Wedstrijden helaas nog niet toegestaan

Wie de website in de gaten houdt, heeft het natuurlijk al gezien: De voor juni geplande wedstrijden zijn helaas uitgesteld. De coronamaatregelen staan ook bij de voorgenomen versoepeling in juni nog geen wedstrijden toe. Als Bestuur van NRV Eurocircuit hebben wij daarom moeten besloten om de wedstrijden uit te stellen en op zondag 13 en zaterdag 26 juni weer vrije trainingsdagen te organiseren. Jammer, maar de Coronamaatregelen geven ons geen andere keus. Wij blijven overigens in nauw overleg met de Gemeente Valkenswaard kijken wat er mogelijk is en eind juni zullen we de balans opmaken voor juli. Wij zullen er echter rekening mee moeten houden dat niet voor augustus weer wedstrijden georganiseerd mogen worden. Hou de website en onze Facebook pagina dus goed in de gaten.

Drive-by geluidsniveau aan banden
Zoals eerder in de Nieuwsbrief aangekondigd, ontkomt NRV Eurocircuit er niet aan om de geluidsproductie in de gaten te houden. Het Bestuur heeft ervoor gekozen om vanaf dit jaar het maximale drive-geluidsniveau in enkele jaren terug te brengen naar 95 dB(A). Zoals eerder bekendgemaakt geldt voor dit jaar een maximaal drive-by geluidsniveau van 98 dB(A), in aanvulling op de reglementaire 85 dB(A) stationaire meting. Bij overschrijding van de 98 dB(A) grens volgt een waarschuwing. Bij overschrijding van de 100 dB(A) grens heeft de wedstrijdleiding de mogelijkheid om de zwarte vlag te geven. Bij de tribune hangt tijdens de vrije trainingen een geluidsmeter met duidelijke display, zodat monteurs de geluidsproductie van het voertuig waarvoor zijn verantwoordelijk zijn zelf kunnen bekijken. Wij vragen iedereen deze geluidseis goed in de gaten te houden, want er zal echt op gehandhaafd worden.