Vrije Trainingsdagen onzeker door uitblijven betalingen!

Na onze laatste oproep zijn er in principe voldoende inschrijvingen binnengekomen om alle drie geplande vrije trainingsdagen in augustus door te laten gaan. Probleem is echter dat er nogal wat leden wél hebben ingeschreven, maar niet hebben betaald. En alleen als de betalingen binnen zijn, kunnen wij de deelname bevestigen. Als die betalingen uitblijven, zullen we genoodzaakt zijn om de eerste twee trainingsdagen samen te voegen. Snel betalen dus, als je dat nog niet hebt gedaan!

Wij vragen iedereen die voor een van de trainingsdagen in augustus heeft ingeschreven daarom nogmaals dringend om per direct het verschuldigde inschrijfgeld van 150 euro over te maken op bankrekening NL42 RABO 0144 7698 59, t.n.v. Nederlandse Rallycross Vereniging, o.v.v. je naam, gevolgd door de datum van de trainingsdag waarvoor je hebt ingeschreven. En stuur dan meteen even een mailtje naar secretariaat@nrv.club om ons te informeren dat je het geld hebt overgemaakt. En vergeet niet om je naam in de mail te zetten.

Wij zullen dan zondagavond 9 augustus de balans opmaken en besluiten of we de trainingsdag op 15 augustus door kunnen laten gaan, of dat we deze moeten samenvoegen met die van 22 augustus. Dat zou natuurlijk niet leuk zijn voor de leden die gepland hebben op de 15e te komen.

Dat brengt ons meteen op het dringende verzoek om alléén in te schijven voor een vrije trainingsdag als je écht van plan bent te komen en ook meteen betaalt. Nu blijven wij als organisatie, en vooral ook de voor de organisatie noodzakelijke vrijwilligers en de leden die wel op tijd hebben betaald, te lang in onzekerheid of de trainingen door gaan of niet. Bovendien moeten wij de verzekering regelen en de EHBO en bewaking boeken, wat natuurlijk niet allemaal op het laatste moment kan.

Het organiseren van de vrije trainingsdagen en van de toekomstige clubwedstrijden vraagt veel flexibiliteit en inzet van de NRV-organisatie. Bestuur en vrijwilligers werken daar van harte aan mee. Maar dan vragen we wel aan de leden om ons te helpen door het inschrijven serieus te nemen. Alvast bedankt voor jullie medewerking en maandag lezen jullie of de voor 15, 22 en 29 augustus geplande trainingsdagen allemaal door kunnen gaan.