Goed nieuws . . . de vrije trainingen gaan door!

Beste NRV-leden, de geplande vrije trainingen op 15, 22 en 29 augustus gaan door! Wij hebben genoeg inschrijvingen binnen om uit de kosten te komen. Dus maak de auto’s, sprinters en crosskarts maar klaar.

Iedereen die zich heeft ingeschreven en betaald, krijgt de komende dagen nog persoonlijk bericht per e-mail, plus een teamverklaring die door de rijders moet worden ingevuld i.v.m. de Corona-maatregelen. Tegen inlevering van deze teamverklaring krijg je bij binnenkomst op het Eurocircuit een polsbandje voor de controle voordat je de baan op gaat. Net als vorige keer, zal de firma van der Heijst ook nu weer voor de catering zorgen, dus je hoeft geen boterhammen mee te nemen voor de lunch.

Houd er ook rekening mee dat er voor de vrije trainingen geen centrale stroomvoorziening is in de paddock. In verband met de onzekere toekomst van het Eurocircuit, kunnen wij het ons als vereniging niet veroorloven om hierin te investeren. Wij rekenen op je begrip hiervoor en gaan ervan uit dat iedereen wel een aggregaatje heeft voor de eigen stroomvoorziening.

Tot slot en wellicht ten overvloede wijzen wij er op dat op het Eurocircuit een Corona protocol van kracht is. Je vindt dit op de website www.nrv.club. In Nederland is (nog) geen mondkapjesplicht van toepassing, maar hou de 1,5 meter regel wel goed in de gaten.

Veel plezier allemaal! Binnenkort meer informatie over de activiteiten in de rest van het jaar, wanneer naast een aantal vrije trainingen ook clubwedstrijden zullen worden georganiseerd. Mogelijk dat de VAS-rijders een eigen dag krijgen voor een clubwedstrijd. Maar daarover zal nog overlegd worden met de VAS.

Verder zijn NRV-leden, vaste vrijwilligers en sponsors van harte welkom om de vrije trainingen als gast bij te wonen. Stuur wel even van tevoren een mailtje naar secretariaat@nrv.club om je aan te melden.

Met sportieve groet,

 

Bestuur en vrijwilligers NRV Eurocircuit

Vrije Trainingsdagen onzeker door uitblijven betalingen!

Na onze laatste oproep zijn er in principe voldoende inschrijvingen binnengekomen om alle drie geplande vrije trainingsdagen in augustus door te laten gaan. Probleem is echter dat er nogal wat leden wél hebben ingeschreven, maar niet hebben betaald. En alleen als de betalingen binnen zijn, kunnen wij de deelname bevestigen. Als die betalingen uitblijven, zullen we genoodzaakt zijn om de eerste twee trainingsdagen samen te voegen. Snel betalen dus, als je dat nog niet hebt gedaan!

Wij vragen iedereen die voor een van de trainingsdagen in augustus heeft ingeschreven daarom nogmaals dringend om per direct het verschuldigde inschrijfgeld van 150 euro over te maken op bankrekening NL42 RABO 0144 7698 59, t.n.v. Nederlandse Rallycross Vereniging, o.v.v. je naam, gevolgd door de datum van de trainingsdag waarvoor je hebt ingeschreven. En stuur dan meteen even een mailtje naar secretariaat@nrv.club om ons te informeren dat je het geld hebt overgemaakt. En vergeet niet om je naam in de mail te zetten.

Wij zullen dan zondagavond 9 augustus de balans opmaken en besluiten of we de trainingsdag op 15 augustus door kunnen laten gaan, of dat we deze moeten samenvoegen met die van 22 augustus. Dat zou natuurlijk niet leuk zijn voor de leden die gepland hebben op de 15e te komen.

Dat brengt ons meteen op het dringende verzoek om alléén in te schijven voor een vrije trainingsdag als je écht van plan bent te komen en ook meteen betaalt. Nu blijven wij als organisatie, en vooral ook de voor de organisatie noodzakelijke vrijwilligers en de leden die wel op tijd hebben betaald, te lang in onzekerheid of de trainingen door gaan of niet. Bovendien moeten wij de verzekering regelen en de EHBO en bewaking boeken, wat natuurlijk niet allemaal op het laatste moment kan.

Het organiseren van de vrije trainingsdagen en van de toekomstige clubwedstrijden vraagt veel flexibiliteit en inzet van de NRV-organisatie. Bestuur en vrijwilligers werken daar van harte aan mee. Maar dan vragen we wel aan de leden om ons te helpen door het inschrijven serieus te nemen. Alvast bedankt voor jullie medewerking en maandag lezen jullie of de voor 15, 22 en 29 augustus geplande trainingsdagen allemaal door kunnen gaan.

Schrijf SVP snel in voor de vrije trainingsdagen

Beste rallycrosser,

 

Voor augustus staan in principe drie vrije trainingsdagen gepland: op 15, 22 en 29 augustus, allemaal zaterdagen.
Tot op heden hebben wij voor iedere dag zo’n negen inschrijvingen en dat is te weinig om uit de kosten te komen. Daarvoor hebben wij minstens zo’n 20 deelnemers per dag nodig.
Na de enthousiaste reacties op de vrije trainingsdagen in juli, gaan wij er echter van uit dat er genoeg rijders willen komen, maar dat nog niet iedereen zich heeft ingeschreven.

Om op tijd inzicht te hebben in het aantal deelnemers, moeten wij jullie vragen om uiterlijk vrijdag 7 augustus 18.00 uur het inschrijfformulier voor de 15e in te sturen.
Hebben wij vrijdagavond minimaal 20 inschrijvingen, dan gaat de training gewoon door en krijg je daarvan een bevestiging.
Halen we het minimum aantal van 20 deelnemers voor de 15e niet, dan zijn wij genoodzaakt om dagen samen te voegen en de inschrijvingen voor de 15e naar de 22e en/of de 29e te verschuiven.
Uiteraard word je hiervan direct in kennis gebracht.
En natuurlijk blijf je ook altijd op de hoogte via onze website: www.nrv.club

Overigens doen wij bij deze ook voor de andere trainingsdagen het dringende verzoek om zo spoedig mogelijk in te schrijven.
Daarmee maak je het voor de organisatie makkelijker om de dagen te organiseren en op tijd de noodzakelijke vrijwilligers en diensten, zoals de EHBO en bewaking, te informeren.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

 

Secretariaat NRV Eurocircuit

 

Opnieuw zeer geslaagde vrije trainingsdag

Zaterdag 25 juli konden wij als NRV Eurocircuit weer een vrije trainingsdag organiseren. En wederom was het een zeer geslaagde dag. Het weer was wisselvallig, wat het ook wel weer interessant maakte, de stemming onder de teams en vrijwilligers was meer dan uitstekend, en er konden echt meters worden gemaakt. En daar is het tenslotte allemaal om begonnen.

       

Met meer dan twintig teams, ruim 30 vrijwilligers en de nodige fans achter de hekken, was het afgelopen zaterdag niet echt druk, maar wel weer gezellig op het Eurocircuit. De baanposten en andere officials, die na maanden weer eens aan het werk konden, hadden er zin in. De eerste teams stonden om acht uur ’s morgens al voor de poort. RST’s, cross karts, Supernationals, een enkele rallyauto, een aantal VAS-rijders uit België, het was een leuke mix van voertuigen.
Even na tien uur kon Wedstrijdleider Hans Heuvelmans (laten we het in dit geval maar de trainingscoördinator noemen) de dag openen door de eerste zes auto’s één voor één te laten starten. En vanaf de eerste ronde was het een feestje voor de rijders, de teams en voor de vrijwilligers en NRV-leden die zich als gast hadden aangemeld. En natuurlijk werd er behalve veel gereden, ook nu weer driftig gesleuteld en aan verfijning van afstellingen gewerkt. Een wandeling door de paddock leerde dat iedereen het best naar zijn en haar zijn had. Door het betrekkelijk geringe aantal rijders, kon er ook echt naar hartenlust worden gereden. En dankzij de medewerking van onze huiscateraar Van der Heijst Catering, kon er ook weer een frietje en een broodje worden genuttigd, wat de sfeer zeker ten goede kwam.

Wacht niet te lang!
Eigenlijk was het jammer dat niet alle 40 beschikbare plaatsen gebruikt zijn, want nu hadden we meer capaciteit dan er rijders waren. Voor 15, 22 en 29 augustus staan wederom vrije trainingsdagen gepland, waarvoor nu al via de website kan worden ingeschreven. Je helpt de organisatie door niet te lang te wachten met inschrijven. Wij hebben dan namelijk snel een beeld van de interesse en het aantal teams. Mocht er voor een bepaalde dag niet genoeg interesse zijn, dan moeten we wellicht besluiten om dagen samen te voegen, maar wij rekenen er toch wel een beetje op dat zich voor de drie vrije trainingsdagen in augustus minstens 20 rijders uit Nederland en België inschrijven. En hopelijk meer, want als de clubwedstrijden beginnen, zullen er minder dagen beschikbaar zijn voor vrije trainingen. Dus neem het er van, nu er nog volop mogelijkheden zijn!

Clubwedstrijden vanaf september
Als het allemaal meezit en de Corona-maatregelen niet opnieuw worden aangescherpt, willen we proberen om in september de eerste clubwedstrijden te organiseren. Want dat leerde de rondgang door de paddock ook wel, iedereen kijkt er naar uit om het gas weer eens in competitieverband in te trappen en de krachten te meten. Hoe we dit precies gaan organiseren, dan moeten we nog bekijken. Het is nu ook nog niet duidelijk of we publiek mogen toelaten, anders dan vrijwilligers en NRV-leden. Maar als Bestuur van NRV Eurocircuit zullen wij er, samen met onze enthousiaste vrijwilligers, alles aan doen om dit jaar nog wat leuke wedstrijddagen te organiseren in clubverband. Hou de nieuwsbrief en Facebook in de gaten voor meer informatie.

Tijdstip rijders informatie bijeenkomst gewijzigd!

Tijdstip rijders informatie bijeenkomst gewijzigd!

 

Zoals bekend wordt op zaterdag 18 juli a.s. in de kantine van het Eurocircuit een informatiebijeenkomst voor rijders gehouden. Oorspronkelijk zouden twee meetings worden gehouden. Maar door de versoepeling van de Coronamaatregelen en het beperkte aantal aanmeldingen, kunnen we nu één gezamenlijke meeting houden voor de Belgische en Nederlandse rallycrossers. De meeting begint om 17.00 uur en zal maximaal tot 19.00 uur duren.

Tijdens de meetings zal informatie worden gegeven over de plannen voor de komende maanden, de Corona-maatregelen op het Eurocircuit en over de grote behoefte aan vrijwilligers om de activiteiten die wij willen plannen mogelijk te maken. Ook volgt er nadere informatie over een aantal bestuurszaken, over de uitdagingen waar het bestuur voor staat en over de toekomstplannen.

Verder willen wij als Bestuur graag van jullie als rijders weten wat je wensen zijn en wat je van de organisatie verwacht. En natuurlijk ook wat je zelf voor de club kunt betekenen. Er zal dan ook ruim de tijd worden genomen om met elkaar van gedachten te wisselen.

Aanmelden
Heb je je nog niet aangemeld, doe dat alsnog door een e-mail te sturen naar secretariaat@nrv.club  en vermeld daarin je naam, klasse en type rallycross auto waarmee je rijdt en je GSM-nummer.
Dit is belangrijk, omdat i.v.m. het Coronaprotocol uitsluitend mensen mogen worden toegelaten op het Eurocircuit die van tevoren zijn aangemeld!

In verband met de beperkte capaciteit in de kantine is de bijeenkomst uitsluitend bedoeld voor rijders van de NRV!

Wij proberen nog om een live-steam op te zetten van de meeting, zodat mensen die echt niet kunnen komen in ieder geval via internet kunnen meekijken en meeluisteren. Je krijgt daar nog apart bericht over. Wij hopen echter toch op een grote opkomst, want dat komt de meeting alleen maar ten goede.

Dus graag tot ziens op zaterdag 18 juli!

 

Eerste vrije trainingsdag prima verlopen

Eerste vrije trainingsdag prima verlopen

Compliment voor teams en vrijwilligers!

Al dik voor negen uur stonden de eerste teams afgelopen zaterdag opgesteld voor de poort van het Eurocircuit. Het was duidelijk dat iedereen ontzettend veel zin had om de baan op te gaan, na een veel te lange winterstop. 19 teams maakten dankbaar gebruik van de eerste vrije trainingsdag. Een dag die dankzij de inzet van 25 vrijwilligers en de geweldig positieve instelling en medewerking van de teams een groot succes werd.

De dagen voor de 11e was een groep vrijwilligers flink in de weer geweest om het circuit binnen de lijnen van Coronaprotocol in te richten. Met linten waren vakken uitgezet in het rennerskwartier, delen van het terrein waren met linten afgezet om samenscholing te voorkomen, voor de toiletten stonden hekken met pijlen op de grond. Verder was de inschrijving zorgvuldig georganiseerd, zodat precies bekend was wie de 11e zouden komen. Kortom, er was alles aan gedaan om de dag volgens het Coronaprotocol te organiseren en dat is prima gelukt. Een groot compliment aan de 25 vrijwilligers is dan ook zeker op zijn plaats. En dat geldt evengoed voor de rijders en hun teams, die zich stuk voor stuk netjes aan de regeltjes hielden.

Geweldige sfeer
Na een drivers briefing om 09.30 uur, waarin NRV voorzitter Walter van de Ven en trainingscoördinator Ralph Koks nog even de regeltjes van de dag doornamen, stonden de eerste auto’s al bij de geluidsmeting. Ook hier geen enkel probleem, waarna om klokslag tien uur de eerste auto’s de baan op konden. Eén voor één werd er gestart, want het was nadrukkelijk niet de bedoeling dat er wedstrijdjes gereden zouden worden. En hoewel een enkeling zich natuurlijk toch uitgedaagd voelde door de rijder voor hem, verliep het allemaal uitstekend en in een geweldige sfeer. De sleepwagen en de loader moesten er een enkele keer aan te pas komen voor een stilgevallen auto, een afgelopen wiel of een uitstapje in het grind. Het blijft tenslotte wel rallycross. En na het sproeien van de baan kwam Pim Garvelink ’s morgens nog even hard in de banden terecht. Het leek even game over voor de jonge coureur, maar dankzij de hulp van een paar maten stond hij na de lunchpauze alweer met een redelijk opgelapte Honda aan de start. En hij heeft, zoals de meesten, nog heel wat rondjes kunnen rijden. En daar was het allemaal om begonnen. Rijden, afstellen, nog eens rijden, sleutelen en weer de baan op . . . Een geweldige gelegenheid voor iedereen om zijn auto of cross car na vele maanden weer eens stevig over het Eurocircuit te jagen.

Op naar de volgende!
Op een enkele stevige regenbui na, werkten zelfs de weergoden mee om de eerste vrije trainingsdag van het jaar tot een succes te maken. En toen Ralph Koks en Paul van Houtum om vier uur ’s middags aan Clem Deneer opdracht gaven om de zwart-wit geblokte vlag voor de laatste keer te laten vallen, had iedereen ruim de tijd om alles in te pakken en op tijd te vertrekken. De dames van de EHBO konden naar huis, zonder iets te hebben hoeven doen. En dat is alleen maar prettig. De vrijwilligers keken terug op een geslaagde dag, toen precies om 17.00 uur de poort weer kon worden gesloten. En bijna alle teams riepen bij het verlaten van het Eurocircuit: ‘Tot de volgende’. Daar doen we het voor! Bovendien mogen wij volgende keer meer mensen op het circuit toelaten dus ook meer teams. En dat is goed nieuws. En wij gaan kijken of we voor een frietkar kunnen inzetten, zodat er eten en drinken te krijgen is op het circuit. De kantine blijft immers nog dicht.

Uitbreiding naar 40 auto’s!
Door de wat versoepelde Corona-maatregelen mogen wij voor de vrije trainingen tot maximaal 250 mensen toelaten op het Eurocircuit. Bovendien mag er ook weer publiek komen, zij het in beperkte aantallen. Dat betekent dat er ook meer mensen met één rijder mee kunnen komen. Tot nu toe konden wij maximaal 20 rijders met 3 monteurs toelaten, dat worden nu maximaal 40 rijders. En de beperking van 3 monteurs komt ook te vervallen. Wel moeten wij er op toezien dat er in totaal niet meer dan 250 mensen op het circuit komen, inclusief de organisatie. Wij moeten dus wel van tevoren weten hoeveel mensen er per team aanwezig zullen zijn. Het inschrijfformulier is daar op aangepast.

Voor de eerstvolgende vrije trainingsdag op 25 juli kunnen zich nog ruim 20 rijders inschrijven. Houdt er wel rekening mee dat je lid moet zijn van de NRV en contributie moet hebben betaald als je je wilt inschrijven. Heb je je nog niet ingeschreven voor de vrije trainingsdag op 25 juli, meld je dan snel aan.

Via de volgende link krijg je toegang tot het inschrijfformulier, waarop je ook het aantal teamleden moet invullen.

 

https://www.nrv.club/nrv-3/inschrijven/inschrijven-25-juli-2020/

 

Informatiebijeenkomst voor NRV rijders!

Informatiebijeenkomst voor NRV rijders!

Zaterdag 18 juli, in de kantine Eurocircuit:
– voor de Belgische NRV-leden van 15.00 tot 16.00 uur
– voor de Nederlandse NRV-leden van 17.00 tot 18.00 uur

Trainingsdagen juli
Zoals inmiddels bekend, starten we in juli de eerste rallycrossactiviteiten op het Eurocircuit weer voorzichtig op: twee vrije trainingsdagen voor maximaal 20 auto’s per dag, op zaterdag 11 en zaterdag 25 juli a.s. Inschrijving hiervoor is voltooid. Op zondag 19 juli zal de RST Cup bovendien een eigen trainingsdag organiseren.

Meer rallycrossactiviteiten
Verloopt alles goed, dan kunnen we in augustus ook weer een paar vrije trainingsdagen inplannen. Mogelijk kunnen we vanaf september zelfs weer wat clubwedstrijden organiseren, zij het waarschijnlijk nog zonder publiek. Natuurlijk met inachtneming van het Corona protocol voor NRV Eurocircuit.

Informatiebijeenkomst
Het liefst zouden wij een uitgebreide informatiebijeenkomst organiseren voor alle betrokkenen, zodat iedereen tegelijkertijd op de hoogte kan worden gebracht van de maatregelen en van onze plannen voor de komende maanden. In verband met de Corona-maatregelen mogen wij echter nog altijd niet met grote groepen bij elkaar komen. Daarom is vorige maand al voor een aantal vrijwilligers in de belangrijkste commissies een eerste informatiebijeenkomst gehouden. Binnenkort zal er ook een speciale informatiebijeenkomst worden gehouden voor de baancommissarissen.

Locatie en tijd bijeenkomst
Een speciale informatiebijeenkomst voor rijders worden georganiseerd op zaterdag 18 juli, in de kantine Eurocircuit.
Voor de Belgische NRV-leden van 15.00 tot 16.00 uur
Voor de Nederlandse NRV-leden van 17.00 tot 18.00 uur

Helaas moeten we de leden uit Nederland en België in twee groepen splitsen, omdat wij maar en beperkt aantal gasten in de kantine kunnen ontvangen met inachtname van de 1,5 meter regel.

Informatie over
Tijdens de meetings zal informatie worden gegeven over de plannen voor de komende maanden, de Corona-maatregelen op het Eurocircuit en over de grote behoefte aan vrijwilligers om de activiteiten die wij willen plannen mogelijk te maken. Ook volgt er nadere informatie over een aantal bestuurszaken, over de uitdagingen waar het bestuur voor staat en over de toekomstplannen. Natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aanmelden
Meld je aan door een e-mail te sturen naar secretariaat@nrv.club en vermeld daarin je naam, klasse en type rallycross auto waarmee je rijdt en je GSM-nummer. Dit is belangrijk, omdat i.v.m. het Coronaprotocol uitsluitend mensen mogen worden toegelaten op het Eurocircuit die van tevoren zijn aangemeld! En nogmaals: deze bijeenkomst is in verband met de beperkte capaciteit in de kantine uitsluitend bedoeld voor rijders!

 

Tot ziens op zaterdag 18 juli!

Trainingsdagen: even geduld aub

Even geduld AUB

Het aantal aanmeldingen voor de vrije trainingsdagen is overweldigend en overstijgt ruim het aantal plaatsen dat beschikbaar is. Op dit moment hebben wij al meer dan 70 mailtjes ontvangen van mensen die een inschrijfformulier willen ontvangen.

Selectie voor de trainingsdagen
We zijn blij en begrijpen we dat iedereen staat te popelen om de baan weer op te gaan.
Wij hebben echter maar twintig plaatsen per trainingsdag beschikbaar. Dat betekent dat we alleen de eerste twintig leden die zich voor een bepaalde dag hebben gemeld blij kunnen maken. Wie kenbaar heeft gemaakt op beide trainingsdagen te willen komen, zal genoegen moeten nemen met één dag. Als je tenminste bij de eerste twintig inschrijvers van een dag behoort én als je lid bent van de NRV en contributie hebt betaald.

Iedereen krijgt antwoord via e-mail
De komende dagen zullen we alle mails controleren en beantwoorden. Ook als je nu niet bij de gelukkigen behoort, krijg je antwoord. Maar geef ons even de tijd, want alles moet handmatig verwerkt en gecontroleerd worden. Het is helaas even niet anders.

Snel meer vrije trainingsdagen
In de tussentijd proberen wij zo snel mogelijk meer vrije trainingsdagen in te plannen. Daar informeren wij jullie natuurlijk direct over. Vanzelfsprekend zullen daarvoor als eerste de leden in aanmerking komen, die nu buiten de boot vielen.

Wij hopen op jullie begrip en vragen je nadrukkelijk geen herinneringsmails te sturen, of FB berichtjes, want dan hebben we nog meer werk.

Groen licht: vrije trainingen in juli!

We gaan weer beginnen!

Goed nieuws: we gaan voorzichtig de NRV activiteiten op het Eurocircuit opstarten. We beginnen met twee vrije trainingsdagen voor maximaal 20 auto’s per dag: op zaterdag 11 en zaterdag 25 juli a.s. Op zondag 19 juli zal de RST Cup een trainingsdag organiseren. Verloopt alles goed, dan kunnen we in augustus ook weer een paar vrije trainingsdagen inplannen. Alles met inachtneming van het Corona protocol, dat op de website van de NRV  te vinden is.

Hoewel er de afgelopen maanden door de Corona problematiek niet gereden kon worden op het Eurocircuit, is er door bestuur en vrijwilligers heel wat werk verzet. Zo is een belangrijke aanzet gegeven met het opruimen van het terrein, waarbij al een aantal forse containers van Baetsen zijn gevuld. De aandachtspunten van de KNAF-controle op het circuit zijn inmiddels opgelost en de baan is er weer helemaal klaar voor.

Protocol
Op basis van input van de KNAF hebben wij een op het Eurocircuit toegesneden Corona-protocol gemaakt, dat inmiddels door de Gemeente is goedgekeurd. Het complete protocol is op de website te vinden. Iedere bezoeker van het Eurocircuit moet wel van tevoren aangemeld zijn en iedereen moet zich aan de regels van het protocol houden. Daar moet bovendien door het bestuur van de Vereniging nauwlettend op worden toegezien. Dat betekent dat we mensen zullen moeten aanspreken als ze zich niet aan het protocol houden. En bij herhaling, zullen we mensen van het terrein moeten sturen, hoe vervelend dat ook is. Beter is het natuurlijk als mensen elkaar er op attent maken als iemand de maatregelen even vergeet. Nog beter is het als we ons allemaal gewoon aan de regels houden. Dat moet echt wel het uitgangspunt zijn.
Geen wedstrijden, wel rijden! Tot die tijd mogen wij dus alleen trainen, waarbij uitsluitend de teams en mensen van de organisatie aanwezig mogen zijn. Dus ook bij de trainingen geldt: geen toeschouwers of bezoekers! Maar we mogen in ieder geval de baan weer op, zij het met een beperkt aantal auto’s.

Per vrije trainingsdag kunnen maximaal 20 teams meedoen. En daarvan mogen er dan niet meer dan 2 tot 4 auto’s tegelijk op de baan. Het totaal aantal mensen op het circuit mag maximaal 100 zijn en ieder team krijgt een vaste plaats in het rennerskwartier aangewezen, met voldoende ruimte om de bekende 1,5 meter norm in acht te nemen. Per team rekenen we met een rijder en maximaal drie monteurs. Dus iedere inschrijving geldt voor maximaal vier personen.


Inschrijven en tarieven

Omdat het de komende maanden nog om kleine aantallen gaat, zullen de inschrijvingen via e-mail gebeuren. Hoe werkt dit?

  • Mail ons op info@nrv.club
  • Vermeld op welke dag(en) jij gebruik wilt maken van de vrije training + naam vd coureur + type auto.
  • De eerste twintig inschrijvers krijgen een inschrijfformulier en instructies betreffende de Corona-maatregelen op het Eurocircuit, plus een factuur voor het inschrijfgeld.
  • Na betaling van het inschrijfgeld krijg je een bevestiging van de deelname en is de inschrijving rond. Wees er snel bij, want 20 auto’s per dag is voorlopig echt het maximum.

Per rijder of team met één auto geldt voor de vrije trainingsdagen een inschrijfgeld van 150 euro, dat op onze bankrekening (NL42 RABO 0144 7698 59) moet worden overgemaakt. Contant geld aannemen of betalen bij binnenkomst van het circuit is namelijk niet meer mogelijk. Overigens geldt het tarief van 150 euro per dag voor alle klassen, met uitzondering van de RST’s. Omdat wij dit als een soort jeugdklasse zien, wordt hiervoor een inschrijfgeld van 125 euro per dag gerekend.

Voor elke vrije trainingsdag geldt een maximum van 20 deelnemers en een minimum van 10 deelnemers, anders kunnen we het i.v.m. de kosten niet door laten gaan. Bovendien kunnen alleen leden van de NRV die hun contributie hebben betaald zich aanmelden. Heb je nog niet betaald, maak dan snel 60 euro over op rekening NL42 RABO 0144 7698 59, t.n.v. Nederlandse Rallycross Vereniging, o.v.v. lidmaatschap 2020.

Zoals al geschreven, moet iedereen die het Eurocircuit binnen gaat van tevoren zijn aangemeld. Op het inschrijfformulier dat je per e-mail ontvangt, zullen daarom behalve de naam van de rijder, ook de namen van de monteurs (max. 3) moeten worden ingevuld. Volgens protocol wordt dit bij binnenkomst van het circuit worden gecontroleerd. Daar zal in lijn met de RIVM-maatregelen ook gevraagd worden of iedereen gezond is. Want zoals overal, geldt ook op het Eurocircuit: ben je verkouden of heb je ziekteverschijnselen, blijf dan thuis.


Kantine blijft dicht

Omdat de horeca weer aparte coronamaatregelen en een eigen protocol vraagt, is besloten om de kantine dicht te laten. Ook de toiletten en wasgelegenheden zullen – zoals het er nu naar uitziet – gesloten moeten blijven. Alleen voor noodgevallen zal er één toilet beschikbaar zijn, die bovendien na ieder bezoek professioneel gereinigd moet worden. Verder zullen op het hele terrein desinfectiemiddelen beschikbaar zijn. Teams moeten zelf ook desinfectiemiddelen beschikbaar hebben. Zij moeten er bovendien voor zorgen dat binnen het team de anderhalve meter wordt gerespecteerd. Enige uitzondering daarop zijn familieleden die in hetzelfde huis wonen.

Verder gelden er nog tal van andere regels, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik en het schoonhouden van gereedschap en portofoons, bemannen van baanposten, hoeveel mensen er in de toren mogen, etc. etc. Het is allemaal te lezen in het protocol. En of dat nou leuk is of niet, iedereen zal het moeten lezen en zich er aan moeten houden. Dat kan niet genoeg worden benadrukt.

Ook al is het met een beperkt aantal auto’s en zijn het alleen vrije trainingen, en bovendien is alles omgeven met heel veel voorzorgsmaatregelen in het kader van het Corona protocol, de NRV en de rallycross komen in ieder geval weer tot leven.

Tot snel op het Eurocircuit!

Weer de baan op?!

Licht in de tunnel!

Voorzichtigheid blijft geboden als het om Corona gaat. Maar de maatregelen worden gelukkig wat versoepeld. Beetje bij beetje mag er meer. Vanaf 1 juni kunnen we weer wat makkelijker bij elkaar komen. Ook voor het Eurocircuit gloort er licht aan het einde van tunnel.

Weer de baan op!
Wedstrijden zijn voor 1 september 2020 nog niet toegestaan op het Eurocircuit. Maar binnenkort kan er wel weer gereden worden, zij het uitsluitend vrije trainingen. Een uitgebreid Coronaprotocol moet in acht worden genomen. Het NRV-Bestuur heeft inmiddels een Coronaprotocol geschreven en voorgelegd aan de Gemeente Valkenswaard. Doel is om zo snel mogelijk na die goedkeuring, maar uiterlijk vanaf 1 juli weer de baan op te kunnen. Uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen.

Met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen
Het aantal deelnemers zal vooralsnog beperkt zijn. De paddock moet zorgvuldig en ruim opgezet worden, om zoveel mogelijk onderlinge afstand te garanderen. Natuurlijk moet op het hele terrein de 1,5-meter regel in acht worden genomen. Vanzelfsprekend zijn er nog tal van andere maatregelen nodig, zoals vooraf inschrijven en betalen, duidelijke instructies, geen samenkomst van groepen, uitsluitend toegang tot het terrein voor mensen die zich hebben aangemeld, voldoende desinfectiemiddelen en speciale hygiënemaatregelen . . . Kortom, er komt nog heel wat voor kijken. Maar het is het bestuur ook wat waard om weer actie op het Eurocircuit te krijgen en de NRV-leden weer plezier aan hun sport te laten beleven.

Die actie zal overigens nog wel beperkt zijn. Publiek en bezoekers worden bijvoorbeeld niet toegestaan. Wedstrijden zijn voor 1 september helemaal niet toegestaan en zullen zich om praktische redenen waarschijnlijk beperken tot clubwedstrijden. Maar ook dat kan heel leuk worden.

Focus op NRV-leden
De focus zal dus vooral liggen op het mogelijk maken van vrije trainingen en testdagen voor leden van de NRV. En je moet lid zijn om je aan te kunnen melden voor een training of testdag. Let wel: je bent alleen lid als je tijdig contributie hebt betaald! En dat moeten er nog heel wat doen. Dus heb je je contributie nog niet betaald, doe dat dan zo snel mogelijk. Neem bij vragen contact op met Willemijn Heuvelmans, penningmeester van de NRV:  boekhouding@eurocircuit.nl.

Klussen op woensdagavond
Ook moet het circuit weer klaar worden gemaakt voor gebruik. Na de inmiddels wel heel lange winterstop was er best wat achterstallig onderhoud. De afgelopen weken heeft een groepje enthousiaste vrijwilligers al heel veel werk verzet. Maar er is nog genoeg te doen. In plaats van de bekende klusdagen, is daarom besloten om iedere woensdagavond vanaf 18.30 uur een klusavond te organiseren. Met in acht name van de speciaal voor de klussenavonden gemaakte Coronamaatregelen en de bekende anderhalve meter onderlinge afstand, worden in groepjes van maximaal twee vrijwilligers tal van klussen opgepakt. Het Coronaprotocol voor die klusavonden vraagt wel een goede registratie van wie er aanwezig is, dus vooraf aanmelden is beslist noodzakelijk.

Aanmelden klusavonden
Heb je zin om mee te helpen, meld je dan aan bij Johan Wijbenga, moparfun@hotmail.com. Johan neemt dan contact met je op en sluit je aan bij de speciale klussen WhatsApp groep.

Overleg met gemeente
In de tussentijd bekijkt het NRV Bestuur in nauw overleg met de Gemeente Valkenswaard wanneer en onder welke voorwaarden wij de baan weer op kunnen. Zodra daar meer van bekend is, zullen we dat natuurlijk direct melden. Maar alles lijkt er op dat de pk’s binnen niet al te lange termijn weer losgelaten mogen worden.