Contributieverhoging NRV Eurocircuit

Contributieverhoging NRV Eurocircuit

Uit de dit jaar gehouden enquête onder rijders van de NRV, is duidelijk geworden dat de voorkeur wordt gegeven aan een contributiebedrag van rond de 100 euro per jaar, plus een bedrag aan inschrijfgeld per training of wedstrijd. Het Bestuur van NRV Eurocircuit heeft daarom besloten om geen heel nieuw contributiesysteem in te voeren, zoals voorgesteld in ‘Beleidsvisie Rallycross 2030’, maar het bestaande systeem door te zetten. Om een sluitende begroting te kunnen garanderen zal de jaarlijkse contributie wel moeten worden verhoogd.

Het Bestuur stelt voor om de contributie voor ‘actieve leden’ met ingang van 2021 te verhogen tot 120 euro per jaar. De contributie moet bovendien in januari van het nieuwe verenigingsjaar worden voldaan, en niet zoals vroeger bij de eerste wedstrijd waaraan werd meegedaan. Bovendien zal voor nieuwe leden met ingang van 2021 bovenop de jaarcontributie éénmalig 60 euro aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit geldt dus ook voor iedereen die eerder lid is geweest, maar in 2020 geen contributie heeft betaald.

Voor jeugdleden (tot en met 18 jaar) en voor leden die geen rijder zijn, geldt een lagere jaarcontributie van 60 Euro per jaar en 30 Euro éénmalige administratiekosten voor nieuwe leden.

Verder zal het inschrijfgeld voor wedstrijden en vrije trainingsdagen net als het afgelopen jaar 150 euro per team bedragen. Er gelden geen gereduceerde inschrijftarieven voor NRV-leden, zoals vroeger het geval was, om de eenvoudige reden dat in principe alleen NRV-leden zich kunnen inschrijven voor Clubwedstrijden en vrije trainingen. Voor wedstrijden binnen het NK- of voor internationale kampioenschappen kan voor niet-NRV leden een hoger inschrijfgeld worden bepaald dan voor NRV-leden.

Toestemming van de leden nodig
Volgens de statuten moet de Algemene Ledenvergadering officieel akkoord gaan met een verhoging van de contributie. Omdat het onder de huidige Corona-omstandigheden nagenoeg onmogelijk is om een ledenvergadering te houden, zullen de leden eerdaags een e-mail ontvangen met de vraag of zij akkoord gaan met de voorgestelde contributieverhoging. Wie akkoord is hoeft niets te doen. Wie tegen deze contributieverhoging is, kan dat met redenen kenbaar maken via een antwoordmail. Op deze wijze geeft het Bestuur invulling aan Artikel 11 van de Statuten van de NRV.