Weer de baan op?!

Licht in de tunnel!

Voorzichtigheid blijft geboden als het om Corona gaat. Maar de maatregelen worden gelukkig wat versoepeld. Beetje bij beetje mag er meer. Vanaf 1 juni kunnen we weer wat makkelijker bij elkaar komen. Ook voor het Eurocircuit gloort er licht aan het einde van tunnel.

Weer de baan op!
Wedstrijden zijn voor 1 september 2020 nog niet toegestaan op het Eurocircuit. Maar binnenkort kan er wel weer gereden worden, zij het uitsluitend vrije trainingen. Een uitgebreid Coronaprotocol moet in acht worden genomen. Het NRV-Bestuur heeft inmiddels een Coronaprotocol geschreven en voorgelegd aan de Gemeente Valkenswaard. Doel is om zo snel mogelijk na die goedkeuring, maar uiterlijk vanaf 1 juli weer de baan op te kunnen. Uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen.

Met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen
Het aantal deelnemers zal vooralsnog beperkt zijn. De paddock moet zorgvuldig en ruim opgezet worden, om zoveel mogelijk onderlinge afstand te garanderen. Natuurlijk moet op het hele terrein de 1,5-meter regel in acht worden genomen. Vanzelfsprekend zijn er nog tal van andere maatregelen nodig, zoals vooraf inschrijven en betalen, duidelijke instructies, geen samenkomst van groepen, uitsluitend toegang tot het terrein voor mensen die zich hebben aangemeld, voldoende desinfectiemiddelen en speciale hygiënemaatregelen . . . Kortom, er komt nog heel wat voor kijken. Maar het is het bestuur ook wat waard om weer actie op het Eurocircuit te krijgen en de NRV-leden weer plezier aan hun sport te laten beleven.

Die actie zal overigens nog wel beperkt zijn. Publiek en bezoekers worden bijvoorbeeld niet toegestaan. Wedstrijden zijn voor 1 september helemaal niet toegestaan en zullen zich om praktische redenen waarschijnlijk beperken tot clubwedstrijden. Maar ook dat kan heel leuk worden.

Focus op NRV-leden
De focus zal dus vooral liggen op het mogelijk maken van vrije trainingen en testdagen voor leden van de NRV. En je moet lid zijn om je aan te kunnen melden voor een training of testdag. Let wel: je bent alleen lid als je tijdig contributie hebt betaald! En dat moeten er nog heel wat doen. Dus heb je je contributie nog niet betaald, doe dat dan zo snel mogelijk. Neem bij vragen contact op met Willemijn Heuvelmans, penningmeester van de NRV:  boekhouding@eurocircuit.nl.

Klussen op woensdagavond
Ook moet het circuit weer klaar worden gemaakt voor gebruik. Na de inmiddels wel heel lange winterstop was er best wat achterstallig onderhoud. De afgelopen weken heeft een groepje enthousiaste vrijwilligers al heel veel werk verzet. Maar er is nog genoeg te doen. In plaats van de bekende klusdagen, is daarom besloten om iedere woensdagavond vanaf 18.30 uur een klusavond te organiseren. Met in acht name van de speciaal voor de klussenavonden gemaakte Coronamaatregelen en de bekende anderhalve meter onderlinge afstand, worden in groepjes van maximaal twee vrijwilligers tal van klussen opgepakt. Het Coronaprotocol voor die klusavonden vraagt wel een goede registratie van wie er aanwezig is, dus vooraf aanmelden is beslist noodzakelijk.

Aanmelden klusavonden
Heb je zin om mee te helpen, meld je dan aan bij Johan Wijbenga, moparfun@hotmail.com. Johan neemt dan contact met je op en sluit je aan bij de speciale klussen WhatsApp groep.

Overleg met gemeente
In de tussentijd bekijkt het NRV Bestuur in nauw overleg met de Gemeente Valkenswaard wanneer en onder welke voorwaarden wij de baan weer op kunnen. Zodra daar meer van bekend is, zullen we dat natuurlijk direct melden. Maar alles lijkt er op dat de pk’s binnen niet al te lange termijn weer losgelaten mogen worden.

Tot 1 september geen evenementen

Corona update: tot 1 september geen evenementen

Ook voor de NRV en het Eurocircuit een uitermate vervelende mededeling, die wij uiteraard respecteren. Op 20 mei volgt meer informatie over een eventuele versoepeling of voortzetting van de Corona-maatregelen.

Hoe nu verder
Het bestuur beraadt zich de komende tijd over hoe nu verder. Een kampioenschap lijkt dit jaar al nauwelijks meer haalbaar. Zelfs als lukt om tijdig het ontstane achterstallig onderhoud op het circuit uit te voeren, dan nog wordt een compleet kampioenschap in het laatste kwartaal erg lastig.

Club-spirit
Mogelijk is het mogelijk later in het jaar wel weer training- en testdagen te organiseren. Misschien zelfs een aantal clubwedstrijden, zodat wij de club-spirit zo snel mogelijk weer terug kunnen brengen. Wij doen er alles aan om dit jaar nog rallycrossplezier te kunnen laten beleven op het Eurocircuit. Uiteraard zijn wij gebonden aan de beperkingen die de overheid in het kader van het Corona-virus oplegt.

Blik op de toekomst
Het NRV bestuur richt het vizier zeker ook op de toekomst van de rallycross in Nederland. En op een mooie toekomst voor het Eurocircuit, dat het komende jaar haar 50-jarig bestaan viert. 2020 lijkt een verloren rallycross-seizoen te gaan worden, maar dit jaar wordt wel volop benut om volgend jaar een fantastisch rallycrossseizoen voor te bereiden. Een rallycrossseizoen dat recht doet aan onze sport en aan de rijke halve eeuw historie van het Eurocircuit.

Corona effect op de financiën
Zoals voor veel verenigingen, zijn de effecten van het Corona-virus ook voor de NRV en het Eurocircuit bijzonder groot. Op onze contributies en een enkele sponsorbijdrage na zijn er (vooralsnog) geen inkomsten uit test- en trainingsdagen, of uit inschrijfgelden en catering. Vaste lasten (als elektra, abonnementen en verzekeringen) gaan gewoon door. Gelukkig heeft de Gemeente Valkenswaard bekendgemaakt dat verenigingen geen huur hoeven te betalen in de Corona-periode. Dat geeft de NRV als huurder van het Eurocircuit iets lucht. Wil je de Nederlandse rallycross steunen? Word dan NRV lid.

Rest ons tot slot een paar woorden ter relativering
Natuurlijk is het vervelend dat er niet gereden kan worden op het Eurocircuit. Het NK Rallycross is niet eens uit de startblokken is gekomen. Uitermate zuur voor alle teams, die de hele winter keihard hebben gewerkt om hun rallycross auto’s of RST’s in topvorm te brengen voor het nieuwe seizoen, dat maand na maand wordt uitgesteld.

Hoe jammer ook allemaal, het is ‘maar’ sport. Er zijn talrijke ondernemers, ook onder onze leden, die zware klappen krijgen door de Corona-crisis. Er zitten mensen thuis, omdat ze geen werk meer hebben. Niemand weet hoe diep het economisch dal hierna zal zijn en hoe lang het zal duren.

Waar veel mensen thuis zitten omdat ze geen werk hebben, werken de helden in de gezondheidszorg zich drie keer in de rondte. Mensen, dierbaren, overlijden door het virus. Zoals de premier dinsdag terecht benadrukte, zit achter die dagelijkse getallen van Corona-besmettingen van het RIVM, heel veel verdriet. Mensen die vechten voor hun leven op de IC. Families die dierbaren zijn verloren. En die vele ouderen in verzorgingstehuizen die geen bezoek mogen ontvangen.

Tegen deze achtergrond moeten we geduld hebben. Er komt weer een tijd dat er rallycross te beleven is op het Eurocircuit.

Tot die tijd wenst het NRV bestuur jullie en jullie dierbaren boven alles een goede gezondheid en draait alles om de slogan: ‘Alleen samen krijgen we Corona onder controle’.

Blijf gezond en pas goed op jezelf en elkaar.

 

Eurocircuit en NRV in Corona-tijd

Onzekere tijden i.v.m. Corona-virus, ook voor rallycrossactiviteiten op het Eurocircuit

De overheid heeft besloten om de maatregelen rond het Corona-virus in ieder geval tot 28 april te verlengen. Evenementen waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd, mogen zelfs tot 1 juni niet worden georganiseerd. Wat er daarna gebeurt is uiterst onzeker.
Dat geldt dus ook voor de rallycross activiteiten op het Eurocircuit. Gegeven alle onzekerheden hebben wij als bestuur van de NRV moeten besluiten om in ieder geval tot 1 juni a.s. de hekken van het Eurocircuit gesloten te houden.

Beraad op periode na Corona-maatregelen
Intussen beraden wij ons natuurlijk wel op de periode na de Corona-maatregelen. Kunnen we nog een Nederlands Kampioenschap organiseren in de maanden die resten? Is er een mogelijkheid om onze buitenlandse zusterclubs dit seizoen nog in te plannen?
Kunnen we de teams, onze leden, een alternatief rallycross programma bieden, zodat iedereen toch nog een aantal maanden van zijn sport kan genieten?

Maar niemand weet of we de draad in juni alweer kunnen oppakken. Voordat er weer gereden kan worden zal het circuit bovendien eerst weer in goede conditie moeten worden gebracht. Door alle maatregelen is er inmiddels namelijk ook sprake van behoorlijk wat achterstallig onderhoud. Geen wonder, want de klusdagen konden door de Corona-maatregelen ook niet doorgaan.

De KNAF heeft het circuit inmiddels wel gekeurd en geeft de noodzakelijke licentie af. Wel onder de voorwaarde dat het achterstallig onderhoud en een aantal veiligheidszaken moeten worden aangepakt. Voordat er weer gereden kan worden, zullen we dus eerst een aantal klusdagen moeten organiseren, waarvoor we een flink wat echte aanpakkers nodig hebben. Maar wanneer we dat kunnen plannen, weten we nu nog niet. Hopelijk in juni.

Financiële bodem in zicht
Daarbij hebben wij te maken met een kas, waarvan de bodem in zicht komt. Onder normale omstandigheden was dit al een hele uitdaging, zoals wij tijdens de ledenvergadering hebben gemeld. Zonder wedstrijden en trainingsdagen, missen wij nu ook nog eens de inkomsten uit inschrijfgelden. En alle vaste lasten, zoals de huur en verzekeringen, lopen gewoon door. Daarom hebben wij de Gemeente Valkenswaard verzocht om ons als vereniging tegemoet te komen in de huur en mogelijk een eenmalige subsidie te verlenen voor andere kosten. Wij hopen hierop binnenkort antwoord te krijgen.

Juridische procedures
Verder lopen er nog altijd de bekende juridische procedures in het kader van de milieu- en omgevingsvergunningen, die onze volle aandacht hebben. Het is onder de huidige omstandigheden alles behalve makkelijk, maar als Bestuur proberen we te doen wat we kunnen. Zij het dat de Bestuursvergaderingen per telefoon plaats vinden.

Vertrouwen
Als Bestuur van de NRV hebben wij er alle vertrouwen in dat we als Vereniging en Eurocircuit door deze bijzonder uitdagende periode komen. Wij doen er in ieder geval alles aan om te proberen een deel van het seizoen te redden. Er worden ook al plannen uitgewerkt voor het 50-jarig jubileum van het Eurocircuit, volgend jaar.

Op dit moment is echter nog niet te zeggen wanneer wij het circuit weer op kunnen om het noodzakelijke onderhoud te plegen. Laat staan dat we al met enige zekerheid kunnen zeggen wanneer de rallycross activiteiten kunnen worden hervat.

Wij houden u in ieder geval zoveel mogelijk op de hoogte via de NRV nieuwsbrief, FB en de nieuwspagina van de NRV en de Eurocircuit website. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met het bestuur (via e-mail: info@nrv.club).

Namens het gehele NRV bestuur wensen we u vóór alles een goede gezondheid en hopen u allemaal zo snel mogelijk weer te treffen op het Eurocircuit.

Wedstrijden geannuleerd tot 1 juni

Wedstrijden geannuleerd tot 1 juni

Gezien de aangescherpte maatregelen vanuit de Nederlandse overheid worden alle evenementen tot 1 juni geannuleerd. Concreet houdt dit in dat de geplande NK Rallycrosswedstrijden op 18/19 april en 23/34 mei niet doorgaan.

Over de wedstrijdagenda en het mogelijk inhalen van deze wedstrijden beraden wij ons steeds op basis van de beschikbare informatie en richtlijnen. Dit geldt ook voor het plannen van de vrijwilligersbijeenkomst.

Pas goed op jezelf en elkaar in deze tijd.
Daarna graag tot ziens in goede gezondheid op het Eurocircuit.

Evenementen opgeschort tot 6 april

Alle evenementen opgeschort tot 6 april

Conform de richtlijnen van het RIVM is besloten tot zeker 6 april a.s. alle evenementen en bijeenkomsten op het Eurocircuit op te schorten. Dit betekent dat de geplande klusdagen van 22 maart en van 4 april niet doorgaan.

Over de wedstrijdagenda en mogelijke aanpassingen hierop, beraden wij ons na 6 april op basis van de dan beschikbare informatie en richtlijnen.

Blijf op de hoogte via de website van de NRV/Eurocircuit en via FB en Instagram.
Heb je specifieke vragen, mail ons dan: info@nrv.club.

Testdag 22 maart uitgesteld

In verband met de aangekondigde maatregelen rondom het Coronavirus heeft het NRV bestuur besloten de testdag van 22 maart voorlopig uit te stellen. Een nieuwe datum wordt zo snel mogelijk gepubliceerd.

Rallycrosskalender 2020

Nog 2 maanden en dan is de eerste wedstrijd van het rallycrossseizoen 2020 alweer een feit. Na een testdag op 22 maart, start het seizoen meteen met internationale gasten.

In het weekend van 18 en 19 april zijn de leden van onze Duitse zusterclub te gast, op 23 en 24 mei komen onze Belgische vrienden op bezoek en op 20 en 21 juni verwachten we zo’n 50 Engelse rallycrossers op het Eurocircuit. In die weekenden wordt natuurlijk ook gereden voor het Nederlands Kampioenschap. Als het stof van al dit wedstrijdgeweld is opgetrokken, staat voor 12 juli weer een testdag gepland.

Daarna volgen nog twee wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap en wel op 23 augustus en op 20 september. Het belooft een mooi wedstrijdseizoen te worden.

De 2020 rallycrossdata nog even op een rij:
22 maart           Testdag rallycross
18/19 april         NK en Duits kampioenschap
23/24 mei          NK en Belgisch kampioenschap
20/21 juni          NK en Engels kampioenschap
12 juli                Testdag rallycross
23 augustus      Nederlands Kampioenschap
20 september   Nederlands Kampioenschap

Goedbezochte algemene ledenvergadering

De kantine van het Eurocircuit vulde zich goed op de avond van 31 januari. Zo’n kleine zestig leden en vrijwilligers bezochten de Algemene Ledenvergadering van de NRV, waarmee de betrokkenheid bij het wel en wee van de vereniging maar weer eens duidelijk werd. Natuurlijk was men ook bijzonder geïnteresseerd in de uitdagingen die er liggen op gebied van vergunningen en stikstof-problematiek, waarvoor het Bestuur Rien Jonkers bereid had gevonden een nadere toelichting te geven. Als vereniging zijn wij via de KNAF met Rien in contact gekomen, die ons nu juridisch bijstaat naar de Gemeente en naar de Provincie.

Bestuur uitgebreid
Belangrijk onderdeel van de Algemene Ledenvergadering was de verkiezing van een drietal nieuwe bestuursleden, waarmee het bestuur meteen is uitgebreid. Willemijn Heuvelmans, Ron den Engelsen en Wil Teurlings zijn met algemene stemmen door de vergadering als nieuwe Bestuursleden gekozen. Willemijn is bovendien door het Bestuur aangesteld als Penningmeester, Ron neemt de functie van Secretaris van de NRV voor zijn rekening en Wil Teurlings is lid van het NRV bestuur en tevens voorzitter van de Rijderscommissie. Samen met Walter van de Ven (Voorzitter), Johan Wijbenga, Dirk Garvelink en Marcel Lambrechts telt het NRV-bestuur nu dus 7 leden.

Houdoe en tot morgen . . .
Leo Balmer had te kennen gegeven dat hij gezien zijn leeftijd geen Bestuursfunctie meer ambieerde. Hij was dan ook niet herkiesbaar. Namens het Bestuur heeft de Voorzitter hem op passende wijze bedankt en hem officieel benoemd tot ‘Erelid van de Nederlandse Rallycross Vereniging’. Walter van de Ven overhandigde Leo een mooie oorkonde als dank voor bijna een halve eeuw inzet voor het Eurocircuit en de NRV, plus een mooi kistje wijn. Vanuit de zaal werd Leo natuurlijk met een daverend applaus bedankt voor zijn decennialange inzet voor de vereniging en het Eurocircuit.

Maar Leo zou Leo niet zijn als hij meteen aan iedereen duidelijk maakte dat hij nog wel voor de NRV beschikbaar blijft en natuurlijk ook voor het Eurocircuit. Bovendien blijft Leo samen met Marcel Lambrechts nog bestuurslid van de Stichting Exploitatie Eurocircuit. Afscheid nemen van Leo als Bestuurslid is dus geen vaarwel, maar meer ‘Houdoe en tot morgen!’

Nieuwe Bestuursstructuur
Tijdens de vergadering werd aan de hand van een aantal slides de nieuwe bestuursstructuur van de NRV gepresenteerd. Uitgangspunt van de nieuwe Bestuursstructuur is dat niet langer alle operationele taken bij het Bestuur liggen, maar dat een structuur wordt opgezet met Commissies voor een aantal hoofdtaken en verantwoordelijkheden. Iedere Commissie heeft een voorzitter met een sterke voortrekkersrol, die samen met zijn team van vrijwilligers verantwoordelijk is voor de taken van de betreffende commissie. Verder kent de nieuwe opzet een dagelijks bestuur (DB) van de NRV van 5 mensen en eveneens een dagelijks bestuur voor de dagelijkse gang van zaken op het Eurocircuit, het DB Eurocircuit. Dit laatste staat onder voorzitterschap van Dirk Garvelink en is verantwoordelijk voor de hele operatie van het Eurocircuit. Daaronder vallen o.m. de administratie van het Eurocircuit, waar Willemijn natuurlijk een rol in heeft, de Inkoop, de Horeca (Frans Kaiser), Orde en Veiligheid en de baan en faciliteiten, zeg maar het complete beheer van het terrein, de baan en de gebouwen. Dit laatste nemen Dirk en Johan Wijbenga samen voor hun rekening, maar de drijvende krachten voor Orde en Veiligheid en voor Inkoop worden nog gezocht.

De verantwoordlijkheden van het Dagelijks Bestuur van de NRV richten zich met name op de organisatie van de wedstrijden. Hieronder vallen dan ook het Wedstrijdsecretariaat (Marcel Lambrechts), de Wedstrijdcommissie (Hans Heuvelmans), de Technische Commissie (Johan Wijbenga) en de rijderscommissie (Wil Teurlings). Alle overige NRV-bestuurstaken, inclusief de algehele verantwoordelijkheid voor de NRV en het Eurocircuit, liggen vanzelfsprekend bij het voltallige NRV-bestuur.

Grote behoefte aan vrijwilligers
Niet alleen om de vacatures in de hoofdstructuur in te vullen, maar vooral ook om de commissies te bemannen, is grote behoefte aan vrijwilligers. Het Eurocircuit kan zich gelukkig prijzen dat het al jaren over een flinke club vrijwilligers kan beschikken, maar veel werk komt toch op de schouders van een klein team aan. En eerlijk is eerlijk, dat zijn niet altijd de jongsten meer. Daarom willen we, nee moeten we het team van vrijwilligers flink uitbreiden en as het even kan ook verjongen. Er zijn mensen nodig voor baanonderhoud en faciliteiten, voor orde en veiligheid (incl. parkeren) en bijvoorbeeld voor de horeca. Hans Heuvelmans heeft een heel team nodig om de wedstrijden in goede banen te leiden, en ook Johan Wijbenga en Wil Teurlings hebben enthousiaste mannen en vrouwen nodig om hun teams in te vullen. Kortom, als je zin hebt om je in te zetten voor een NRV en het Eurocircuit, neem contact op met een van de Bestuursleden of direct met de voorzitters van de verschillende commissies. Want één ding is zeker: zonder een grote groep enthousiaste vrijwilligers, kunnen we onze plannen om de NRV en het Eurocircuit weer te laten bloeien en groeien niet waarmaken!

Baan vaker open
Een van de zaken waar het nieuwe Bestuur zich hard voor wil maken en wat ook onderdeel is van de Beleidsvisie Rallycross 2030’, is ervoor te zorgen dat de baan van het Eurocircuit vaker open is. De baan mag wekelijks maximaal 8 uur gebruikt worden, maar daar komen we lang niet aan toe met vijf wedstrijden en één of twee testdagen. Dat moet anders en daarom wordt momenteel onderzocht of het Eurocircuit vaker open kan zijn voor NRV-leden, om te trainen en te testen. Daarbij willen we ook kijken of het mogelijk is om interne opleidingen voor nieuwe leden te organiseren, zodat het aantal leden – en vooral het aantal actieve rijders – weer kan groeien. Verder wordt gekeken naar een mogelijke nieuwe klasse-indeling voor de toekomst en wellicht uitbreiding met nieuwe klassen, zoals Mercedes SLK, Side-by-side karts en mogelijk op termijn ook elektrische voertuigen. Daarnaast studeren we ook op een nieuw contributiesysteem, dat beter is afgestemd op de behoeften van de teams en het gebruik van de baan. Alles met het doel om de rallycrosssport een nieuwe impuls te geven.

Maar nogmaals, wij kunnen de vereniging en de activiteiten alleen laten groeien, als er voldoende vrijwilligers zijn om mee te helpen. Dus we rekenen op jullie!

Rallycross kalender 2020 bekend!

De voorlopige rallycrossdata 2020 zijn bekend!

Valkenswaard. Het bestuur van de Nederlandse Rallycross Vereniging maakt de voorlopige rallycrosskalender voor het nieuwe jaar bekend.

Het gaat om zowel testdagen als wedstrijden. De wedstrijden bestaan deels uit weekenden en zondagen. Er zal gestreden worden om het Nederlands Kampioenschap op het Eurocircuit in Valkenswaard.

Het gaat om 2 testdagen, te weten 22 maart en 12 juli 2020.
De rallycrosswedstrijden staan gepland op 18/19 april, 23/24 mei, 20/21 juni, 23 augustus en 20 september.

Meer informatie over de inschrijvingen is (later) is te vinden op de website van de NRV en/of op de website van het Eurocircuit.

NRV bestaat 50 jaar!

Nederlandse Rallycross Vereniging 50 jaar en springlevend

Deze maand, november 2019, is het precies 50 jaar geleden dat de Nederlandse Rallycross Vereniging werd opgericht. Rallycross en de rallycrossvereniging zijn springlevend, ondanks alle discussies over het Eurocircuit, de thuisbasis van de NRV. Nog altijd beleven vele tientallen teams en talrijke fans in ons land veel plezier aan deze tak van autosport, die officieel is erkend door de FIA en een eigen sectie heeft binnen de KNAF.

“Natuurlijk zullen wij volgende maand een toast uitbrengen op het 50-jarig bestaan van de club tijdens de officiële prijsuitreiking van het Nederlands Rallycross Kampioenschap. Maar veel reden tot feesten is er eigenlijk nog niet”, stelt Walter van de Ven, sinds begin dit jaar voorzitter van de NRV. “De toekomst van het Eurocircuit, al 48 jaar onze thuisbasis, is daarvoor op dit moment te onzeker.”

Wie Eurocircuit intoetst op Google, leest dat er al jaren discussie is over een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Zeker driekwart van de inwoners van Valkenswaard het circuit wil behouden, maar er zijn helaas ook mensen die het circuit liever zien verdwijnen. “Wij ondervinden echter ook geweldig veel sympathie van zowel de inwoners, als de ambtenaren en raadsleden van Valkenswaard en wij hebben goede hoop op dat er een nieuw bestemmingsplan komt, dat het Eurocircuit een mooie toekomst geeft”, aldus Van de Ven, die eraan toevoegt dat de vereniging al plannen in de maak heeft om het 50-jarig bestaan van het Eurocircuit, in 2021, groots te vieren. Als het aan ons ligt, op een Eurocircuit dat samen met de NRV klaar is voor de volgende halve eeuw.

Tijden van weleer
Toegegeven, rallycross leeft bij het grote publiek niet meer zoals in de jaren zeventig, toen de AVRO de wedstrijden op het Valkenswaardse Eurocircuit zaterdagsavonds op prime time uitzond. De legendarische DAF 55 van Jan de Rooy staat al jaren in het museum. Aan de wanden van het restaurant van het Eurocircuit hangen talrijke foto’s van het roemrijke verleden van de Nederlandse Rallycross Vereniging. Rallycross was een feest voor het publiek en natuurlijk voor de rijders, waaronder bekende namen als de gebroeders De Rooy, Piet Dam en Cees Teurlings. Wat te denken van de legendarische buitenlandse coureurs die graag naar Valkenswaard kwamen, zoals Martin Schanche, Per Eklund en Stig Blomqvist. Allen zijn vereeuwigd op het Eurocircuit: het Martin Schancheplein, de Per Eklund bocht en de Blomqviststraat. En niet te vergeten de onderdoorgang van de Jan de Rooy-brug op het één kilometer lange circuit, dat voor 60% verhard en voor 40% onverhard is. Wie herinnert zich niet de achteruitrij- en caravanraces die de TROS in de jaren tachtig op het Eurocircuit organiseerde en waarvoor half Nederland aan de buis gekluisterd zat. “Wellicht kunnen we over twee jaar nog iets van die legendarische evenementen terugbrengen tijdens het 50-jarig bestaan van het circuit, maar verder kijken wij als NRV vooral vooruit”, aldus de voorzitter.

Blik op de toekomst
Rallycross kent in Nederland nog altijd vele enthousiaste teams, die in zes wedstrijden per jaar strijden om het Nederlands Kampioenschap in verschillende klassen. Daaronder ook de Ford RST Junior Cup, dé instapklasse voor jong talent. Met moderne auto’s, die zowel qua uitlaatgas- als geluidsemissies aan de hoogste eisen voldoen. Natuurlijk zijn er de veiligheidseisen, die in 50 jaar tijd ook heel wat strenger zijn geworden. Omdat de wedstrijden op een besloten circuit worden gehouden, is de sport zowel voor de rijders als het publiek veilig. De wedstrijden zijn voor het publiek bovendien goed te volgen, wat de sport extra aantrekkelijk maakt. “Het zou mooi zijn als er weer eens een tv-zender interesse toonde, want het is echt waanzinnig leuk om naar te kijken en bijzonder competitief”, onderstreept Walter van de Ven, die als automan in hart en nieren ook zijn ogen niet sluit voor de uitdagingen van nu en van de toekomst als het gaat om autosport in het algemeen.

“In een tijd van stikstof- en CO2-discussie kun je als autosportvereniging niet de andere kant op kijken. De auto’s waar nu mee gereden wordt zijn vele malen schoner en stiller dan die waarmee in de jaren zeventig en tachtig werd gereden. Daar zien wij ook als NRV strikt op toe. Tegelijkertijd beraden wij ons over de toekomst van de sport, waarbij ik niet uitsluit dat wij over een aantal jaren elektrische auto’s op de baan hebben. Daarmee is ook veel plezier te beleven. Als het aan ons ligt, op elektriciteit die wij zelf opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. Na 50 jaar is de Nederlandse Rallycross Vereniging springlevend en hebben wij heel wat mooie plannen op stapel staan”, besluit de voorzitter van de jarige NRV.