Medische Dienst die in actie dienen te komen wanneer een coureur gecrasht is en eventueel gecontroleerd/behandeld dient te worden, zullen hiervoor de richtlijnen aanhouden die ook van toepassing zijn op regulier ambulancevervoer/behandeling van patiënten onder de huidige coronamaatregelen. 
 2. Op het Medical Centre zullen medewerkers de 1,5m afstand ten opzichte van anderen dan een patiënt respecteren. Daar waar dit om praktische reden en in het kader van de interventie niet mogelijk is, zullen mondkapjes en handschoenen worden gedragen;
 3. Uitsluitend medewerkers van de Medische Dienst, patiënten en medewerkers van externe ambulancediensten hebben toegang tot het Medical Centre. 
 4. Dagelijks zal de ruimte geheel worden gereinigd en zal alle aanwezige apparatuur waar mensen mee werken worden gedesinfecteerd.Naast bovengenoemde zaken, zal er doorlopend toezicht worden gehouden dat alle medewerkers, deelnemers en eventueel aanwezige begeleiders zich aan de opgestelde regels houden.  

 

Toezicht zal worden gehouden op de volgende manieren: 

 1. Bij de ingang van het terrein, in de paddock, bij de technische controle, bij de start/finish en bij de sanitaire voorzieningen zal altijd voldoende toezicht gewaarborgd worden door de NRV;
 2. Vanaf de wedstrijdtoren zal een medewerker permanent toezicht houden op de op en langs de baan aanwezige personen. 
 3. In en rond de paddocks en de baan zullen minimaal twee handhavers (herkenbaar aan gele Corona-hesjes) rondlopen die aanwezigen die zich niet aan de 1,5m afstand/samenscholingsregels houden, op hun gedrag zullen aanspreken. Bij een tweede overtreding zullen de betreffende personen per direct worden uitgesloten van verdere deelname aan de activiteit en dienen zij per omgaande het terrein te verlaten.