Eurocircuit mag blijven!

Raadsbesluit bijna unaniem

Na vele jaren van strijd en onzekerheid, is er nu eindelijk duidelijkheid gekomen over de toekomst van het Eurocircuit en haar verenigingen. Op donderdagavond 15 juli besloot de Gemeenteraad van Valkenswaard bijna unaniem voor behoud van de bestaande activiteiten op het Eurocircuit, als uitgangspunt voor een nieuw te ontwikkelen bestemmingsplan. Eerder dit jaar waren 5 scenario’s gecreëerd, waarin uiteenlopende plannen voor het terrein uiteen zijn gezet. Gisteren was het aan de gemeenteraad om hierover de beslissen en te kiezen voor 1 van deze scenario’s.

Al snel werd het duidelijk dat bijna de voltallige gemeenteraad het meest voelde voor scenario 2, het scenario waarin het huidige legale gebruik van de NRV en overige verenigingen kan worden voortgezet. Hiermee zijn de verenigingen het snelst geholpen en kunnen zij bouwen aan een toekomst. Het betekent kort gezegd dat de Verenigingen die op het Eurocircuit hun thuisbasis hebben, ook in de toekomst kunnen blijven doen wat ze nu mogen. Aldus de mening van de meeste fracties in de Gemeenteraad. De NRV heeft altijd haar voorkeur uitgesproken voor scenario 5, dat een breder recreatief en educatief gebruik van het gebied mogelijk maakt. Maar de meeste raadsleden waren bang dat men dan zou stuiten op nog meer juridische strijd, een langere realisatietijd en als gevolg daarvan nog langer onzekerheid voor de verenigingen op korte termijn.

“Het is jammer dat het merendeel van Raad de mogelijkheden van scenario 5 geen kans wilde of durfde te geven, aangezien dit scenario perfect aansluit bij de toekomstvisie van NRV Eurocircuit. Maar tegelijkertijd zijn wij blij met het besluit, dat ons circuit en onze vereniging en de andere verenigingen op het Eurocircuit een toekomst biedt. Nu kunnen we weer écht plannen gaan maken.” Aldus NRV-voorzitter Walter van de Ven, die zich natuurlijk ook realiseert dat er nog heel wat water door de Rijn zal vloeien voordat er een nieuw, geaccordeerd bestemmingsplan is. “Maar het is mooi dat nagenoeg de voltallige Raad achter de verenigingen staat. Aan ons als Bestuur de taak om samen met alle belanghebbenden te werken aan de juiste invulling van de mogelijkheden voor de toekomst, waarbij wij vanzelfsprekend ook actief en samen met de KNAF zullen werken aan verduurzaming van de rallycross.”

Ook over de bereikbaarheid werd gesproken tijdens de raadsvergadering. Er wordt gekeken naar de aansluiting op de N69 via de Mgr. Smetsstraat waarmee het circuit een stuk makkelijker bereikbaar wordt.