Aanvullende Coronamaatregelen Vrije Trainingen

In het kader van de momenteel geldende Coronamaatregelen, zijn de toegestane activiteiten op het Eurocircuit vooralsnog beperkt tot uitsluitend Vrije Trainingsdagen en individuele teamtrainingen. Daarbij gelden onderstaande maatregelen, in aanvulling op de bestaande Coronamaatregelen, zoals te vinden op de website van NRV Eurocircuit. Wedstrijden, opleidingen en meerijden zijn volledig uitgesloten.

Rijder met één monteur
Bij de Vrije Trainingen en Teamtrainingen geldt als regel dat deelnemers uitsluitend alleen in de auto mogen zitten en maximaal 1 monteur mee mogen nemen voor het prepareren van de auto c.q. voor technische assistentie. Het is niet toegestaan om (overige) familie of vrienden mee te nemen, ook wordt publiek buiten de poort gehouden. Alleen deelnemers die vooraf aangemeld zijn mogen het terrein betreden. Bij de entree van het Eurocircuit zal hier strikt op worden toegezien.
Rijders onder de 18 jaar mogen naast de monteur ook één volwassen begeleider meenemen.

Maximaal 25 teams
Verder geldt voor de Vrije Trainingen dat maximaal 25 teams per dag op het terrein mogen worden toegelaten. Een team bestaat in dit kader uit één rijder en één monteur, plus in principe 1 rallycross voertuig. Op de baan worden maximaal vier auto’s tegelijk toegelaten, waarbij met tussenpauzen wordt gestart, om voldoende afstand te bewaren. Wedstrijden – ook onderlinge wedstrijden – zijn beslist niet toegestaan.
Bij Individuele Teamtrainingen zullen maximaal 4 teams per dag worden toegelaten, waarvoor dezelfde maatregelen gelden als voor de vrije trainingen. Ook hier geldt: een team bestaat uit één rijder, één monteur en in principe één auto.

Paddock opstelling
Bijzonder belangrijk zijn de regels in de paddock en het handhaven daarvan. De basisregels zijn 1,5m afstand houden! Draag te allen tijde een mondkapje in gesloten ruimtes, bij de technische controle en geluidmeting en indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd. De organisatie zal er op toezien dat in de paddock voldoende ruimte tussen de teams wordt aangehouden. Leden van Teams worden geacht zich uitsluitend in hun eigen team op te houden en in principe geen andere teams te bezoeken.

Faciliteiten
Er zijn geen cateringfaciliteiten op het Eurocircuit beschikbaar. Teams moeten eten en drinken zelf meenemen. Afval moet in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd of worden meegenomen.
Toiletten zijn beperkt beschikbaar en zullen regelmatig professioneel worden gereinigd.
Elektriciteit is niet beschikbaar in de paddock.

Organisatie
In verband met de Coronamaatregelen en om onderlinge contacten zoveel mogelijk te voorkomen, zal de organisatie van NRV Eurocircuit zo beperkt mogelijk worden gehouden. Voor de veiligheid en om een goed verloop van trainingen zeker te stellen, zal de wedstrijdtoren bemand zijn, zal er een official bij start/finish staan, wordt het verkeer bij de sluis naar het middenterrein gereguleerd en geldt een minimale bezetting voor de baanposten. Bij de Vrije Trainingen zal, zoals gebruikelijk, een EHBO’er aanwezig zijn, evenals verantwoordelijken van bestuur en organisatie om toe te zien op een strikte naleving van de maatregelen.

Strenge controle
Bestuur en organisatie van NRV Eurocircuit zullen streng toezien op naleving van de Coronamaatregelen en de hier genoemde aanvullingen, zowel op de baan als in de paddock. Wie zich niet houdt aan de maatgelen wordt één keer gewaarschuwd, bij een tweede incident volgt direct verwijdering van het circuit.