Nieuwsbrief NRV Eurocircuit – 25 januari 2021

NIEUWSBRIEF NRV Eurocircuit
25 JANUARI 2021

In deze nieuwsbrief:

  • Sponsors en Vrienden van NRV Eurocircuit
  • Vrije training van 7 februari afgelast
  • Individuele Teamtrainingen
  • Contributieverhoging aangenomen
  • Bestuur blijft voorlopig in functie!
  • Constructieve samenwerking met de Gemeente
  • Drive-by geluidsniveau op het Eurocircuit in stappen naar 95 dB(A)
  • Volg je Vereniging in het KNAF Magazine

Veel onderwerpen in deze uitgebreide Nieuwsbrief, maar de moeite van het lezen meer dan waard, als je volledig op de hoogte wilt zijn van de laatste ontwikkelingen rond NRV Eurocircuit.

Sponsors en ‘Vrienden van NRV Eurocircuit’
In het jaar dat het Eurocircuit 50 jaar bestaat, zijn we ook weer gestart met het actief werven van sponsors. Een aantal bekende namen heeft inmiddels toegezegd, waaronder internationaal  transportbedrijf G.M. De Rooy & Zonen uit Son, Van Deijne Japanse auto-onderdelen, Collé Rental & Sales, Becx Verhuur uit Vessem en AluShutter (TDS). Maar ook nieuwe namen, zoals BE-Trans van de familie Vranckx uit België, geen onbekende in de rallycross, Wegenbouwbedrijf Roos Groep uit Bladel, Bestronics uit Veldhoven, producent van hightech elektronica componenten, TwinOil van rallyrijder Hans Stacey uit Best, Van Loon Group van veelzijdig coureur Erik van Loon,
Den Engelsen Bedrijfswagens, VW bedrijfswagens en MAN truckdealer voor Zuidoost Nederland, en het Bladelse Recreatiepark De Achterste Hoef van de familie Garvelink, ook geen onbekenden . . .  En met een aantal potentiële sponsors worden nog gesprekken gevoerd. Daarnaast wordt op dit moment een mailing verstuurd naar tientallen mensen en bedrijven om voor een bedrag van 250 euro per jaar ‘Vriend van NRV Eurocircuit’ te worden. Mocht je iemand kennen waarvan je denkt, dat zou wel eens een sponsor of ‘Vriend’ van NRV Eurocircuit kunnen worden, verwijs hem of haar naar de website of naar het secretariaat van de NRV. Wij kunnen de steun hard gebruiken!

De NRV Eurocircuit Sponsorclub tot nu toe . . .

 

 

Vrije trainingsdag 7 februari afgelast
Zoals eerder op de website gemeld, is de eerste vrije trainingsdag van 7 februari door de Coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Een eerste tegenvaller voor de organisatie en zeker ook voor de rijders, die na de winterstop het gaspedaal wel weer eens willen intrappen. Helaas hebben we geen keus, er mogen gewoon nog geen evenementen worden georganiseerd. Wij houden uiteraard nauw contact met de betrokken instanties van de Gemeente en zodra we weer iets kunnen en mogen organiseren, zullen we dat direct via de bekende kanalen communiceren.

Individuele Teamtrainingen
Voor zover capaciteit van het circuit (max 8 uur per week), de NRV activiteitenkalender en de Coronamaatregelen ruimte bieden, kunnen leden en sponsors van NRV Eurocircuit het Eurocircuit ook boeken voor individuele teamtrainingen. Uitgangspunt is dat, behalve het gebruik van paddock en baan, geen verdere diensten worden geboden dan twee vrijwilligers voor toezicht, gebruik van bestaande elektrische aansluitingen en in overleg gebruik van de werkplaats en kantine. Er worden voor een individuele team trainingsdag maximaal 4 auto’s toegelaten, die in principe niet tegelijk op de baan mogen. Alle kosten voor aanvullende services en voor eventuele schade en het opknappen van de baan, indien nodig, komen vanzelfsprekend voor rekening van de gebruiker. De kosten om een dag het circuit te gebruiken liggen rond de 2.000 euro. Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met Ron den Engelsen of met Marcel Lambrechts.

Contributieverhoging aangenomen
Van de meer dan 200 leden die een e-mail hebben ontvangen over de voorgenomen contributieverhoging, hebben slechts zes mensen officieel bezwaar aangetekend. De bezwaren hadden niet alleen betrekking op de hoogte van de contributie, maar ook op het feit dat al begin van het jaar betaald moet worden én op de éénmalige inschrijfkosten voor nieuwe leden.

Gezien het belang van een gezonde financiële positie voor het voortbestaan van de vereniging en van de sport, heeft het Bestuur unaniem besloten het gepresenteerde voorstel toch integraal aan te nemen. Dat betekent dat de contributie voor rijders boven de 18 jaar naar 120 euro per jaar gaat. Voor niet-rijders en voor rijders tot en met 18 jaar blijft de contributie 60 euro per jaar. De contributiebrieven zullen binnenkort verstuurd worden, waarna de contributie voor 1 maart 2021 moet worden overgemaakt. Van nieuwe leden zal bovendien éénmalig 60 euro inschrijfgeld worden gevraagd, met uitzondering van niet-rijders en jeugdleden. Oud-leden die in 2020 geen lidmaatschap hebben betaald, hoeven geen éénmalig inschrijfgeld te betalen, als zij zich voor 1 maart 2021 opnieuw als lid aanmelden en voor 31 maart hun contributie overmaken.

Bestuur blijft voorlopig in functie
Aangezien het Bestuur van NRV Eurocircuit van mening is dat een Bestuursverkiezing een fysieke ledenvergadering vraagt, is tijdens de laatste Bestuursvergadering besloten dat het huidige Bestuur in functie blijft totdat er een jaarvergadering kan worden gehouden met een ordentelijke bestuursverkiezing. Concreet betekent dit dat het NRV-Bestuur uit de vijf overgebleven bestuursleden zal bestaan, te weten Walter van de Ven als voorzitter, Ron den Engelsen als secretaris, Johan Wijbenga met als hoofdtaak het terrein en de technische commissie, Marcel Lambrechts voor o.m. de wedstrijdorganisatie, en een penningmeester. Bovendien blijft Leo Balmer met raad en daad beschikbaar. Willemijn Heuvelmans had al aangegeven dat zij haar functie beschikbaar wilde stellen en het verheugt ons te kunnen melden dat Sander Derikx de functie van Penningmeester van Willemijn tijdelijk wil overnemen. Het Bestuur bedankt Willemijn voor haar inzet en draagt Sander bij deze officieel voor als Bestuurslid. Wij gaan ervan uit dat er weinig bezwaar tegen deze benoeming bestaat. Sander is onder meer actief rallycrosser en graag gezien lid op het Eurocircuit. Bovendien hebben zich verder voor deze positie geen andere geschikte kandidaten aangemeld. Als Bestuur realiseren wij ons dat de hierboven beschreven gang van zaken afwijkt van wat de statuten voorschrijven. Maar nood breekt wet en wij vinden dat de voorbereidingen van een goed rallycrossseizoen op dit moment deze gang van zaken rechtvaardigt. Desalniettemin kunnen leden die hier bezwaar tegen hebben, dat officieel kenbaar maken door een e-mail met reden te sturen naar secretariaat@nrv.club

Sander Derikx . . . en zijn buggy  

 

Constructieve samenwerking met de Gemeente
Na jaren gedoe over het bestemmingsplan, dat mogen we rustig stellen, heeft de Gemeente vorig jaar een aantal constructieve stappen gezet om weloverwogen tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Er zijn enkele externe consultants aangetrokken, waaronder één om een aantal scenario’s voor een nieuw bestemmingsplan uit te werken en één om de veiligheid van de installaties op het terrein en in de gebouwen te coördineren. Met beide teams, én met de verantwoordelijken binnen de Gemeente zelf, werken wij al maanden heel constructief samen. Natuurlijk is er nog geen enkele zekerheid te geven over de toekomst van het Eurocircuit zolang er nog geen goedgekeurd nieuw bestemmingsplan is, maar als Bestuur van NRV Eurocircuit hebben wij er alle vertrouwen in dat de wil er is om de Verenigingen op het Eurocircuit een toekomst te bieden. Inmiddels zijn de elektrische installaties en de watervoorziening van NRV Eurocircuit helemaal in orde gebracht en is het terrein met hulp van een aantal vrijwilligers flink opgeruimd. Binnenkort wordt de baan klaar gemaakt voor het seizoen en worden de nieuwe sponsorborden en vlaggen geplaatst, zodat alles klaar is voor de start van het seizoen, zodra de Coronamaatregelen dat toe laten.

Drive-by geluidsniveau op het Eurocircuit in stappen naar 95 dB(A)
Direct toegegeven dat autosport het mooiste is met luid schreeuwende motoren en de geur van rubber en uitlaatgassen. Maar wij leven in 2021 en dat betekent dat ook wij rekening moeten houden met het milieu en met de omwonenden van het Eurocircuit. In lijn met de vorig jaar ontwikkelde ‘Beleidsvisie Rallycross 2030’ is daarom besloten om het drive-by geluidsniveau op het Eurocircuit de komende jaren stapsgewijs terug te brengen naar maximaal 95 dB(A). Metingen in het afgelopen seizoen hebben aangetoond dat er nu uitschieters tot 105 dB(A) zijn en dat is echt te veel. Daarom zal vanaf komend seizoen een maximaal drive-by geluidsniveau gelden van 98 dB(A). In 2022 zal dit worden verlaagd naar 96 dB(A) om in 2023 een verdere stap te maken naar 95 dB(A), een getal waar nu veel gesloten rallycrossauto’s overigens al aardig in de buurt zitten.

Door de onzekerheden in dit Coronajaar willen wij nog geen grote investeringen doen in een geluidmeetinstallatie zoals bijvoorbeeld Zandvoort en Assen die hebben. De Technische Commissie zal daarom dit seizoen nog steekproefsgewijs handmatige metingen uitvoeren. Daarbij ligt het voor de hand om dit na de start en bij de chicane te doen, plaatsen waar het gas diep wordt ingetrapt. Wie meer 100 dB(A) produceert krijgt meteen een zwarte vlag en kan pas weer de baan op als hij of zij maatregelen heeft genomen. Wie een drive-by geluidsniveau produceert tussen de 98 en 100 dB(A) krijgt een waarschuwing en het dringende verzoek om bij een volgend bezoek aan het Eurocircuit maatregelen te hebben genomen.

Als Bestuur snappen we dat niemand dit een populaire maatregel vindt, maar wij rekenen toch op jullie begrip. Onze sport heeft alleen een toekomst als wij zelf proactief zorgen dat we de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperken.

Volg NRV Eurocircuit in KNAF Magazine
NRV Eurocircuit heeft geen clubblad en dat komt er dit jaar ook niet. We zijn zuinig en besteden ons schaarse budget liever aan het opknappen van de baan en de rest van het Eurocircuit. En later in het jaar aan activiteiten in het kader van het 50-jarig jubileum van het circuit. Bovendien communiceren wij met onze leden via Nieuwsbrieven zoals deze en is alle relevante informatie te vinden op de website, www.nrv.club.
Daarnaast besteedt het autosportmagazine Start’84 regelmatig aandacht aan de rallycross en aan de NRV. En de KNAF biedt ons, zoals alle aangesloten autosportclubs in Nederland, in principe iedere maand ruimte in KNAF Magazine, het digitale automagazine van de autosport federatie.
Volg NRV Eurocircuit dus ook op https://magazine.knaf.nl.