Veel werk verzet tijdens de klusdag

Veel werk verzet tijdens de klusdag

Ruim dertig vrijwilligers meldden zich op de laatste zaterdag van oktober op het Eurocircuit voor de jaarlijkse klusdag. Een lange lijst met werkzaamheden werd keurig afgewerkt, van een grote schoonmaakbeurt voor ramen en toiletten, tot reparaties en schoonmaken van de circuit-auto’s, het plaatsen van hekken of het in orde maken van elektrische installaties. Dat de Gemeenteraadsvergadering van de afgelopen donderdag nog altijd geen duidelijkheid bood over de toekomst van het circuit, mocht het enthousiasme niet drukken.

Het hele jaar door draait het Eurocircuit op de inzet van de talrijke actieve vrijwilligers, van administratie en kantinediensten tot technische controles, wedstrijdleiding en parkeerregelaars. Maar eens per jaar staan groot onderhoud en allerlei klussen op het programma, waarvoor door Dirk Garvelink en Johan Wijbenga een flinke lijst was samengesteld. Onder toeziend oog van Leo Balmer, Dirk en Johan werden gaten gegraven, draaihekken geplaatst, werkplaatsen opgeruimd, bougies vervangen en nog veel, veel meer.

Aan het eind van de klusdag gaf het bestuur een terugblik op de evenementen van het afgelopen jaar, terwijl uitgebreid werd stilgestaan bij de laatste ontwikkelingen en de agenda voor 2020. NRV Voorzitter Walter van de Ven presenteerde bovendien de status van het circuit en de plannen die het bestuur heeft om er alles aan te doen om rallycross in het algemeen en het Eurocircuit in het bijzonder een toekomst te bieden. Voorafgaand aan de presentatie bedankte hij echter eerst uitgebreid alle vrijwilligers voor hun inzet tijdens de klusdag en in de rest van het jaar. “Zonder vrijwilligers is het runnen van het Eurocircuit en de NRV simpelweg onmogelijk”, was de strekking van zijn boodschap.

Nadat Walter de laatste ontwikkelingen rond het Bestemmingsplan had toegelicht en de voorgenomen nieuwe bestuursstructuur had gepresenteerd, introduceerde hij Ron den Engelsen, die als toekomstige secretaris Leo Balmer bij zal staan. “Grote schoenen om te vullen” werd hier en daar door de vrijwilligers geopperd, maar Ron hoeft het gelukkig niet alleen te doen. Leo, met al zijn kennis en ervaring, blijft gewoon aan boord. Evenals Marcel Lambrechts, Willemijn Heuvelmans, Dirk Garvelink en Johan Wijbenga, die samen met Walter van de Ven en een nog aan te stellen voorzitter, het Bestuur van de Stichting Exploitatie Eurocircuit zullen gaan vormen. Daarnaast zal tijdens de NRV ledenvergadering in januari een nieuw bestuur voor de Nederlandse Rallycross Vereniging worden gekozen, waarvoor een aantal bestuursleden van het SEE zich kandidaat stellen.

Nadat Ron den Engelsen uiteen had gezet hoe zowel voor het Eurocircuit als voor de NRV een toekomstvisie en een beleidsnotitie zullen worden ontwikkeld, ging Dirk Garvelink in op de voorlopige agenda voor het nieuwe seizoen. Uitgangspunt daarbij is, als het even kan, zes NK wedstrijden, die voor zover mogelijk op het Eurocircuit zullen worden georganiseerd. De komende weken en maanden zal de aandacht van het bestuur en van de ‘Commissie Rallycross 2030’ echter vooral uitgaan naar het ontwikkelen van een ideeën en beleid, om de sport en het circuit een gezonde toekomst te geven.

Nadat de rondvraag, waarin ook de inzet van vrijwilligers en het beschikbaar stellen van materieel en machines aan de organisatoren van de Dakar Pre-Proloog uitgebreid aan de orde kwam, was het tijd voor stamppot en voor gezonde onderlinge discussies. Want één ding was wel duidelijk tijdens de klusdag: iedereen is en blijft met hart en ziel betrokken bij het Eurocircuit en de rallycross.