Officialtraining als geslaagd en nuttig ervaren

Om de kennis van baanofficials up-to-date te houden om met name de veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen heeft zaterdag 11 februari een officialtrainingsdag plaats gevonden op het Eurocircuit. De officials waren enthousiast en de reacties zeer positief.

In de ochtend werden de rechten en plichten, reglementen e.d. nog eens doorlopen. De nadruk hebben we met name gelegd op de taken van de hoofdofficials. Ze zijn immers een verlengstuk van de wedstrijdleiding, initiatief moeten nemen en daar waar nodig corrigerend optreden en bijsturen.

Na de prima verzorgde lunch konden ze in de middag met het praktijkgedeelte aan de slag.

Tijdens het brandblussen werd uitgebreid uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de verschillende typen brandblussers. Waarna ze bij de trainingsauto met de verschillende brandblussers, onder leiding en aanwijzingen van de instructeur Johan van Tiggelkoven, konden proberen om het vuur te doven. Ook maakte de instructeur Johan nog enkele oliebrandjes die vakkundig werden gedoofd.

Het levensreddend handelen, onder leiding van Bjorn Vos, was voor de meeste deelnemers een eyeopener. Het levensreddend handelen houdt in om in geval van bijvoorbeeld brand de betreffende piloot z.s.m. uit zijn benarde positie te bevrijden en uit zijn auto te halen. Bjorn kan dit geweldig en met veel inzet uitleggen en demonstreren en ondertussen allerlei zaken benoemen waarom het zo moet en waar op te letten. Ook de werking van het HANS systeem, snelkoppeling van het stuurwiel en de gordels werden uitvoerig uitgelegd. Natuurlijk was er alle gelegenheid om dit in groepjes van 2 of 3 personen te oefenen. Het fanatisme kwam naar boven en de tijd werd diverse malen scherper gesteld! Geweldig ook om de beleving en inzet van Bjorn te zien en hoe hij e.e.a. overbrengt. Die heeft echt lol in zijn vak.

Alles bij elkaar een geslaagde en zeer nuttige dag.