Vrije trainingsdagen lopen vol. Betaal op tijd je contributie!

De vrije trainingsdag op zaterdag 29 augustus is zo goed als vol. Als alle teams die zich voor deze dag hebben aangemeld en het verschuldigde inschrijfgeld hebben overgemaakt, zitten we op het maximum van 40 deelnemers. Er is overigens nog wel ruimte voor de vrije training op zaterdag 22 augustus. Dat is aanstaande zaterdag al, dus dan moet je wel direct inschrijven en het inschrijfgeld overmaken. En je moet lid zijn van NRV Eurocircuit!

Als de maximale capaciteit van 40 auto’s is bereikt, komen de inschrijvers die geen plaats konden krijgen in augustus automatisch bovenaan de lijst te staan voor de volgende vrije training. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid gehouden worden op zaterdag 5 of zondag 6 september.

Omdat er veel belangstelling is voor de vrije trainingsdagen en de capaciteit beperkt is, geldt dat een inschrijving pas definitief is, als het inschrijfgeld betaald is. Dit is om te voorkomen dat mensen inschrijven en dan toch niet komen, waarmee zij plaatsen bezet houden voor andere gegadigden.

Omdat de capaciteit op het Eurocircuit beperkt is, behoudt het Bestuur zich het recht voor om bij een te groot aantal inschrijvingen voorrang te geven aan leden die al geruime tijd voor de wedstrijddatum contributie hadden betaald en dus al lid waren. Wacht dus niet met betalen van je contributie tot inschrijving voor de eerste wedstrijd!

Vroeger was het gebruikelijk dat veel NRV-leden hun contributie pas betaalden bij inschrijving van een wedstrijd of testdag. Zij kregen dat meteen korting op het inschrijfgeld. Dat is niet meer het geval. Om diverse redenen heeft het bestuur van NRV Eurocircuit moeten besluiten dat alleen leden van de Nederlandse Rallycross Vereniging gebruik mogen maken van het circuit. En zoals bij iedere vereniging, betalen leden normaal gesproken aan het begin van het jaar hun contributie voor het hele jaar. Met uitzondering natuurlijk voor nieuwe leden, die in de loop van het verenigingsjaar voor het eerst lid worden.

Overigens bestudeert het NRV bestuur momenteel een nieuw contributiesysteem, dat beter aansluit bij de wensen van de rijders en het gebruik van het circuit. Wij zullen daarover later dit jaar een besluit nemen, mede op basis van de uitkomsten van de rijders-enquête die momenteel wordt gehouden.

Clubwedstrijden
In september proberen wij overigens de eerste clubwedstrijden te organiseren voor de bekende NRV-klassen en voor NRV-leden met een VAS-licentie. Zodra dit definitief is, zullen wij dit uiteraard direct op de gebruikelijke manier bekendmaken. En ook geldt dat de capaciteit beperkt is en wij – indien nodig – voorrang zullen moeten geven aan rijders die al lid zijn en hun contributie hebben betaald. Wij rekenen op jullie begrip hiervoor.