NEDERLANDSE RALLYCROSS VERENIGING
Postbus 177 - 5520 AD  EERSEL
INSCHRIJFFORMULIER Trainingsdag 15 augustus 2020

Ja, ik kom 15 augustus as. naar de Rallycross trainingsdag op het Eurocircuit te Valkenswaard.
(circuit open 09.00 uur; aanvang training 10.00 uur - einde 16.30 uur)
Lidnummer onbekend, vul dan 0000 in
Tijdens mijn bezoek aan het Eurocircuit tijdens deze testdag, komen hetde volgend aantal mensen met met mij
Ondergetekende inschrijver verklaart op de hoogte te zijn van het Cortona Protocol voor vrije trainingen van NRV Eurocircuit, dat te vinden is op de website van NRV en Eurocircuit.
Tevens verklaart ondergetekende zich aan dit protocol te houden, evenals aan de geldende Corona richtlijnen van het RIVM. Ondergetekende ziet er bovendien op toe dat ook zijn team zich hieraan houdt. Bovendien zullen door het hele team de aanwijzingen van de organisatie te allen tijde worden opgevolgd.